Login adviseur

Mantelzorg en de toekomst

16 sep 2020

Hoe bereidt Nederland zich voor op mantelzorg? Dit centrale vraagstuk behandelden wij afgelopen jaar bij project IDOLS*.

Hoe worden we ons bewust van een toekomst met mantelzorg en hoe gaan we er samen meer over praten? Bewustwording en ons voorbereiden op later is belangrijk.  Na een jaar  lang te hebben samengewerkt met een groep instanties (waaronder ook gemeentes) rondden wij deze week project IDOLS* af.   Het  leverde een paar mooie resultaten op zoals de Mantelzorg Simulator, waarmee je zelf kan ervaren hoe het is om hulpbehoevend te zijn. Maar ook het ‘radvanmisfortuin’ is een mooi resultaat waarin een stukje bewustwording wordt gecreëerd. Dit  is een originele manier om over mantelzorg in gesprek te gaan met je naasten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van project IDOLS*: https://projectidols.nl/mantelzorg/.

Wij denken graag na over hoe we een mooie oude dag voor iedereen mogelijk kunnen maken. Met een vergrijzende samenleving en een overheid die langer thuis blijven wonen stimuleert, moeten we (nog) meer naar elkaar omkijken.

Blijf ons volgen voor meer informatie over de ontwikkelingen bij Onderlinge ‘s-Gravenhage. Heeft u ideeën en denkt u graag met ons mee? Meld u dan aan bij ons panel via communicatie@ogmail.nl. U bent van harte welkom.