Login adviseur
 • Uw winstaandeel

Weten hoe maatschappijwinstdeling werkt?
Kijk de video waarin we uitleg geven over de winstdeling.

 

Heeft u na het zien van de video nog vragen?

 

 1. Waarom verdeelt Onderlinge ’s-Gravenhage winst?
  Onderlinge ’s-Gravenhage is een onderlinge waarborgmaatschappij. Dit is een bijzondere verenigingsvorm waarin al onze leden (klanten) samen hun risico’s delen. Als er winst is, mag een onderlinge waarborgmaatschappij dat verdelen volgens het principe van winstdeling. Als wij winst hebben gemaakt, bepalen wij eerst hoeveel wij daarvan kunnen verdelen. Van de winst die wij verdelen, gaat 95% naar onze leden met een winstdelende verzekering.
 2. Hoe verdeelt Onderlinge ’s-Gravenhage winst?

  In Nederland verdelen onderlinge verzekeraars hun winst ieder op hun eigen manier. Sommige van hen verlagen de premies op de verzekeringen, maar wij verhogen met de winst de verzekerde bedragen van onze leden. Op deze manier kan ook het toegevoegde winstaandeel mee renderen. De verdeelde winst levert zo het meest op voor onze leden.

 3. Wanneer wordt er winst verdeeld?

  Ons doel is om behaalde winsten zoveel mogelijk te verdelen. Maar het is belangrijk dat wij ook in de toekomst de verzekeringsafspraken met onze leden kunnen blijven nakomen. Er kan daarom besloten worden om de winst van een bepaald jaar, volledig of gedeeltelijk, toe te voegen aan de reserves. De economische marktsituatie speelt een belangrijke rol bij deze beslissing.
  We kunnen dus niet garanderen dat er ieder jaar winst wordt verdeeld, maar het door u opgebouwde kapitaal is wel gegarandeerd.

 4. Hoe wordt de winst per verzekering vastgesteld?
  De verdeling van de winst over de verzekeringen gaat volgens een maatstaf (verdeelsleutel). De hoogte van de winst voor een specifieke verzekering hangt onder andere af van het verzekerde bedrag, de restduur van de verzekering en de verzekeringsvorm. Hoe meer een verzekering bijdraagt aan de winst, hoe hoger de winstbijschrijving.
 5. Wanneer wordt de winst bijgeschreven op mijn verzekering?
  De winst wordt in of na oktober van het volgende jaar bijgeschreven. Als u een levensverzekering bij ons heeft, ontvangt u rond oktober een winstbrief met daarin uw nieuwe verzekerd bedrag.
 6. Wat gebeurt er bij een verlies?

  Onderlinge ´s-Gravenhage is een verenigingsvorm met Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat onze leden wel meedelen in de te verdelen winst, maar niet aansprakelijk zijn bij een verlies.

 7. Wie besluit of de winst wordt verdeeld of wordt toegevoegd aan de reserves?
  Na afloop van elk kalenderjaar wordt ons bedrijfsresultaat vastgesteld. Als er winst is gemaakt, bepaalt de directie na goedkeuring van de Raad van Commissarissen welke wettelijke of andere reserves (en eventuele nog niet gedekte verliezen uit vorige jaren) hierop moeten worden ingehouden. De Algemene Vergadering van Stemgerechtigden beslist vervolgens of de resterende winst wel of niet verdeeld wordt.
 8. Wie hebben stemrecht in de Algemene Vergadering?

  In de Algemene Vergadering hebben al onze leden met een verzekering stemrecht. Leden met een verzekering van meer dan € 10.000 kapitaal of van meer dan € 1.000 rente, mogen voor iedere € 10.000 kapitaal of € 1.000 rente één stem uitbrengen, met een maximum van tien stemmen. Leden met een verzekering met een kapitaal van € 10.000 of minder of een rente van € 1000 of minder rente kunnen één stem uitbrengen. Hiernaast nemen onze twee directeuren en de commissarissen deel aan de Algemene Vergadering. Zij mogen ieder één stem uitbrengen. Tenslotte hebben de aandeelhouders van ons Waarborgfonds per aandeel één stem.

 9. Beslissen onze leden mee?
  Ja, de leden van een onderlinge hebben een stem in de onderneming en hebben invloed op het beleid en de benoeming van bestuurders. Er is verder geen tussenkomst van anderen, zoals aandeelhouders. Wij hebben een directe band met onze leden, en hun ideeën, ervaringen en meningen zijn dus  belangrijk. Onze leden delen hun mening in de Algemene Vergadering en via ons Klantenpanel.
  Bij een onderlinge waarborgmaatschappij gaat het dus om delen; het delen van de risico’s, van de winst én van goede ideeën. Een onderlinge past dus goed in de deelmaatschappij van nu waar mensen elkaar steunen.

Heeft u vragen over andere onderwerpen?
klik dan hier.


Is het nodig om actie te ondernemen?

In onze winstbrief geven wij elk jaar het nieuwe gegarandeerde kapitaal en een bijgewerkt prestatiescenario dat u door winstbijschrijving op de einddatum kunt bereiken. Wij vragen u extra aandacht om na te gaan of deze kapitalen nog steeds passen bij uw doelstelling en uw verwachting bij het afsluiten van de verzekering. Uw adviseur kent uw persoonlijke situatie en kan u informeren en adviseren over het behalen van uw financiële doelen.

Als de bijgewerkte prestatiescenario’s niet meer passen bij uw doelstellingen of verwachtingen, raden wij u aan actie te ondernemen. Wij wijzen u op een aantal algemene mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld aanvullend vermogen opbouwen met sparen, een aanvullende verzekering of beleggen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. U kunt extra aflossen op uw hypotheek of misschien heeft uw verzekering nog risicodekking voor overlijden of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid die u niet meer nodig heeft. De premie die u daarmee bespaart kunt u gebruiken om uw doel op een andere manier te bereiken.