Login adviseur

Veelgestelde vragen

 • Veelgestelde vragen

U vindt op deze pagina een overzicht van de meest gestelde vragen van onze leden bij Onderlinge ’s-Gravenhage. 

 

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw adviseur. Of stuur uw vraag per e-mail  naar info@ogmail.nl.  U ontvangt binnen vijf dagen van ons een reactie.


U vindt hier ook een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden met de bijbehorende reactietermijnen. 

  

Veelgestelde vragen

Waarom stopt OG met pensioen?

Binnen de nieuwe pensioenwet is het voor ons niet mogelijk om een passend pensioenproduct via de werkgever (in de tweede pijler) aan te bieden. Het nieuwe pensioenstelsel richt zich op pensioenopbouw door middel van beleggingen. Wij kunnen onze garantieproducten in de tweede pijler daarom niet langer voortzetten.

Wat houdt stoppen met pensioen precies in?

Contracten gesloten na 1 september 2015

 • Klanten met actieve contracten die expireren vóór 1 januari 2023 kunnen deze in
  2022 nog éénmaal verlengen voor een periode van drie jaar;
 • Contracten die expireren op of na 1 januari 2023 kunnen niet meer verlengd
  worden. Deze klanten moeten op zoek naar een andere pensioenuitvoerder;
 • Het onderbrengen van nieuwe pensioencontracten is vanaf 1 januari 2022 niet
  meer mogelijk. Dit geldt voor ons MKB-pensioen en voor het DGA-pensioen;
 • Na het aflopen van de laatste contractstermijn worden de pensioencontracten
  premievrij voortgezet.


Contracten gesloten vóór 1 september 2015

 • Voor klanten met pensioencontracten die gesloten zijn vóór 1 september 2015,
  beëindigen wij de toekomstige pensioenopbouw per 1 januari 2023. Dit betekent
  dat deze contracten vanaf dat moment premievrij worden voortgezet;
 • Ook deze klanten moeten op zoek gaan naar een andere pensioenuitvoerder.
Wat kan een werknemer doen met de opgebouwde pensioenen?

Als een werknemer van baan wisselt, kan zij of hij het opgebouwde pensioen overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Als zij of hij bij de huidige werkgever blijft werken kan het pensioen alleen mee naar de nieuwe pensioenuitvoerder als de werkgever dit regelt voor alle werknemers (collectieve waardeoverdracht). Als er geen overdracht plaatsvindt blijft het pensioen bij OG staan en keert het op de pensioendatum uit.

Kan een werknemer of werkgever ervoor kiezen om toch bij OG pensioen te blijven opbouwen?

Dit kan niet via de werkgever. Wel kan een individuele verzekering (lijfrente) worden afgesloten in de derde pijler. Er worden dan koopsommen gestort waarmee pensioen opgebouwd wordt.

Waarom kiest OG ervoor om op 1 januari 2023 te stoppen?

We stoppen op 1 januari 2023 omdat op deze datum de nieuwe pensioenwet ingaat. Werkgevers kunnen hun nieuwe pensioencontract dan direct op basis van de nieuwe wettelijke voorschriften aangaan.

Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenen?

OG blijft de opgebouwde pensioenrechten beheren en bedienen.

Blijven de opgebouwde pensioenrechten winstdelend?

Ja die blijven winstdelend

Mag OG de pensioenovereenkomsten eenzijdig beëindigen?

Ja. OG heeft contracten voor een duur van drie jaar gesloten. Na afloop van deze drie jaar mogen beide partijen de overeenkomst eenzijdig opzeggen.

OG heeft toch ook pensioencontracten met een onbepaalde duur? Kunnen deze ook opgezegd worden?

In 2015 is OG gestopt met het aanbieden van deze contracten. Bestaande pensioencontracten zijn voortgezet. Deze contracten voldoen echter niet aan de wettelijke eisen van de nieuwe pensioenwet. Wij kunnen de benodigde aanpassingen niet doorvoeren. Daarom zijn wij genoodzaakt ook deze contracten te beëindigen. Een verzekeraar mag geen producten aanbieden die in strijd zijn met wet- en regelgeving. Dat zou het geval zijn als wij het betreffende product ongewijzigd voortzetten.

Als OG stopt met pensioen, bouwen de werknemers dan geen pensioen meer op?

Met het beëindigen van ons pensioencontract vervalt pensioen als arbeidsvoorwaarde niet. De werkgever sluit een nieuw pensioencontract bij een nieuwe pensioenuitvoerder af waar de werknemers verder gaan met het opbouwen van pensioen.

Regelt OG de overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder?

De werkgever kijkt samen met zijn pensioenadviseur waar het nieuwe pensioencontract het best ondergebracht kan worden. OG speelt hierin geen rol. De werkgever kan er wel voor kiezen om alle opgebouwde pensioenen mee te nemen naar de nieuwe pensioenuitvoerder (collectieve waardeoverdracht). OG is bereid om hieraan mee te werken.

Brengt de overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder extra kosten met zich mee?

Door de komst van de nieuwe pensioenwet moet het pensioencontract aangepast worden. Volgens de leidraad van de AFM moet hiervoor een adviestraject opgestart worden. Hiervoor rekent de adviseur de gebruikelijke advieskosten.

Is een adviestraject duurder als je naar een nieuwe pensioenuitvoerder gaat?

De AFM adviseert om te vergelijken met andere pensioenuitvoerders, ook als je van plan bent om bij je huidige pensioenuitvoerder te blijven. In dit geval zijn de advieskosten vergelijkbaar.

Kan precies hetzelfde product ook ergens anders gesloten worden?

Dat kan niet. Er zijn geen vergelijkbare producten in de markt. En met de komst van de nieuwe pensioenwetgeving ook niet langer toegestaan.

De werkgever wil einddatum van het contract naar voren te halen. Tussentijdse opzegging. Werkt OG hieraan mee en onder welke voorwaarden?

Hier werkt OG aan mee. Hieraan kunnen eventueel kosten verbonden zijn.

De werkgever heeft pas besloten de regeling met drie jaar te verlengen. Als werkgever/DGA had geweten dat OG gaat stoppen, had hij een andere keuze gemaakt. Wat nu!?

We werken sowieso mee aan tussentijds beëindigen en kunnen meedenken over andere oplossingen.

Worden de premievrije kapitalen nog steeds elk jaar tot aan de pensioendatum van de gewezen deelnemer verhoogd met het overeengekomen garantierendement?

Natuurlijk, bij het berekenen van de hoogte van het garantiekapitaal op de pensioendatum is hier al rekening mee gehouden. Bovendien blijven de kapitalen winstdelend.

Ik heb geen adviseur of ik heb geen (goed) contact met mijn adviseur. Wie kan mij helpen een nieuwe pensioenuitvoerder te vinden?

Als u op onze website uw postcode invult krijgt u een overzicht met adviseurs bij u in de buurt.

Wat zijn de gevolgen voor een arbeidsongeschikte deelnemer?

Voor iemand die premievrijstelling gekregen heeft in verband met arbeidsongeschiktheid verandert niets. De polis loopt ongewijzigd door. Tenzij er iets verandert aan het percentage arbeidsongeschiktheid of als de deelnemer arbeidsgeschikt wordt.