Login adviseur

Kapitaaloverdracht

  • Kapitaaloverdracht

Nieuwe Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Het beëindigen van een levensverzekering, met het doel de waarde over te dragen aan een andere verzekeraar (kapitaaloverdracht), is in veel gevallen tijdrovend. De besturen van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars hebben afspraken gemaakt om dit proces vlot te laten verlopen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Wij willen u hier graag over informeren.  

 

U draagt kapitaal over aan Onderlinge 's-Gravenhage

De overdracht van de waarde van uw verzekering begint met het verzoek van uw adviseur om de levensverzekering bij uw huidige verzekeraar te beëindigen (afkopen). Dit doet uw adviseur uiteraard alleen met uw goedkeuring. Uw adviseur zal in dit verzoek het rekeningnummer van Onderlinge 's-Gravenhage, ons kenmerk en uw naam vermelden. 

Onderlinge 's-Gravenhage ontvangt vervolgens van de levensverzekeraar die de waarde overdraagt een formulier met aanvullende gegevens, het PSK-formulier. Het volledig invullen van het PSK-formulier is een taak van de overdragende verzekeraar. 

 

PSK-formulier 

Het is van belang om de nieuwe verzekering op een fiscaal juiste manier op te maken. Het PSK-formulier bevat daarom alle relevante informatie om dit te kunnen doen:

  • naam, adres en woonplaats van de verzekeringnemer,
  • het polisnummer, de ingangsdatum en de beëindigingsdatum (afkoopdatum) van de  levensverzekering,
  • de som van de betaalde premies en de kapitaalswaarde van de levensverzekering op de beëindigingsdatum,
  • en onder welk fiscaal regime (bijvoorbeeld een Box 3-polis of een Box 1-polis) deze levensverzekering viel. 

 

Ontvangstbevestiging van uw kapitaaloverdracht

U ontvangt van ons een bevestiging zodra de kapitaalsoverdracht daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.

 

Uw nieuwe polis 

Onderlinge 's-Gravenhage maakt binnen twee weken uw nieuwe polis op, zodra wij het PSK-formulier hebben ontvangen. Dit formulier ontvangen wij over het algemeen binnen twee weken van de overdragende levensverzekeraar nadat de kapitaaloverdracht heeft plaatsgevonden.

 

Onderlinge 's-Gravenhage bewaakt  de voortgang van uw kapitaaloverdracht

Wij sturen de overdragende levensverzekeraar een herinnering als wij binnen de termijn van twee weken nog geen PSK-formulier hebben ontvangen. Als er binnen vier weken na onze eerste herinnering nog geen PSK-formulier is ontvangen, rappelleren wij opnieuw bij uw oude verzekeraar. Wanneer dat nodig is, nemen wij na vier weken weer contact op met uw oude verzekeraar. Uw adviseur krijgt altijd een kopie van onze herinneringsberichten zodat ook uw adviseur op de hoogte is van de voortgang van uw kapitaaloverdracht.
Wilt u het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten  raadplegen, klik dan hier.