Login adviseur

Klanttevredenheid levensverzekering

  • Klanttevredenheid levensverzekering

Verzekeraars in beeld

Op de website Verzekeraars In Beeld  staan de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat jaarlijks onder klanten van verzekeraars wordt gehouden. Dit gebeurt in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Het onderzoek geeft de scores weer die klanten van verzekeraars geven aan  vijf  aspecten van dienstverlening: klantgerichtheid, deskundigheid, duidelijkheid, vertrouwen  en tevredenheid. 

 

De ranglijsten met verzekeraars en de bijbehorende rapportcijfers zijn bedoeld om consumenten te helpen bij het bepalen van hun keuze.   Op     Verzekeraars in beeld     kunnen consumenten kijken hoe hun verzekeraar scoort en verzekeraars onderling vergelijken. Daarnaast zijn bijna 2.500 klantreacties opgenomen op de website.


Rapportcijfer 2020

In de categorie levensverzekeringen behaalde  Onderlinge ’s-Gravenhage  een  7,3. Een mooie stijging ten opzichte van een 7,1 in 2019. Opvallend zijn onze sores op de aspecten: Vertrouwen, Deskundigheid en Klantgerichtheid, die elk ruim boven het gemiddelde binnen de markt liggen. Daarentegen is de score van Onderlinge 's-Gravenhage op het gebied van contact opnieuw duidelijk verbeterd. Onze klanten hebben het afgelopen jaar nog meer waardering gekregen voor het contact met onze medewerkers. Dit was één van onze speerpunten voor 2020. 

Aandachtspunten 2021

Ook in  2021  blijft  klanttevredenheid een belangrijk focuspunt binnen ons dagelijks werk. Onze medewerkers zijn actief betrokken bij het verbeteren   van de kwaliteit van onze dienstverlening  .

Wilt u meedenken over onze dienstverlening? 

Wilt u meedenken over onze service, diensten en producten? Meld   u   dan   hier    aan voor ons klantenpanel.

 

Vergelijk verzekeraars 
Wilt u   verzekeraars   met elkaar vergelijken? U kunt de scores van twee of drie verzekeraars naast elkaar zetten met de Vergelijker.