Login adviseur
Contact

De vooruitblik (URM)

 • De vooruitblik (URM)

U kunt het pensioen dat u bij Onderlinge ’s-Gravenhage opbouwt of heeft opgebouwd inzien op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.  U vindt hier al uw pensioenaanspraken en uw AOW. U kunt  inloggen met uw DigiD.


Met ingang van 1 oktober 2019 vindt u hier ook “de vooruitblik”. Hieronder leest u veel gestelde vragen met de antwoorden over deze vooruitblik.

 

 1.  Wat is de vooruitblik, ook wel URM genoemd (Uniforme Rekenmethodiek)?
  De vooruitblik is een inschatting van wat uw totale pensioen straks waard is, berekend volgens een Uniforme Rekenmethodiek. Het is belangrijk dat u “vooruitblikt”. Want als prijzen stijgen en uw pensioen stijgt niet, dan kunt u minder kopen als u met pensioen bent. In de vooruitblik laten wij daarom verschillende scenario’s zien van de koopkracht van uw totale pensioen in geval van goede en slechte economische ontwikkelingen. In de vooruitblik worden zowel uw AOW als alle pensioenen die u bij verschillende pensioenfondsen en -verzekeraars heeft opgebouwd, meegerekend. Hierbij wordt rekening gehouden met renteontwikkelingen, winstbijschrijvingen en de ontwikkeling van de koopkracht. Als u al gepensioneerd bent, dan ziet u ieder jaar uw verwachte pensioen over 10 jaar.

  Bij Onderlinge ‘s-Gravenhage bouwt u een garantiekapitaal op. Hiermee kunt u later uw pensioen aankopen. Onderlinge ‘s-Gravenhage belegt haar vermogen. Hierdoor kunnen wij winst maken. Als wij winst verdelen komt dit ten goede aan onze deelnemers. Het pensioen dat u aan kunt kopen is onderdeel van de vooruitblik.

  Let op: de bedragen zijn de inschatting op basis van de economische vooruitzichten op dit moment. Deze vooruitzichten worden ieder jaar opnieuw berekend. Bovendien bouwt u mogelijk nog steeds pensioen op. Uw persoonlijke vooruitblik wordt daarom ook jaarlijks bijgewerkt. Het loont dus om jaarlijks te bekijken in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

 2.  Is de vooruitblik een gevolg van het pensioenakkoord?
  Nee, de vooruitblik staat los van het pensioenakkoord. Het tonen van de vooruitblik is een nieuwe manier van praten over het pensioen dat u opbouwt via uw huidige of vorige werkgever. Hierbij laten we zien wat er gebeurt met uw pensioen als het mee- of tegenzit met de economie, en als de prijzen stijgen.

  In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenregeling. De nieuwe regeling wordt nu uitgewerkt en gaat pas over enkele jaren in.

 3.  Waarom wordt de vooruitblik eigenlijk ingevoerd?
  De vooruitblik is bedoeld om u beter inzicht te geven in uw te verwachten pensioen. Het laat zien dat uw pensioen meer of minder waard kan worden, afhankelijk van economische ontwikkelingen. De bedragen zijn netto en inclusief AOW. Ook is rekening gehouden met toekomstige prijsstijgingen van bijvoorbeeld boodschappen. U ziet dus niet het bedrag dat u letterlijk ontvangt, maar u ziet een inschatting van wat uw pensioen op de pensioendatum waard is. Zo kunt u het beter vergelijken met uw huidige inkomen. Dit zorgt ervoor dat u beter in kan schatten of dit voor u voldoende is, of dat u mogelijk in actie moet komen voor een hoger pensioen.

 4.  Ik zie nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast?
  Nee, uw pensioenregeling is niet aangepast. U ziet een inschatting van de waarde van al uw huidige pensioenregelingen en de AOW op basis van 2.000 mogelijke economische toekomstscenario’s. Ook zijn de bedragen aangepast voor inflatie. U ziet dus niet wat u letterlijk ontvangt, maar een inschatting van wat uw pensioen straks waard is.

 5.  Is de aangepaste AOW-leeftijd ook al in deze bedragen verwerkt?
  Ja, de aangepaste AOW-leeftijd is in de bedragen verwerkt.

 6.  Waarom zie ik drie bedragen en hoe zijn deze berekend?
  We weten niet hoe het in de toekomst met de economie gaat. De rente kan stijgen of dalen. Ook kunnen prijzen stijgen of dalen. Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet. Onderlinge ‘s-Gravenhage belegt haar vermogen. Hierdoor kunnen wij winst maken. Als wij winst verdelen komt dit ten goede aan onze deelnemers. Onze beleggingen hebben alleen invloed op de te verdelen winst. Uw kapitaal heeft een gegarandeerd rendement en kan door deze beleggingen niet lager uitvallen dan is afgesproken bij het aangaan van uw verzekering. Op basis van veel verschillende berekeningen hebben we uw pensioen ingeschat.

  Het middelste bedrag bovenaan is het verwachte eindresultaat. In praktijk zal uw pensioen ergens tussen de bedragen aan de linker- en de rechterkant uitkomen. Wat uw pensioen uiteindelijk wordt, hangt af van hoe de economie zich ontwikkelt. Gaat het heel slecht met de economie of stijgen de prijzen juist fors? Dan kan uw pensioen uitkomen op het linker bedrag. En als het juist beter gaat met de economie, dan kan uw pensioen uitkomen op het rechter bedrag. Er is kans dat uw pensioen nog iets lager of hoger uitkomt dan de bedragen die u hier ziet.

  Let op: We hebben in het plaatje geen rekening gehouden met veranderingen in uw privésituatie. Denk hierbij aan een hoger of lager salaris of een scheiding. Dit kan ook van invloed zijn op uw pensioenopbouw.

 7.  Wat kan ik met deze bedragen doen?
  Deze bedragen laten zien dat de hoogte van uw pensioen niet zeker is. Het kan meevallen of tegenvallen. Het is een inschatting van uw pensioen op basis van de huidige economische situatie. Die kan veranderen. Daarom is het verstandig om één keer per jaar naar deze bedragen te kijken.

 8.  Waarom is het verwachte eindresultaat in het plaatje niet hetzelfde als het bedrag op de pagina ’mijn pensioen straks’?
  Het bedrag op de pagina ‘mijn pensioen straks’ houdt geen rekening met mogelijke prijsstijgingen (inflatie). Stel dat u over tien jaar 100 euro krijgt en dat alles de komende jaren duurder wordt, dan kunt u over tien jaar met die 100 euro minder kopen dan nu. De drie bedragen in het plaatje houden wel rekening met deze prijsstijgingen. Zo kunt u ze goed vergelijken met uw huidige netto inkomen. En daardoor beter inschatten of uw pensioenbedrag voldoende zal zijn om van te leven.

 9.  Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?
  Ja, die kans is er. De drie vermelde bedragen zijn berekend op basis van 2.000 mogelijke ‘toekomsten’. In praktijk zal uw pensioen ergens tussen de bedragen aan de linker- en de rechterkant uitkomen. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan.

 10.  Help, ik kom straks misschien wel te kort. Wat kan ik nog doen als ik meer pensioen wil opbouwen?
  U kunt contact opnemen met uw financieel adviseur om na te gaan of u meer pensioen kunt opbouwen. Ook zijn er – buiten pensioen - nog andere mogelijkheden om geld te sparen voor later. Neemt u hiervoor contact op met een financieel adviseur. U kunt ook altijd telefonisch contact opnemen met Onderlinge ’s-Gravenhage.

 11.  Waarom zie ik het nabestaandenpensioen niet als het mee- of tegenzit?
  De overheid heeft ervoor gekozen alleen te laten zien wat er gebeurt met uw eigen pensioen als het mee- of tegenzit. Meer informatie over het nabestaandenpensioen vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl of op uw Uniforme Pensioenoverzicht (UPO). U ontvangt dit overzicht van elke pensioenuitvoerder waar u pensioen opbouwt of heeft opgebouwd. U kunt ook contact opnemen met uw financieel adviseur.

 12.  Wanneer weet ik zeker welk bedrag ik krijg?
  Pas als u uw pensioenkapitaal gebruikt om een pensioen aan te kopen, weet u zeker welk bedrag u gaat krijgen. Tot die tijd kan de hoogte nog veranderen. Wel is het zo dat kort voor uw pensioen ingaat, de hoogte van uw pensioenkapitaal inclusief bijgeschreven winst niet meer sterk zal veranderen. De vermelde bedragen kunnen wel iets afwijken van het pensioen dat u straks gaat ontvangen, aangezien het schattingen zijn.

 13.  Waarom zijn de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl berekend alsof ik mijn pensioen tegelijk met mijn AOW ontvang?
  Mijnpensioenoverzicht.nl krijgt de gegevens van verschillende pensioenuitvoerders uit verschillende regelingen. Deze pensioenen kunnen verschillende leeftijden hebben waarop ze berekend zijn. Mijnpensioenoverzicht rekent de pensioenen om naar pensioenen die ingaan op het moment dat u AOW ontvangt. Wilt u voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan is uw pensioen lager dan het pensioen dat de vooruitblik presenteert. Hoe veel lager dit bedrag is, is afhankelijk van wanneer u uw pensioen geheel of gedeeltelijk vervroegd laat uitkeren.

 14.  Wat betekent het voor de bedragen als ik stop met werken, minder ga werken of ga scheiden?
  • Als u stopt met werken, houdt u recht op het pensioen dat u heeft opgebouwd. Op het plaatje met de pijlen ziet u onderaan het pensioen dat u tot die tijd heeft opgebouwd.
  • Als u minder gaat werken, bouwt u vanaf dat moment ook minder pensioen op. Het verwachte eindresultaat wordt daardoor lager.
  • Als u gaat scheiden heeft uw partner standaard recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Maar u kunt ook een andere verdeling afspreken.

   Bekijk voor meer informatie over de verdeling van het pensioen bij een scheiding deze animatie.

 15.  De drie bedragen bovenaan op het plaatje met de pijlen zijn lager dan het pensioen dat ik nu ontvang. Hoe kan dat?
  U bent al gepensioneerd. Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het pensioen dat u over 10 jaar kunt verwachten voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Bij de berekening van de bedragen houden we ook rekening met de prijsstijgingen. Als de prijzen stijgen en uw pensioen niet, kunt u met uw pensioen minder kopen. Als het bedrag in het midden lager is dan u nu ontvangt, betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen. Daardoor daalt de waarde van uw pensioen. U krijgt dus niet minder, maar u kunt minder kopen met hetzelfde pensioen.

 16.  Wat zie ik volgend jaar? Weer 10 jaar vooruit?
  Ja, u bent al gepensioneerd en u ziet ieder jaar uw verwachte pensioen over 10 jaar. We kunnen deze berekeningen maken tot u 95 jaar oud wordt. U krijgt dus elk jaar, tot uw 95e, uw pensioen over 10 jaar te zien.