Login adviseur

Afscheid van OG: in gesprek met Gilbert Pluym

07 jul 2022

Tien jaar lang heeft Gilbert zich met veel kennis, kunde en enthousiasme ingezet voor Onderlinge ’s-Gravenhage. Als directeur is hij van grote betekenis geweest voor de organisatie en vooral voor de mensen die er werken. Nu is het moment gekomen dat hij de organisatie gaat verlaten. We blikken samen terug en ook een klein beetje vooruit.

10 jaar geleden kwam je aan boord. Waarom koos je voor OG?
“Ik maakte 10 jaar geleden bewust de overstap naar een kleinere verzekeraar nadat ik bij 2 hele grote organisaties had gewerkt. Wat mij aantrok aan OG was de menselijke maat, het onderlinge karakter wat je niet meer zo vaak ziet bij levensverzekeraars en het gevoel van eigen baas zijn. Bij grotere organisaties ben je meer een radartje in het geheel. In een directie van een bedrijf met de omvang van OG is dat niet zo. Je bent als bestuurder meer op jezelf aangewezen. Dat geeft vrijheid maar ook een grote verantwoordelijkheid. Hoe raken onze beslissingen de huidige en toekomstige belangen van onze leden en hoe houd je dat goed in balans? Dat is de vraag die ertoe doet. En dat is een hele uitdaging, zeker als je kijkt naar de omstandigheden van de afgelopen 10 jaar.”

Toen je binnenkwam had je bepaalde ambities en verwachtingen. Hoe kijk je daar nu naar?
“De reis is totaal anders verlopen dan ik had verwacht. De omstandigheden voor levensverzekeraars zijn de afgelopen 10 jaar zodanig veranderd dat de meeste levensverzekeraars de handdoek in de ring hebben gegooid. Die hebben gezegd: ‘De wereld die er ooit voor ons was, is er niet meer en we willen niet opereren in die nieuwe wereld.’ Wij hebben als OG een andere keuze gemaakt. We hebben ons moeten aanpassen aan de nieuwe situatie; aan andere, slechtere financiële omstandigheden, strengere regelgeving en hogere klantverwachtingen. Het is voor onze hele organisatie spannend geweest om die verandering door te maken, maar het is zeker de moeite waard geweest.”

Hoe ziet die verandering eruit die OG heeft doorgemaakt?
“We hebben heel lang als levensverzekeraars met dezelfde producten en zelfde manier van werken recht van bestaan gehad. De consequentie daarvan is dat de manier waarop je werkt stabiliseert, maar ook verstart waardoor verandering moeilijk is. De afgelopen 10 jaar zijn we soepeler geworden, sneller, flexibeler en innovatiever. Dat is veel leuker, maar ook veel moeilijker. Want de zekerheden die we als bedrijf hadden, dat er een door de overheid gecreëerde markt was voor onze producten, of dat er voldoende marges waren, die vielen weg. Dat is niet abnormaal, maar het is wel erg wennen. We zijn wat dat betreft flink wakker geschud.”

Hoe heb je daarbij de samenwerking met Seada ervaren?
“Ik heb heel prettig en goed met Seada samengewerkt. Wij zijn behoorlijk verschillend, maar dat werkte voor ons en voor OG juist goed. We (h)erkenden elkaars kwaliteiten, vulden elkaar goed aan en gaven elkaar de ruimte. Samen zijn we in staat geweest om goed in te spelen op de veranderende omstandigheden en hebben we onze rollen of gedrag aangepast waar nodig. Dankzij Seada hebben we als OG de benodigde veranderingen met veel meer visie en kracht kunnen uitvoeren.”

Wat doet OG nu beter dan 10 jaar geleden?
“We zijn ons veel meer gaan openstellen voor onze leden en ons veel bewuster geworden van wie wij als OG zijn. De kern van wat we doen, is dat we risico’s overnemen die onze leden niet zelfstandig kunnen dragen. Dat is wat we altijd gedaan hebben, alleen in tijden van gunstige economische omstandigheden valt het overnemen van risico’s niet meer zo op. Juist nu wordt dat weer belangrijk. De zekerheid die we als OG brengen, de menselijke maat en de betrokkenheid; die hebben we weer herontdekt. En we hebben voor onszelf geherdefinieerd voor wie we er in de Nederlandse markt willen zijn. Met onze producten en diensten richten we ons nu op mensen in de tweede levensfase.”

OG vaart een nieuwe koers. Wat betekent dit in de praktijk?
“Zodra je een doelgroep definieert, ben je er niet meer voor iedereen. Vroeger was er een hele grote markt voor levensverzekeringen en konden wij door in veel producten een beetje mee te doen, een volwaardig bedrijf zijn. Die ruimte is er in een kleinere markt niet. Dan moet je of heel groot zijn en schaalgrootte bereiken of - en dat is een keuze die veel levensverzekeraars gemaakt hebben - je moet er helemaal mee stoppen. Dan is er nog een andere optie en dat is onze strategie: je definieert opnieuw je doelgroep en je gaat ervoor zorgen dat je er supergoed in bent. Met OG hebben we daarom de ambitie neergezet om dé financiële onderlinge te worden voor iedereen van 50 jaar en ouder. Het is enorm stimulerend om te weten voor wie je het doet en je daarop te focussen en om te zien wat deze ambitie losmaakt in de organisatie.”

Wat maakt het dan allemaal los in de organisatie?
“Positieve energie! Ja kijk, als je begint te veranderen vanuit een situatie die heel lang stabiel is geweest dan is het logisch dat er eerst onrust ontstaat. Mensen vragen zich af: wat betekent dit allemaal, kunnen we niet gewoon het oude blijven doen, de leden waren tevreden, ons bedrijf was gedegen, wordt er aan onze oude waarden niet te hard getrokken? Dat is een normale gang van zaken. Maar op een gegeven moment zien mensen ook wat het hen brengt. ‘Eigenlijk is dit veel leuker en past dit veel beter bij hoe ik zelf wil werken’, is wat we nu steeds vaker horen.”

Welke transitie maakt OG door?
We bestaan als OG ruim 125 jaar en hebben ons in die tijd ontwikkeld van een uitvaartverzekeraar naar een algemene verzekeraar. De transitie die we nu doormaken is dat we ook andere financiële producten en diensten aanbieden gericht op de doelgroep van 50 jaar en ouder. Zo is er sinds 2021 de ZilverHuis hypotheek en hebben we het Woonz platform om woongerelateerde zaken aan te kunnen bieden. Dat is een veel breder pakket dan alleen maar verzekeringen.”

Wat betekent dit voor de mensen die bij OG werken?
“De verandering die we nu doormaken geeft alle collega’s de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in een richting die past bij hen en bij het bedrijf. Mensen krijgen ruimte om te ontdekken wat ze kunnen, om fouten te maken en daar weer van te leren. Veiligheid en vertrouwen zijn hierbij heel belangrijk. Als ik zie welke groei mensen doormaken, hoe hoog de medewerkersbetrokkenheid is en hoe succesvol de werving is van goede collega’s, dan merk je echt dat we een aantrekkelijke werkgever zijn. Het enthousiasme van bestaande en nieuwe collega’s is gewoon enorm groot.”

OG heeft een sterke cultuur. Hoe zou je het OG DNA omschrijven?
“Ons motto is samen, zeker en betrokken. Dat stralen we extern uit en maken we intern ook waar. We staan voor onderlinge betrokkenheid, zorgen ervoor dat mensen zich voldoende zeker voelen, dat ze de juiste competenties hebben en zich verder kunnen ontwikkelen en stimuleren dat collega’s werk samen doen. Ook onze leden hebben dit gevoel. Ze voelen de betrokkenheid, het gevoel van samen en zien in de producten en diensten die OG aanbiedt die zekerheid terug.”

En dan komt het moment dat je jezelf afvraagt: is het tijd om te gaan?
“Er kwamen een aantal dingen bij elkaar. Enerzijds speelde het gevoel al langer dat beide ondernemingen waarvoor ik werk een steeds grotere belasting op mijn tijd deden. Dat ligt natuurlijk altijd aan jezelf. De eerste vraag die ik mezelf dan ook stelde was: kan ik hier iets aan doen, wil ik hier iets aan doen? Toen kwam de gelegenheid bij De Hoop om daar als directeur meer tijd aan te besteden. Wat zeker ook een rol speelde, is dat er veel meer kwaliteit en zelfstandigheid bij OG is dan 10 jaar geleden. Ik kwam mede - of juist vooral - binnen omdat ik een hoop financiële kennis en verzekeringskennis meenam. De gedachte was toen echt: je moet zorgen dat die kennis in de top aanwezig is. De transitie die we als organisatie hebben doorgemaakt, is dat we er steeds meer voor zorgen dat bij een grotere groep collega’s die kennis en kunde aanwezig is. De organisatie kan nu veel zelfstandiger functioneren. Er gaan nu dingen vanzelf goed, waar ik 1 of 2 jaar geleden nog heel hard achteraan moest lopen. Dus ik voel ook dat het kan. Dat ik kan loslaten.”

Betekent dit voor jou ‘mission accomplished’?
“Dat zou ik wel hele grote woorden vinden. Maar er is een veel grotere zelfstandigheid en hoeveelheid kennis aanwezig in de organisatie. Dat is mooi om te zien. Wat ook zeker een rol speelde bij mijn besluit om afscheid te nemen van OG, is dat als je ergens lang zit, je het gevaar loopt dat je meer leunt op en terugkijkt naar wat je al bereikt hebt, dan dat je kijkt naar wat de organisatie in de toekomst nodig heeft. En dat is ook volstrekt logisch. Iemand die nieuw binnenkomt, kijkt naar alles wat er speelt en zegt: ‘Dat heeft mijn voorganger prima geregeld, daar hoef ik niks aan te doen, complimenten daarvoor en aan deze dingen is hij of zij nog niet toegekomen, daar kan ik mijn steentje aan bijdragen.’ Ik geloof heilig dat er een moment is - en dat is voor iedereen verschillend, maar bij mij ligt het rond de tien jaar leert de ervaring - waarop je voelt dat het tijd is om verder te gaan. Als laatste wat meespeelde bij mijn besluit, is dat we bij OG gewoon hele goede mensen aannemen en dat mijn natuurlijke opvolger al aan boord was.”

Over Réseva Engelaer gesproken: wist je al bij haar binnenkomst dat zij jou opvolger zou kunnen worden?
“Ik ben nooit bang om iemand aan te nemen die in potentie mijn rol zou kunnen overnemen. In dit geval is dit ook zo gebleken. Wat ik al zei: we geven binnen OG mensen de kans om zich te ontwikkelen en hier is dat mooi bewaarheid geworden want Réseva is op een natuurlijke manier in haar rol gegroeid.”

Wat gaat zij OG brengen de komende jaren?
“Brede ervaring in levensverzekeringen, een sterke gerichtheid op goed ingerichte financiële processen en het verankeren van de financiële projecties en verslaglegging zodat we een nog betrouwbaardere partij worden op de Nederlandse markt. Daarnaast brengt ze ambitie en legt ze de lat weer hoger. Ze heeft het vermogen om mensen in hun kracht te zetten en ervoor te zorgen dat het totaal krachtig genoeg is. Dat is ook wat zij de afgelopen jaren heeft gedaan. Ze heeft de organisatie en in bijzonder de finance organisatie sterk verbeterd. En ze zal er ook een hechtere club van maken. Ze is een bruggenbouwer en gaat OG echt verder helpen.”

Wat maakt haar in jouw ogen een goede financieel directeur?
“Ze is toegankelijk, maar ze zorgt ook dat ze als leider aanwezig is en gezien wordt. In positieve zin. Dat inspireert en verbindt. Vaak zijn financiële mensen erop gericht om zelfstandig een taak uit te voeren en dat tot een goed einde te brengen. Réseva heeft juist veel aandacht voor groepsprocessen. Ze zorgt dat iedereen aangehaakt is, waardoor het geheel robuuster wordt en er meer draagvlak is. Die aspecten zitten er bij Réseva van nature in.”

Het klinkt alsof je het met een gerust hart overdraagt…
“Absoluut. Zoals ik al zei: mijn persoonlijke afwegingen vielen samen met het gevoel dat het kon. Ik vertrek met een goed gevoel.”

Twee dames aan de top blijven er dan over. Had je dat 10 jaar geleden gedacht?
“Ik denk dat OG een vrouwvriendelijke organisatie is. Daar heb ik denk ik ook wel een bijdrage aan geleverd. Diversiteit is belangrijk. Het is goed dat er een betere man-vrouw verhouding is, maar uiteindelijk gaat het erom dat je de juiste persoon op de juiste plek hebt. En dat zijn toevallig nu twee vrouwen. Ik denk dat ze allebei in hun natuurlijke rol zitten. Waar Seada in haar rol van algemeen directeur het vergezicht schept, de koers en het tempo bepaalt, pakt Réseva van nature de CFRO rol en is meer gericht op het proces en de planning. Ik vind ze allebei uitstekende bestuurlijke professionals die goed doorhebben waar hun kracht zit, maar ook hun valkuilen kennen.”

Wat wens je Réseva toe in haar rol als directeur van OG?
“Dat ze er net zoveel plezier in heeft als ik heb gehad. En dat ze in die rol al haar dromen en ambities mag waarmaken.”

Dan tot slot: waar ben je dankbaar voor?
“Ik ben dankbaar voor alle collegialiteit die ik de afgelopen 10 jaar ontvangen heb. Die neem ik mee in mijn hart.”