Login adviseur
Zoeken

Uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat nog weinig mensen gebruik maken van de mogelijkheid om zelf p…

Voor expirerend lijfrentekapitaal wordt vanzelfsprekend gekeken naar de financieel meest aantrekkelijke optie. Verzekeraars bieden sinds 2022 in…

Wij hebben met Athora Netherlands overeenstemming bereikt over de overdracht van onze 2e pijler pensioenportefeuille aan Zwitserleven. Deze stap…

In 2021 introduceerden wij de ZilverHuis hypotheek. Deze overwaarde hypotheek is ontworpen om langer thuiswonen voor senioren mogelijk te maken.…

Verhuizen of verbouwen? Dat is een dilemma waar veel 65-plussers mee te maken krijgen. Steeds vaker zien we dat mensen hun vertrouwde woning en …

Steeds meer 65-plussers verzilveren de overwaarde op hun koopwoning. Met het vrijgekomen geld kunnen zij hun woning verduurzamen of aanpassen me…

Op 2 november hebben wij de ZilverHuis Hypotheek geïntroduceerd. Met deze hypotheek kunnen senioren (een deel van) de overwaarde op hun koophuis…

Wij introduceren de ZilverHuis Hypotheek. Met deze hypotheek kunt u (een deel van) de overwaarde van uw woning verzilveren. De overwaarde kunt u…

Verzekerbaarheid is een thema dat breed gedragen wordt door zowel verzekeraars als adviseurs. Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als je …

Vakmagazine De Actuaris publiceerde onlangs een kort interview met onze Algemeen Directeur Gilbert Pluym over de meerwaarde van kleine verzekera…

Wil je bij ons een verzekering afsluiten? Dan kun je voordat je het product aanschaft het Essentiële-informatiedocument (het Eid) inzien. Dit do…