Login adviseur
Zoeken

Uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat nog weinig mensen gebruik maken van de mogelijkheid om zelf p…

Voor expirerend lijfrentekapitaal wordt vanzelfsprekend gekeken naar de financieel meest aantrekkelijke optie. Verzekeraars bieden sinds 2022 in…

Al 24 jaar is Rewie Abdoelrahman in dienst bij Onderlinge ’s-Gravenhage. Hij begon op de postkamer en is doorgestroomd naar verschillende afdeli…

Aron van Leeuwen, 28 jaar, werkt als developer op de afdeling ICT-systeemontwikkeling van Onderlinge ’s-Gravenhage (OG) waar hij zich met name b…

Risto Guijken, 28 jaar, is drie jaar geleden begonnen bij Onderlinge ’s-Gravenhage (OG). Het eerste jaar werkte hij op detacheringsbasis op de a…

Wij hebben met Athora Netherlands overeenstemming bereikt over de overdracht van onze 2e pijler pensioenportefeuille aan Zwitserleven. Deze stap…

Steeds meer senioren willen graag in hun eigen vertrouwde huis blijven wonen. Soms is dat alleen mogelijk als er eerst een verbouwing plaatsvind…

Laureen de Meyer, 31 jaar, werkt sinds september 2022 bij Onderlinge ’sGravenhage (OG) als senior financial accounting specialist. Na zeven jaar…

Je kunt als bedrijf zeggen dat je betrokken bent, maar maak je het in de praktijk ook waar? Voor Onderlinge ’s-Gravenhage is betrokkenheid zeker…

Réseva Engelaer is de opvolger van Gilbert Pluym. De Buitengewone Algemene Vergadering heeft op 6 juli unaniem ingestemd met de voordracht van R…

Tien jaar lang heeft Gilbert zich met veel kennis, kunde en enthousiasme ingezet voor Onderlinge ’s-Gravenhage. Als directeur is hij van grote b…