Login adviseur
Zoeken

Op weg naar een nieuwe manier van werken

Op 1 juli 2019 verhuizen wij van een oud historisch pand in het centrum van Den Haag naar een modern e…

De AFM heeft recent de adviesleidraad voor pensioenen geactualiseerd. De voorgaande 11 leidraden zijn vervallen en vervangen door een nieuwe. In…

Sinds 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht. Het doel van de nieuwe regels is het behoud van de pensioenbestemming v…

‘Onderling verzekeren’ is eigenlijk heel logisch. Bij ons zijn er geen aandeelhouders maar deelnemers. Dit betekent dat iedereen die bij ons een…

Medewerkers van Onderlinge ´s-Gravenhage zetten zich deze week in voor de ouderen in de samenleving. Onze collega’s doen mee aan vier teamactivi…

Vorige maand heeft Elly Blanksma-van den Heuvel, bestuursvoorzitter van Stichting toetsing verzekeraars, het certificaat Keurmerk Klantgericht V…

Uitstelgedrag komt niet alleen voor in je school- en studententijd. Ook het uitzoeken van het pensioen wordt vaak op de lange baan geschoven. Ma…

Vorige week trokken de gastdocenten van Onderlinge ’s-Gravenhage de regio weer in om gastlessen over verzekeren te geven aan basisschoolleerling…

Wil je bij ons een verzekering afsluiten? Dan kun je voordat je het product aanschaft het Essentiële-informatiedocument (het Eid) inzien. Dit do…