Login adviseur

Aanpasbare Overlijdenskosten Polis

  • Aanpasbare Overlijdenskosten Polis

U heeft een Aanpasbare Overlijdenskosten Polis (in het kort AOP). Dit is een levenslange verzekering bij overlijden. Het bedrag dat u heeft verzekerd wordt steeds op een vooraf vastgestelde datum verhoogd als een stijging van het consumentenprijsindexcijfer daartoe aanleiding geeft. Dit heet indexeren. Door te indexeren blijft uw verzekering waardevast. U vindt hier de meest gestelde vragen en antwoorden over uw verzekering.

1. Waarom indexeert mijn verzekering niet meer?
Uw verzekering indexeert niet meer als op de indexatiedatum de duur van de premiebetaling 10 jaar of korter is.

 

2. Kan ik mijn verzekering vrijwillig indexeren?
Het bedrag dat u heeft verzekerd wordt steeds op een vooraf vastgestelde datum verhoogd als een stijging van het consumentenprijsindexcijfer daartoe aanleiding geeft. U kunt uw verzekering niet vrijwillig indexeren.

 

3. Kan ik een indexatie weigeren?
U kunt een indexatie weigeren. U kunt ons  binnen 1 maand na indexatie schriftelijk doorgeven dat u niet akkoord gaat met de indexatie.

 

4. Kan ik een indexatie tweemaal achter elkaar weigeren?
U kunt een indexatie onbeperkt weigeren.

 

5. Kan ik  de duur van de premiebetaling verkorten of het verzekerde bedrag verhogen?
Inkorting van de duur premiebetaling of verhoging van het verzekerde bedrag is niet mogelijk.