Login adviseur

Overlijdensrisicoverzekering op maat via Independer en De Hoop

18 nov 2019

Verzekerbaarheid is een thema dat breed gedragen wordt door zowel verzekeraars als adviseurs. Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als je chronische aandoening hebt is lastig.

Independer  heeft een speciaal aanvraagtraject opgezet  voor  mensen met een chronische aandoening.  Zij brengen hen in contact  met verzekeraars voor een Overlijdensrisicoverzekering Op Maat.

Onderlinge 's-Gravenhage steunt dit initiatief van Independer. Met de Overlijdensrisicoverzekering Op Maat weet een klant snel of een medisch risico verzekerbaar is. De medische beoordeling loopt via Independer en De Hoop. De aanvraag wordt bij Onderlinge ’s-Gravenhage ingediend als de klant medisch wordt geaccepteerd en akkoord is met het aanbod.    Zo kunnen mensen die om medische redenen niet standaard worden geaccepteerd zich alsnog verzekeren.

Wij werken al nauw samen met herverzekeraar De Hoop. Wij zijn blij dat deze samenwerking per 18 november 2019 is uitgebreid met Independer.

Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit speciale traject te steunen. Onze kernwaarden samen, zeker en betrokken sluiten hier goed bij aan.