Login adviseur

Overlijdenskosten Gezinsindex Polis

  • Overlijdenskosten Gezinsindex Polis

U heeft een Overlijdenskosten Gezinsindex Polis (in het kort OGP). Dit is een levenslange verzekering bij overlijden. Het bedrag dat u heeft verzekerd wordt steeds op een vooraf vastgestelde datum verhoogd als een stijging van het consumentenprijsindexcijfer daartoe aanleiding geeft. Dit heet indexeren. Door te indexeren blijft uw verzekering waardevast. U vindt hier de meest gestelde vragen en antwoorden over uw verzekering.

1. Is mijn hele gezin verzekerd?
Terwijl de naam van het product anders doet vermoeden is met een Overlijdenskosten Gezinsindex Polis niet uw hele gezin verzekerd maar alleen de verzekerde. Het woord Gezinsindex in de naam van het product slaat op het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, dat is het percentage waarmee we deze verzekering indexeren.

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elk jaar of de prijzen van goederen en diensten in Nederland zijn gestegen of gedaald. Zo wordt berekend of het leven van een gemiddeld Nederlands huishouden duurder of goedkoper is geworden. Uit de berekeningen van het CBS komen verschillende getallen (de consumentenprijsindexcijfers), die in een lijst worden opgenomen (de consumentenprijsindex). Als de kosten van levensonderhoud stijgen, verhogen wij het verzekerde bedrag van uw verzekering, zodat uw verzekering waardevast blijft.

 

2. Waarom verlengen jullie bij indexatie de duur van de premiebetaling?
Bij indexatie verhogen wij het verzekerde bedrag van uw verzekering. Voor de verhoging berekenen wij een premie. De premie voor de verhoging tellen wij op bij uw huidige premie. Door de duur van de premiebetaling te verlengen, kunnen we een premieverhoging beperkt houden. De premie zou zelfs kunnen dalen.

 

3. Waarom indexeert mijn verzekering niet (meer) of niet volledig?
Het kan gebeuren dat het leven van een gemiddeld Nederlands huishouden niet duurder maar goedkoper is geworden. Daardoor kan het indexatiepercentage dat wij berekenen 0% of lager zijn. Het verzekerde bedrag blijft dan ongewijzigd tot de volgende indexatie.

 

Vanaf 56-jarige leeftijd van de verzekerde wordt het indexatiepercentage dat wij voor de indexatie gebruiken nog maar voor de helft meegenomen. Vanaf dat moment gebruiken wij ook de te verdelen winst om het verzekerde bedrag te verhogen. De duur van de premiebetaling verlengen wij nog wel.

 

Vanaf 66-jarige leeftijd van de verzekerde indexeert uw verzekering niet meer. Ook verlengen wij dan de duur van de premiebetaling niet meer.

 

4. Kan ik mijn verzekering vrijwillig indexeren?
Het bedrag dat u heeft verzekerd wordt steeds op een vooraf vastgestelde datum verhoogd als een stijging van het consumentenprijsindexcijfer daartoe aanleiding geeft. U kunt uw verzekering niet vrijwillig indexeren.

 

5. Kan ik een indexatie weigeren?
U kunt een indexatie weigeren. U kunt ons binnen 1 maand na indexatie schriftelijk doorgeven dat u niet akkoord gaat met de indexatie. Als u tweemaal achter elkaar een indexatie weigert, dan vervalt uw indexatierecht.

 

6. Wat gebeurt er als ik mijn verzekering niet meer wil indexeren?
Als u uw verzekering niet meer wilt indexeren, wijzigen wij uw verzekering in een levenslange overlijdensverzekering met een vaste einddatum van de premiebetaling zonder indexatierecht. U kunt dit schriftelijk aan ons doorgeven.

 

7. Kan ik de einddatum van de premiebetaling van mijn verzekering vastzetten?
U kunt de einddatum van de premiebetaling vastzetten. Dit kunt u schriftelijk aan ons doorgeven. Wij wijzigen uw verzekering dan in een overlijdensverzekering met een vaste einddatum van de premiebetaling en sturen u vervolgens een nieuwe polis. U verliest dan wel het indexatierecht. Uw adviseur kan u adviseren en voor u bemiddelen bij het wijzigen van uw verzekering.

 

8. Kan ik  de duur van de premiebetaling verkorten of het verzekerde bedrag verhogen?
Inkorting van de duur premiebetaling of verhoging van het verzekerde bedrag is niet mogelijk. 

 

9. Het verzekerde bedrag is gestegen maar de premie is omlaag gegaan. Hoe kan dat?
Het is mogelijk dat het verzekerde bedrag van uw verzekering stijgt en de premie omlaag gaat. Bij verzekeringen waarbij de verzekerde 55 jaar of jonger is, gebruiken wij de te verdelen winst om de premie te drukken bij indexatie. Hierdoor kan bij lage inflatie (een lage indexatie) en verlenging van de duur van de premiebetaling de premie omlaag gaan.