Login adviseur
 • Uw winstaandeel

Weten hoe maatschappijwinstdeling werkt?
Kijk de video waarin we uitleg geven over de winstdeling.

 

Heeft u na het zien van de video nog vragen?

 

 1. Wat houdt de maatschappijwinstdeling in?
  Als u bij Onderlinge ’s-Gravenhage een verzekering afsluit, wordt u deelnemer in de maatschappij. In ons Reglement is vastgelegd dat onze te verdelen winst hoofdzakelijk ten goede komt aan onze deelnemers. Wij verdelen 95% van onze te verdelen winst onder onze deelnemers.
 2. Hoe werkt de maatschappijwinstdeling?
  Als deelnemer deelt u in de winst als er voldoende winst is en wij besluiten om deze geheel of gedeeltelijk te verdelen. Van de winst die wij verdelen, gaat 95% naar onze deelnemers met een winstdelende verzekering. Met uw deel van de winst verhogen wij de verzekerde bedragen van uw verzekering. De verhoogde verzekerde bedragen zijn ook gegarandeerd.
  Na afloop van elk boekjaar wordt ons resultaat vastgesteld. Als er winst is gemaakt, bepaalt de Directie na goedkeuring van de Raad van Commissarissen welke wettelijke of andere reserves (en eventuele nog niet gedekte verliezen uit vorige jaren) hierop moeten worden ingehouden. De Algemene Vergadering van Stemgerechtigden beslist vervolgens of de resterende winst wel of niet verdeeld wordt. Van de winst die verdeeld wordt, verdelen wij 95% onder onze deelnemers met winstdelende verzekeringen. Deze winst wordt gebruikt voor de verhoging van het verzekerde kapitaal van de verzekeringen van onze deelnemers.
 3. Hoe wordt de winst per verzekering vastgesteld?
  De verdeling van de winst over de verzekeringen vindt plaats volgens een maatstaf (verdeelsleutel). Door middel van deze maatstaf wordt de te verdelen winst op een redelijke manier verdeeld. Elementen die een rol spelen bij de hoogte van de winst voor een specifieke verzekering kunnen onder andere de voorziening, het verzekerde bedrag, de restduur van de verzekering en de verzekeringsvorm zijn.
 4. Heb ik jaarlijks recht op winst?
  U heeft recht op winst, mits er winst te verdelen is en uw verzekering winstdelend is. Of uw verzekering daadwerkelijk jaarlijks wordt verhoogd door winstbijschrijving in de toekomst is dus niet gezegd. De verzekerde bedragen op uw verzekering zijn wel gegarandeerd. Deze verzekerde bedragen stijgen door elke winstbijschrijving op uw polis. Winst die eenmaal is verdeeld en heeft geleid tot een verhoging van uw verzekerde kapitaal, is ook gegarandeerd

 

Heeft u vragen over andere onderwerpen?
klik dan hier.


Is het nodig om actie te ondernemen?
Het is belangrijk dat u kijkt of het verzekerd bedrag met de bijgeschreven winst voldoende is om uw doel te halen. Bijvoorbeeld het aflossen van uw hypotheek of als aanvulling op uw pensioen. Het is verstandig om dit samen met uw adviseur te beoordelen.