Login adviseur

De meerwaarde als kleine verzekeraar

25 apr 2019

Vakmagazine De Actuaris publiceerde onlangs een kort interview met onze Algemeen Directeur Gilbert Pluym over de meerwaarde van kleine verzekeraars. Lees hier het volledige interview.

Welke meerwaarde biedt u als kleine of middelgrote verzekeraar binnen een sterk geconsolideerde markt?
Als onderlinge verzekeraar bieden wij zekerheid met een menselijke maat. Het onderlinge karakter betekent, dat wij ons alleen inzetten voor onze verzekerden en dat zij delen in ons resultaat. Het betekent ook, dat wij zekerheid kunnen bieden in de vorm van rendementsgaranties, omdat we de risico’s daarvan samen dragen. En tot slot dat voor ons contact van mens tot mens voorop staat. Drie elementen die concerns die zich richten op schaalgrootte en rendement voor de aandeelhouder niet of nauwelijks kunnen leveren.

Wat zijn voor u de grootste uitdagingen in vergelijking met grote verzekeraars?
Elke omvang brengt zijn specifieke uitdagingen met zich mee. Met onze omvang is er sprake van korte lijnen, zichtbare resultaten van je werk, betrokkenheid bij bij elkaar. Wij willen onze inspanningen en budgetten gericht inzetten op die doelgroepen, producten en diensten waar wij als onderlinge toegevoegde waarde hebben. Door deze focus kunnen we ook in een sterk gereguleerde omgeving een proportionele inzet leveren om aan de eisen en verwachtingen van de samenleving, regelgevers en toezichthouder te voldoen.

Schaalvoordelen (bijv. op het gebied van kostenefficiëntie of kennisdeling) is een veel gehoord argument voor consolidatie. Hoe kijkt u daar tegen aan en hoe lost u dat op?
Schaalvoordelen spelen een rol bij gestandaardiseerde massaproductie. Voor grote en complexe organisaties zijn schaalvoordelen essentieel om concurrerend te zijn. Wij kiezen voor een gericht aanbod voor de doelgroep die zich bij een onderlinge thuis voelt. Zo vermijden wij complexiteit en bijbehorende kosten.

Hoe kijkt u aan tegen fusies en overnames die mogelijk in de toekomst plaatsvinden binnen de verzekeringssector?
Fusies en overnames zijn van alle tijden. Ze hebben in de 70-er en 80-er jaren veel plaatsgevonden toen aandeelhouders doorkregen dat er rendement op verzekeraars te behalen viel. Daarna werd het rustig op dit terrein omdat er voor alle marktpartijen genoeg rendement te halen viel. Dat is nu anders en dan zijn fusies en overnames een logisch gevolg. Waarbij nichespelers zoals Onderlinge ’s-Gravenhage zorgen dat er iets te kiezen overblijft.

 

BRON: De Actuaris, jaargang 26, nummer 4, april 2019.