Login adviseur

Provisieverbod

  • Provisieverbod

Provisie is de beloning die uw adviseur ontvangt als een financieel product wordt afgenomen, zoals een verzekering of een bankspaarproduct. Zij ontvangen de provisie van de bank of de verzekeraar wiens product zij verkopen. De bank of verzekeraar berekent de provisie door in de prijs van het product. U betaalt de beloning voor uw adviseur dus via de prijs die u betaalt voor het financiële product.

Provisieverbod per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 geldt voor een aantal financiële producten een provisieverbod. Dat betekent dat uw adviseur vanaf dat moment geen provisie meer mag ontvangen voor zijn advies of bemiddeling van  die producten. Voor schadeverzekeringen en consumptief krediet blijft provisie nog wel toegestaan.

 

Het provisieverbod geldt voor de volgende producten:

  • Hypotheken
  • Betalingsbeschermers
  • Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Uitvaartverzekeringen
  • Beleggingsverzekeringen
  • Bankspaarproducten
  • Deelnemingen in beleggingsinstellingen
  • Levensverzekeringen

 

Wat is er voor u veranderd?

U spreekt met uw adviseur af welke vergoeding hij voor zijn diensten (advies en/of bemiddeling) ontvangt. U weet  vooraf  precies waar u aan toe bent.

 

Wilt u meer weten?

Stuur een e-mail naar info@ogmail.nl of bel: 070-342 12 94 (standaardtarief).

Verschillende instanties hebben informatie over het provisieverbod op hun website geplaatst. Hieronder treft u een aantal van deze websites aan.

 

Ministerie van Financiën

Autoriteit Financiële Markten

Brochure provisieverbod  Verbond van Verzekeraars