Login adviseur

Vragen & antwoorden

Vragen en antwoorden over mijnpensioenoverzicht.nl

Privacy en DigiD
Hoe is de privacy op mijnpensioenoverzicht.nl gewaarborgd?

Mijnpensioenoverzicht.nl heeft toestemming van de overheid gekregen om gebruik te maken van DigiD. Deze code wordt ook door diverse overheidsinstellingen gebruikt om de privacy van gebruikers te waarborgen. Daarmee is de vertrouwelijkheid van mijnpensioenoverzicht.nl gegarandeerd.

 

Wat is DigiD?
DigiD is uw eigen inlogcode voor de overheid (bijvoorbeeld voor de Belastingdienst, gemeentelijke diensten). De code kan aangevraagd worden via www.digid.nl.


Kan ik ook zonder DigiD inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl?

Nee, zonder DigiD heeft u geen toegang tot de site.


Slaat mijnpensioenoverzicht.nl gegevens op?

Nee, de website is geen database. Na inloggen worden uitsluitend gegevens opgehaald van de pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank. Die worden getoond en na uitloggen niet opgeslagen. Er blijft dus niets 'achter'.


Waarom is mijnpensioenoverzicht.nl geïntroduceerd?

De site heeft een wettelijke grondslag. De overheid heeft enkele jaren geleden de pensioensector verplicht om burgers vanaf januari 2011 overzicht en inzicht te verschaffen op al hun pensioenaanspraken.


Wie heeft het initiatief genomen voor mijnpensioenoverzicht.nl?

De Stichting Pensioenregister heeft het initiatief genomen. Een samenwerkingsverband van alle Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars, en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).


Worden de gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl gebruikt voor commerciële doeleinden?

Nee, daarvoor is de website uitdrukkelijk niet bedoeld. U kunt deze gegevens natuurlijk wel printen en gebruiken om advies in te winnen over uw pensioenopbouw.


Worden de gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl aan derden ter beschikking gesteld?

Nee. De pensioen- en AOW-gegevens die op mijnpensioenoverzicht.nl vermeld staan, worden door de Stichting Pensioenregister niet aan derden ter beschikking gesteld.


Algemeen

Wat vind ik op mijnpensioenoverzicht.nl?
Via mijnpensioenoverzicht.nl kunt u de volgende pensioenaanspraken inzien:

  • het opgebouwde ouderdomspensioen
  • het te bereiken ouderdomspensioen
  • het nabestaandenpensioen
  • het wezenpensioen
  • het alleenstaandenpensioen.


Heeft u recht op andere pensioenen dan die hierboven zijn genoemd? Dan vindt u die aanspraken op het Uniform Pensioenoverzicht dat u eerder heeft ontvangen. Voor de opgebouwde en te bereiken AOW kunt u ook terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor vragen hierover verwijzen wij u naar: www.svb.nl.


Wat krijg ik als ik eerder met pensioen ga?

De site mijnpensioenoverzicht.nl kent geen rekenmodule. Wilt u weten hoe hoog uw uitkering bij Onderlinge 's-Gravenhage wordt als u eerder (of later) met pensioen gaat? Neemt u dan contact op met uw adviseur of met ons team Pensioenen, telefoon: 070-3421392, e-mail: pensioenen@ogmail.nl.


Hoe actueel zijn de gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl?

Achter elke aanspraak staat een datum vermeld. Dit is de datum waarop de hoogte van de aanspraak is bepaald.


Hoe vaak worden de aanspraken aangepast?

Onderlinge 's-Gravenhage past de aanspraken jaarlijks aan.


Voor wie is mijnpensioenoverzicht.nl?

Elke Nederlandse burger met een DigiD heeft toegang tot zijn/haar pensioen- en AOW-gegevens.


Wat kost toegang tot mijnpensioenoverzicht.nl?

De website is onbeperkt en kosteloos te raadplegen door elke Nederlandse burger met een DigiD.


Hoe betrouwbaar is mijnpensioenoverzicht.nl?

De gegevens op de website zijn gelijk aan de gegevens op het Uniform Pensioenoverzicht dat u eerder van Onderlinge 's-Gravenhage heeft gehad.


Ik heb sinds kort een pensioenregeling bij Onderlinge
's-Gravenhage, maar ik zie mijn aanspraken nog niet in het Pensioenregister.
Wij passen jaarlijks de aanspraken aan en voegen dan nieuwe deelnemers toe. De aanspraken in het Pensioenregister zijn de aanspraken zoals die golden op 31 december van het voorgaande jaar.


Waarom zie ik mijn pensioen dat door Onderlinge 's-Gravenhage wordt uitgekeerd niet in mijnpensioenoverzicht.nl?

Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u alleen de pensioenen die nog in de opbouwfase zitten. Zodra uw pensioen de uitkeringsfase bereikt, wordt deze uit mijnpensioenoverzicht.nl verwijderd.


Heeft u een vraag die hierboven niet is beantwoord, neemt u dan contact op met ons team Pensioenen, telefoonnummer: 070 - 342 13 92 of e-mail: pensioenen@ogmail.nl.