Login adviseur

Veelgestelde vragen: het coronavirus

 • Veelgestelde vragen: het coronavirus

Uw verzekering en de gevolgen van het coronavirus
Heeft u vragen over uw verzekering tijdens deze periode van corona-maatregelen? Dat kunnen wij goed begrijpen. Misschien heeft u tijdelijk minder inkomen en kunt u de premie van uw verzekering even niet betalen of heeft u een andere vraag over uw verzekering bij Onderlinge  ’s-Gravenhage. Wij beantwoorden hier de meest gestelde vragen voor u.  

 

Let op: Is uw verzekering gekoppeld aan uw hypotheek? Kijk dan onder ‘Uw levensverzekering en de gevolgen van het coronavirus'.

 

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw adviseur. Of stuur uw vraag per e-mail  naar info@ogmail.nl.  U ontvangt binnen vijf dagen van ons een reactie.


U vindt hier ook een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden met de bijbehorende reactietermijnen. 

  

Vraag zoeken
 

Levensverzekering - Antwoorden op vragen over:

Uw levensverzekering en de gevolgen van het coronavirus

< Terug naar overzicht

Vragen over Uw levensverzekering en de gevolgen van het coronavirus

Hoe kan ik jullie het beste bereiken? 

Wij zijn bereikbaar op de reguliere tijden via telefoon en e-mail. Omdat ons fysieke kantoor gesloten is, wordt de post wordt minder snel behandeld dan u van ons gewend bent. Om u sneller te kunnen helpen, adviseren wij om uw documenten digitaal aan ons te mailen via  info@ogmail.nl 

 

Ik verwacht dat ik de premie voor mijn levensverzekering even niet kan betalen. Kan ik zelf alvast wat doen? 

U kunt hierover gerust contact met ons opnemen. Wij kijken dan samen wat wij voor u kunnen doen om bijvoorbeeld uw betalingen aan te passen of tijdelijk uit te stellen. Ook als u verwacht dat u binnenkort minder of geen premie kunt betalen door de gevolgen van het coronavirus, kunt u alvast contact met ons opnemen. Hoe eerder wij u kunnen helpen hoe beter. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken, we lossen het samen op! 

 

Kan ik een betalingsregeling treffen en wat moet ik dan doen?

U kunt een verzoek doen voor het uitstellen van de premiebetaling voor een periode van 3 maanden. Na afloop van deze uitstelperiode kunt u de onbetaalde premies door middel van een betalingsregeling inlopen. Een betalingsregeling mag 6 maanden duren.  Wanneer uw verzekering verpand is zullen wij de pandhouder inlichten van het uitstel.

 

 Uw verzekering is verpand als deze is gekoppeld aan een lening. Door de verpanding krijgt  de  geldverstrekker  (pandhouder) meer zekerheid voor de aflossing van uw lening. Een geldverstrekker is vaak een bank of een verzekeraar. De lening is meestal een hypotheek voor een huis.  

 

Wat gebeurt er als ik mijn premie niet op tijd betaal en ik geen betalingsregeling heb afgesproken? 

Als wij de premie 6 weken na de uiterste betaaldatum nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een bericht. In dat bericht leest u hoe en binnen welke termijn u de premie alsnog kunt betalen en wat er gebeurt als u dat niet doet. Lukt het u niet om de premie alsnog te betalen? Neem dan meteen contact met ons op. Wij kijken dan samen of wij u kunnen helpen met een betalingsregeling. 

 

Als wij de premie 4 weken na het eerste bericht nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een tweede bericht. U heeft dan nog 4 weken de tijd om de premie te betalen. U kunt de premie overmaken naar één van de onderstaande rekeningnummers op naam van  Onderlinge ´s-Gravenhage:  

 

ING Bank     

ABN AMRO Bank  

IBAN: NL52 INGB 0000 0149 92   

IBAN: NL83 ABNA 0519 1161 00     

BIC: INGBNL2A    

BIC: ABNANL2A  


Wilt u bij de betaling de volgende gegevens vermelden: 
 

 • het polisnummer  
 • de naam en geboortedatum van de deelnemer van de verzekering  
 • de periode (maand of jaar) waar de premie voor is bedoeld  

 

Wat gebeurt er als ik mijn premies niet betaal?

Als u 12 maanden geen premie heeft betaald, verrekenen wij de premieachterstand en de rente en kosten daarvoor met de waarde van uw verzekering.  Als uw verzekering daarna genoeg waarde heeft, maken wij uw verzekering premievrij. U blijft dan wel verzekerd, maar voor lagere verzekerde bedragen. Zijn de niet-betaalde premies in totaal hoger dan de waarde van de verzekering, dan stoppen wij de verzekering eerder.  U heeft op dat moment de mogelijkheid om uw premies alsnog te betalen.  

 

Kan ik de premie verlagen? 

Als u de premie wilt verlagen, kunt u ons dat vragen. Als u minder premie gaat betalen, verlagen wij het bedrag dat u heeft verzekerd. U blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag. U ontvangt altijd eerst een offerte van ons. Vervolgens beslist u of u de premie inderdaad wilt verlagen. 

 

Als uw verzekering is verpand, dan heeft u schriftelijke toestemming van de pandhouder nodig. Verpanden gebeurt meestal als u geld leent en daarom uw rechten uit uw verzekering aan de geldverstrekker (pandhouder) overdraagt. De verzekering wordt dan gekoppeld aan de lening. Door de verpanding krijgt de geldverstrekker meer zekerheid over het aflossen van uw lening. Een geldverstrekker is vaak een bank of een verzekeraar. De lening is meestal een hypotheek voor een huis. 

 

Kan ik stoppen met premie betalen? 

Als u wilt stoppen met premie betalen, kunt u ons vragen om uw verzekering premievrij voort te zetten. Premievrij voortzetten betekent dat u geen premie meer betaalt en wij het bedrag dat u heeft verzekerd, verlagen. U kunt eerst een offerte bij ons opvragen met de premievrije waarde van uw verzekering. Daarna beslist u of u wilt stoppen met premie betalen. Als u besluit om te stoppen met premie betalen, sturen wij u een premievrije polis met het nieuwe verzekerde bedrag. Niet bij elke verzekering is premievrije voortzetting mogelijk.  

  
Als uw verzekering is verpand, dan heeft u schriftelijke toestemming van de pandhouder nodig. Uw verzekering is verpand als deze is gekoppeld aan een lening. Door de verpanding krijgt de geldverstrekker (pandhouder) meer zekerheid voor de aflossing van uw lening. Een geldverstrekker is vaak een bank of een verzekeraar. De lening is meestal een hypotheek voor een huis. 
 

 

Kan ik mijn verzekering stoppen (afkopen)? 

U kunt uw verzekering  altijd stoppen, dat heet afkopen. U bent dan niet meer verzekerd. Als uw verzekering geen afkoopwaarde heeft, ontvangt u niets. Als uw verzekering afkoopwaarde heeft, betalen wij deze aan u uit.  
 
Als uw verzekering is verpand, dan heeft u schriftelijke toestemming van de pandhouder nodig. Uw verzekering is verpand als deze is gekoppeld aan een lening. Door de verpanding krijgt de  geldverstrekker (pandhouder) meer zekerheid voor de aflossing van uw lening. Een geldverstrekker is vaak een bank of een verzekeraar.
De lening is meestal een hypotheek voor een huis.  

 

Keert mijn levensverzekering uit bij overlijden als gevolg van het coronavirus?  

De voorwaarden van uw levensverzekering blijven gelijk. Wij veranderen dus niets aan de voorwaarden van uw levensverzekering door het coronavirus. We keren dus gewoon uit bij overlijden door het coronavirus.   

 

Hoe kan ik een overlijden melden? 

U kunt een overlijden online, per e-mail of per post aan ons doorgeven. Na ontvangst van de gegevens en documenten sturen wij u binnen 5 werkdagen bericht. Na vaststelling van de uitkering en de begunstigde(n), betalen wij de overlijdensuitkering zo snel mogelijk uit. Als wij vragen hebben, nemen wij contact op met de begunstigde(n) of de contactpersoon. Meer informatie over de overlijdensmelding vindt u hier.  

 

Voor de aanvraag van mijn levensverzekering is een medische keuring nodig, maar ik kan nu geen afspraak maken. 

Bij de berekening van de premie spelen de hoogte van het verzekerd kapitaal en de looptijd een belangrijke rol, net als uw leeftijd en gezondheid. Bij de aanvraag moet u een gezondheidsverklaring invullen en inleveren. Soms is een medische keuring nodig.  

 

Door het coronavirus willen wij artsen nu zo min mogelijk belasten. Het aanvragen van een medische keuring is daarom nu niet mogelijk. Dat betekent dat wij uw verzekering pas later starten. Wij willen u graag verzekeren en laten u weten wanneer een medische keuring weer mogelijk is. U kunt er ook voor kiezen om een lager bedrag te verzekeren waarbij een medische keuring niet nodig is.  

 

Waar kan ik meer informatie vinden over mijn verzekering, de gevolgen van het coronavirus en hulp van de overheid? 

Meer vragen en antwoorden over verzekeringen en corona vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars. U vindt deze informatie op  www.verzekeraars.nl.

Uw pensioenverzekering en de gevolgen van het coronavirus

< Terug naar overzicht

Vragen over Uw pensioenverzekering en de gevolgen van het coronavirus

Hoe kan ik jullie het beste bereiken? 

Wij zijn bereikbaar op de reguliere tijden via telefoon en e-mail. Omdat ons fysieke kantoor gesloten is, wordt de post wordt minder snel behandeld dan u van ons gewend bent. Om u sneller te kunnen helpen, adviseren wij om uw documenten digitaal aan ons te mailen via  info@ogmail.nl 

 

Heeft het coronavirus invloed op de risicodekking van overlijden en arbeidsongeschiktheid?

Nee, het coronavirus heeft geen gevolgen voor de verzekering van de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid.  Deze risico’s zijn gewoon gedekt volgens de bestaande voorwaarden. 

Wat gebeurt er als ik de premie voor mijn pensioencontract door de coronacrisis niet op tijd betaal?

Voor pensioen geldt dat tijdige betaling in de Pensioenwet is vastgelegd. En die wettelijke bepalingen gelden vooralsnog ook in tijden van  coronacrisis. De overheid heeft besloten deze termijnen in stand te houden omdat het werkgeversdeel van de verschuldigde pensioenpremie onder de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) valt. U als werkgever wordt dus gesteund als het niet langer mogelijk is pensioenpremies te betalen als gevolg van de coronacrisis.

Valt het werkgeversdeel van de pensioenpremie onder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling)?

Ja, de pensioenpremie valt (deels) onder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling). Bij een verwacht verlies aan omzet van minimaal 20%, is er een tegemoetkoming in de loonkosten én het werkgeversdeel van de verschuldigde pensioenpremie voor een periode van 3 maanden mogelijk. Dit wordt mogelijk verlengd (al dat niet met andere voorwaarden).

 

UWV voert de NOW-regeling uit. Het loket is vanaf 6 april open, de eerste voorschotten zullen tussen 2 en 4 weken na aanvraag worden uitbetaald. Voor meer informatie kunt u kijken op de  website van de overheid.

Wat gebeurt er bij een premieachterstand op mijn pensioencontract?

Als premiebetaling langer dan 5 maanden uitblijft, zijn wij genoodzaakt de opbouw van pensioen te beëindigen. Wij maken het pensioencontract dan premievrij. De dekking van het  arbeidsongeschiktheids- en het overlijdensrisico, dat tijdens de 5 maanden premieachterstand volledig in stand bleef, vervalt nu. 

 

Lees ook de vragen en antwoorden over pensioen van het Verbond van Verzekeraars. U vindt deze informatie op  www.verzekeraars.nl.

 

Ik kan de premie voor mijn pensioencontract niet meer betalen. Wat kan ik doen?

Als dit een gevolg is van het coronavirus kunt u aanspraak maken op de mogelijkheden die de NOW-regeling biedt. Zie ook  de vraag: Valt het werkgeversdeel van de pensioenpremie onder de NOW-regeling? 

 

U kunt als werkgever niet zomaar minder pensioenpremie betalen, of stoppen met het betalen van de pensioenpremie. Pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde die u met uw werknemers overeengekomen bent. In onze uitvoeringsovereenkomst is opgenomen dat u het betalen van de premie, voor zover dit uw bijdrage betreft, mag verminderen of stoppen in geval van een dermate ingrijpende wijziging van omstandigheden dat het belang van de werknemer hiervoor moet wijken. Neem hiervoor contact op met uw  pensioenadviseur. 

Uw hypotheek en de gevolgen van het coronavirus

< Terug naar overzicht

Vragen over Uw hypotheek en de gevolgen van het coronavirus

Hoe kan ik jullie het beste bereiken? 

Wij zijn bereikbaar op de reguliere tijden via telefoon en e-mail. Omdat ons fysieke kantoor gesloten is, wordt de post wordt minder snel behandeld dan u van ons gewend bent. Om u sneller te kunnen helpen, adviseren wij om uw documenten digitaal aan ons te mailen via  info@ogmail.nl 

 

Kan ik een verzoek doen om mijn betaling uit te stellen?

Wanneer u als gevolg van de coronacrisis uw hypotheek-maandbedrag niet kunt betalen,  bieden wij u de mogelijkheid om uw maandbetaling uit te stellen. U hoeft dan 3 maanden geen aflossing, hypotheekrente en eventuele inleg of premies te betalen. Na de afloop van de uitstelperiode kunt u de gemiste maandbedragen in termijnen terugbetalen. Dat betekent wel dat u tijdens de terugbetalingsperiode tijdelijk hogere maandlasten heeft. U kunt het uitstel tot uiterlijk 31 augustus 2020 aanvragen.  

Kom ik in aanmerking voor uitstel?

U kunt uw betaling uitstellen als u een hypotheek voor een woning heeft en als u zelf bij ons aangeeft dat u even niet kunt betalen door de gevolgen van het  coronavirus. Voor het betaaluitstel gelden wel enkele voorwaarden. 

 

Had u al voor 1 maart 2020 een betalingsachterstand op uw hypotheek? Neem dan contact op met  ons Team Incasso, 070 - 342 12 90. 

Wat zijn de voorwaarden voor een betaaluitstel?

Als u contact met ons opneemt en aangeeft dat u  (verwacht dat u) uw hypotheek-maandbedrag niet kunt betalen, komt u in beginsel in aanmerking voor uitstel als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 

 • De betaalachterstand is ontstaan (of ontstaat) na 1 maart 2020. Heeft u een eerdere termijn na 1 maart 2020  teruggeboekt? Dan telt dit ook als achterstand die na 1 maart 2020 is ontstaan.
 • De betalingsproblemen zijn veroorzaakt door het coronavirus en de gevolgen daarvan.

 

Neem voor meer informatie over het betaaluitstel contact op met  ons Team Incasso, 070 - 342 12 90. 

Moet ik aantonen dat ik niet kan betalen als gevolg van het coronavirus?

We vragen u bewijs aan te leveren. Tijdens het gesprek besluit onze medewerker of het betaaluitstel wordt toegekend of afgewezen.  Keuren wij het betaaluitstel goed? Dan bespreekt de medewerker met u welke bewijsstukken nodig zijn. 

 

Voorbeelden van bewijsstukken zijn: 

 • Een brief van de werkgever over contractbeëindiging of werktijdverkorting
 • Een aanvraag of toekenningsbesluit werktijdverkorting
 • Een aanvraag of toekenning van een WW-uitkering
 • Een brief over het intrekken of beëindiging van een opdracht voor zzp’ers
 • Een bewijs van een aangepast werkrooster

 

U hoeft het bewijs niet aan te leveren voordat het betalingsuitstel van start gaat. U moet er wel voor zorgen dat het bewijs uiterlijk 6 weken na de dagtekening van de bevestigingsbrief  bij ons is aangeleverd. 

 Let op: Als u de bewijsstukken niet of niet op tijd aanlevert, kan dat gevolgen hebben bij de behandeling van betalingsproblemen in de toekomst. 

Betaal ik extra kosten voor het betaaluitstel?

U betaalt geen  extra kosten over de niet-betaalde termijnbedragen die gedurende 3 maanden zijn uitgesteld.   

Wat zijn de gevolgen van het uitstellen van mijn betaling?

Het uitstellen van  uw betaling heeft een aantal gevolgen. U moet zelf inschatten of u hiervoor kiest. Denk er wel aan dat: 

 • u de gemiste bedragen na het tijdelijke betaaluitstel terugbetaalt in termijnen en uiterlijk op 31 december 2021 helemaal heeft terugbetaalt; 
 • uw maandlasten na  het betaaluitstel hoger zijn tot eind 2021;
 • het betaaluitstel gevolgen kan hebben voor de voorlopige  aanslag inkomstenbelasting over 2020;
 • u zich laat u informeren/adviseren door uw belastingadviseur.
Wat gebeurt er als ik mijn hypotheek niet meer betaal terwijl ik geen betalingsregeling heb afgesproken?

Als u niet  met ons heeft afgesproken om uw betaling uit te stellen, volgen wij onze standaard procedure als betaling uitblijft.  

 

Als wij de  betaling 4 weken na de uiterste betaaldatum nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een bericht. In dat bericht leest u hoe en binnen welke termijn u alsnog kunt betalen en wat er gebeurt als u dat niet doet.

 

Als betaling uitblijft, sturen wij u een tweede bericht. In dat bericht kondigen wij een mogelijke melding van de achterstand  aan bij het (Bureau Krediet Registratie) BKR en leest u weten wat de mogelijke gevolgen zijn.  

 

Als betaling  nog steeds uitblijft, sturen wij u een derde bericht (na ongeveer 2 maanden). In het dat bericht geven wij aan dat wij de lening formeel opeisen. 

 

Na 3 maanden achterstand  dragen wij de vordering vervolgens over aan de hypotheekbeheerder.   

De hypotheekbeheerder zal  u eerst een bericht sturen over de achterstand en u vragen om contact op te nemen met ons Team Incasso om samen een betaalregeling af te spreken. Als u hier niet op reageert, stuurt de hypotheekbeheerder u in eerste instantie een herinnering en vervolgens een opeising. De achterstand wordt, volgens de voorwaarden van het BKR, uiterlijk na 3 maanden bij het BKR gemeld. U krijgt hierover dan bericht.  

De hypotheekbeheerder zoekt  contact met u via uw adviseur om na te gaan wat uw situatie is, en om samen naar een mogelijke oplossing te zoeken. Uw belang staat hierbij voorop, maar op enig moment zal er betaald moeten worden.