Login adviseur

Onze privacyverklaring

Privacyverklaring voor websitebezoekers Onderlinge ‘s-Gravenhage

Onderlinge ’s-Gravenhage is een pensioen- en levensverzekeraar. Onze verzekeringen bieden wij aan via onafhankelijke adviseurs met wie wij samenwerken. Wij bieden onze verzekeringen uitsluitend aan op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Uiteraard gebruiken wij persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en houden ons aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

 

Privacyverklaring

In onze volledige privacyverklaring leest u alles over ons privacybeleid en hoe wij ervoor zorgen dat wij uw persoonsgegevens goed beschermen. Ook vindt u er informatie over uw privacyrechten.

 

 

Privacyverklaring voor websitebezoekers

Klanten en niet-klanten van Onderlinge ’s-Gravenhage kunnen op onze website van verschillende online diensten gebruikmaken. Onze online diensten gebruiken wij om u snel te helpen of om onze producten en diensten te verbeteren. Voor onze online dienstenverlening vragen wij meestal één of meer persoonsgegevens. Met persoonsgegevens die wij online ontvangen gaan wij ook zorgvuldig om en houden wij ons ook aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

 

In deze privacyverklaring  vindt u ons aanvullende privacybeleid voor de volgende online diensten.

 

 

Klantenpanel
Terugbellen

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 17 oktober 2018.