Login adviseur

Veelgestelde vragen

 • Veelgestelde vragen

U vindt op deze pagina een overzicht van de meest gestelde vragen van onze leden bij Onderlinge ’s-Gravenhage. 


Uw verzekering en de gevolgen van het coronavirus
Heeft u vragen over uw verzekering tijdens deze periode van corona-maatregelen? Dat kunnen wij goed begrijpen. Wij hebben de meest gestelde vragen voor u verzameld en beantwoord.    

 

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw adviseur. Of stuur uw vraag per e-mail  naar info@ogmail.nl.  U ontvangt binnen vijf dagen van ons een reactie.


U vindt hier ook een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden met de bijbehorende reactietermijnen. 

  

Vraag zoeken
 

Levensverzekering - Antwoorden op vragen over:

Onderlinge 's-Gravenhage

< Terug naar overzicht

Vragen over Onderlinge 's-Gravenhage

Wie is Onderlinge 's-Gravenhage?

Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage” U.A. is  opgericht in 1895.   Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke levensverzekeringsmaatschappij. Onze rechtsvorm is een onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid. Voor ons staat het bieden van zekerheid centraal. De uitkering van onze levensverzekeringen en begrafenisverzekeringen is gegarandeerd. Daarnaast delen onze leden mee in de te verdelen winst.

Wat betekent uitgesloten aansprakelijkheid?

De letters U.A. achter de naam van onze maatschappij staan voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat onze leden wel meedelen in de te verdelen winst van de maatschappij, maar dat ze niet aansprakelijk zijn voor een eventueel verlies.

Waar kan ik terecht voor advies en het afsluiten van een verzekering?

Wij werken samen met een groot aantal onafhankelijke en professionele adviseurs. Voor advies en het afsluiten van een verzekering kunt u bij een adviseur terecht.

Klik hier voor een adviseur bij u in de buurt.

Afsluiten van een verzekering

< Terug naar overzicht

Vragen over Afsluiten van een verzekering

Mijn aanvraag voor een levensverzekering met overlijdensrisico is bij een verzekeraar op medische gronden afgewezen. Heeft het zin om de verzekering aan te vragen bij Onderlinge ’s-Gravenhage?

U kunt bij ons altijd een levensverzekering aanvragen. Als een verzekeraar (één van) de te verzekeren perso(o)n(en) ooit een levensverzekering heeft geweigerd, dan bent u verplicht dit te vermelden.   Onderlinge ’s-Gravenhage werkt samen met herverzekeraars. Wij zullen, in samenspraak met onze medisch adviseurs en de herverzekeraars, al het mogelijke doen om u toch een verzekering aan te kunnen bieden. U moet dan rekening houden met beperkende voorwaarden, zoals een hogere premie. De hoogte van de premie is afhankelijk van het advies van onze medisch adviseurs.

Wat gebeurt er met mijn medische gegevens?

Het verzamelen van gegevens over uw gezondheid is voorbehouden aan personen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. De medisch adviseur is een arts die voor Onderlinge ’s-Gravenhage de medische risico’s beoordeelt.  De personen die betrokken zijn bij de medische beoordeling, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Uw gezondheidsverklaring, de rapporten van een keuringsarts en eventuele andere (medische) informatie worden opgenomen in een medisch dossier. Het medisch dossier  wordt onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur bewaard. Medische gegevens mogen alleen bij derden (zoals uw huisarts of behandelend specialist) worden opgevraagd als u daar vooraf gericht en schriftelijk toestemming voor verleent.

Mag ik een medische keuring weigeren?

Het doel van een medische keuring is om een goede inschatting te maken van het risico dat u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt of arbeidsongeschikt raakt. Die inschatting wordt gemaakt door een medisch adviseur. De keuring is onderdeel van de acceptatieprocedure. U kunt altijd weigeren om u te laten keuren. In dat geval kan onze medisch adviseur het overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico niet of onvoldoende inschatten en zal dit gedeelte van uw aanvraag worden afgewezen.

Welke informatie hebben jullie nodig voor het afsluiten van een verzekering?

Voordat u een verzekering afsluit, stellen wij vragen aan u en kunnen wij - in het geval van een verzekering met een overlijdensrisico - de verzekerde vragen stellen over zijn/haar gezondheid. Deze vragen staan in ons aanvraagformulier en in onze gezondheidsverklaring. De door Onderlinge ’s-Gravenhage gehanteerde gezondheidsverklaring is goedgekeurd door het Verbond van Verzekeraars. Als hiervoor reden is dan kan er navraag worden gedaan bij de behandelend arts(en) van de verzekerde. Dit gebeurt nooit zonder toestemming van de verzekerde. Afhankelijk van de hoogte van het overlijdensrisico kunnen wij ook vragen of de verzekerde zich laat keuren door een arts.

Kan ik rechtstreeks een verzekering afsluiten bij Onderlinge ’s-Gravenhage?

U kunt niet rechtstreeks een verzekering afsluiten bij Onderlinge ’s-Gravenhage. Om een verzekering bij ons te kunnen afsluiten heeft u een adviseur nodig. Uw adviseur kan u adviseren en voor u bemiddelen bij het afsluiten van uw verzekering. Hebt u nog geen adviseur? U kunt hier een adviseur bij u in de buurt vinden.

Moet ik medisch worden gekeurd?

Voordat wij een verzekering afsluiten, kunnen wij vragen stellen over de gezondheid van de verzekerde. De antwoorden op deze gezondheidsvragen gebruiken wij om onze risico's in te schatten en om te beoordelen of wij de verzekering kunnen accepteren. De gezondheidsvragen staan in de gezondheidsverklaring bij het aanvraagformulier voor een levensverzekering. Soms vinden wij het ook nodig dat de verzekerde zich medisch laat onderzoeken door een arts. In dat geval vragen wij een medische keuring. Wij sturen de verzekerde daarover dan schriftelijk bericht. Kijk hier voor meer informatie over ons medisch acceptatiebeleid en onze keuringsgrenzen.

Hoe lang is mijn gezondheidsverklaring geldig?

De gezondheid van iemand kan met de dag veranderen. Daarom is een gezondheidsverklaring eigenlijk alleen actueel op het moment dat u deze invult. Bij Onderlinge 's-Gravenhage is een gezondheidsverklaring geldig gedurende twee maanden vanaf de datum van ondertekening van de gezondheidsverklaring. Als na het indienen van de gezondheidsverklaring maar vóór de definitieve acceptatie van uw verzekering nog wijzigingen in uw gezondheidstoestand optreden, dan moet u dit wel meedelen aan de maatschappij.

Waar moet ik mij medisch laten keuren?

Als wij u vragen om u medisch te laten onderzoeken, moet u een afspraak maken met een onafhankelijke arts of keuringsinstituut. Dit mag niet uw eigen (huis)arts zijn. Deze is niet onafhankelijk. In Nederland zijn verschillende keuringsinstituten waar u zich kunt laten keuren. Zoekt u een keuringsinstituut? Neemt u dan contact op met uw adviseur. De kosten voor het medisch onderzoek worden door ons betaald.

Ik ontvang een factuur van mijn adviseur. Klopt dat?

Per 1 januari 2013 geldt voor bepaalde financiële producten, zoals levensverzekeringen, een provisieverbod. De wetgever heeft het provisieverbod ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen financiële band bestaat tussen de aanbieder van een financieel product (bijvoorbeeld een verzekeraar) en de adviseur of bemiddelaar van het financiële product (zoals de adviseur). Hierdoor weet u dat uw adviseur of bemiddelaar u onafhankelijk van een bepaalde aanbieder adviseert of voor u bemiddelt als u een financieel product wilt aankopen.

 

Zo worden advies en bemiddeling aparte diensten die u los van het gekozen financiële product afneemt van een onafhankelijke adviseur of bemiddelaar. U betaalt uw adviseur of bemiddelaar voor zijn diensten via een losse factuur en/of via een abonnement.

 

Meer weten? Lees dan de brochure over het provisieverbod van het Verbond van Verzekeraars. U kunt ook  onze pagina provisieverbod raadplegen.

Polis

< Terug naar overzicht

Vragen over Polis

Wat betekenen de nummers van de begunstigden in mijn polis?

De begunstigden in uw polis zijn genummerd:

 • de begunstigde met het laagste nummer komt als eerste aan de beurt
  voor de uitkering;
 • de begunstigde met een hoger nummer komt pas aan de beurt voor de
  uitkering als er geen begunstigde met een lager nummer is;
 • de begunstigden met een gelijk nummer komen ieder voor een gelijk
  deel van de uitkering in aanmerking.

Bij oudere polissen gebruikten wij letters in plaats van nummers.

Wie wordt er bedoeld met de ‘deelnemer’, ‘verzekerde’ en ‘begunstigde’?

Wij noemen u, degene die de verzekering afsluit, de ‘deelnemer’. Als deelnemer bent u de ‘eigenaar’ van de verzekering. U beslist wat u met uw verzekering wilt doen. De persoon of personen van wiens leven uw verzekering afhankelijk is, noemen wij de ‘verzekerde(n)’. Degene aan wie wij uitkeren, noemen wij de ‘begunstigde’. U kunt uzelf en/of één of meer anderen als begunstigden aanwijzen.

Welke informatie staat er in mijn polis?

In uw polis staat onder meer de volgende informatie:

 • een polisnummer, onder dat nummer staat de verzekering bij ons in de administratie;
 • de deelnemer, de verzekerde(n) en de begunstigde(n) van de verzekering;
 • de hoogte van het verzekerde bedrag;
 • hoeveel de premie bedraagt en wanneer u die moet betalen;
 • de ingangsdatum en einddatum van uw verzekering;
 • welke voorwaarden voor uw verzekering van toepassing zijn;
 • een productcode. Deze code van uw verzekering geeft aan wat voor soort verzekering u heeft;
 • eventueel van toepassing zijnde (fiscale) clausules of andere afspraken.
Er staat een fout in mijn polis. Wat moet ik doen?

Als u ontdekt dat er een fout in uw polis staat, neemt u dan contact op met uw adviseur. Uw adviseur weet op welke manier de fout het beste aan ons kan worden doorgegeven.

Wanneer ontvang ik de polis van mijn nieuwe verzekering?

Als u een nieuwe verzekering heeft afgesloten, sturen wij u zo spoedig mogelijk uw polis. In uw polis staan de afspraken over uw verzekering. Kijk hier voor onze reactietermijn voor het versturen van de polis van uw nieuwe verzekering.

Kan ik in de polis zien wat voor verzekering ik heb?

In uw polis staat een productcode vermeld (linksboven). Met de productcode van uw verzekering kunt u  zien wat voor soort verzekering u heeft.

Ik ben mijn polis kwijtgeraakt. Wat moet ik doen?

Als u uw polis bent kwijtgeraakt, kunt u ons om een kopie van uw polis vragen. Wij sturen u dan een geldig afschrift van ons dossierexemplaar van uw polis.

Premie

< Terug naar overzicht

Vragen over Premie

Wat moet ik voor mijn verzekering betalen?

Voor uw verzekering betaalt u een premie. Dit kan zijn een eenmalige koopsom en/of periodieke (vervolg)premies. Als u aanvullende verzekeringen heeft    afgesloten, zoals bijvoorbeeld premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of een kinderverzekering, betaalt u daarvoor een extra premie. U vindt deze bedragen in uw polis en in de aanvullende informatie die u bij uw polis heeft ontvangen.

Waaruit bestaat mijn premie?

De premie die u betaalt, bestaat uit een spaardeel, een risicodeel en kosten. Het spaardeel gebruiken wij om het verzekerde bedrag op de einddatum te financieren. Met het spaardeel van uw premie wordt het rendement voor uw verzekering gemaakt. Het risicodeel gebruiken wij om uw verzekerde dekking bij overlijden, en eventuele aanvullende dekkingen, te financieren. Het overige deel gebruiken wij voor de kosten die wij maken voor uw verzekering.

Ik moet een verhoogde premie betalen. Kan ik de premie op een later moment laten verlagen?

Als u een verhoogde premie betaalt wegens uw medische toestand op het moment van afsluiten van de verzekering, dan kan het zijn dat uw gezondheid op een later moment is verbeterd. Het kan ook zijn dat de arts zijn diagnose van uw gezondheidstoestand heeft bijgesteld. U kunt ons dan altijd vragen om uw premie te herzien. Wel raden wij u aan eerst met uw arts te overleggen over uw gezondheid en hem uit te leggen dat u uw premie wilt laten herzien. De kosten van een eventueel consult bij uw arts worden niet door ons vergoed. Als u ons om een herziening van de premie hebt gevraagd, beoordeelt onze medisch adviseur of een herziening mogelijk of zinvol is en welke medische waarborgen eventueel nodig zijn om tot een goed oordeel te komen.

Wanneer moet ik de premie betalen?

Een eerste premie en een koopsom betaalt u vóór de ingangsdatum van uw verzekering. Vervolgpremies betaalt u steeds vooraf vóór elke premievervaldatum. De ingangsdatum en de premievervaldatum staan in uw polis. U kunt de betaaltermijn op een later moment veranderen. Wij passen de betaaltermijn en het premiebedrag dan aan vanaf de volgende premievervaldatum.  Wilt u uw premie automatisch door ons  laten incasseren? Download dan het  machtigingsformulier.  Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan ons op. Na ontvangst hiervan sturen wij u een schriftelijk bevestigingsbericht. In dit bericht staat op welke datum het automatische incasso ingaat. U vindt onze adresgegevens onder contact. U kunt een machtiging tot automatische incasso altijd weer intrekken.

Hoe kan ik mijn premie betalen?

Wij incasseren uw premie bij voorkeur via automatische incasso. Als u de premie zelf aan ons wilt betalen, dan kunt het bedrag overmaken naar één van de onderstaande rekeningnummers op naam van Onderlinge ’s-Gravenhage:

 

ING Bank
IBAN:  NL52 INGB 0000 0149 92  
BIC: INGBNL2A

 

ABN AMRO Bank
IBAN:  NL83 ABNA 0519 1161 00
BIC:  ABNANL2A

 

Wilt u bij de betaling de volgende gegevens vermelden:

 • het polisnummer;
 • de naam en geboortedatum van de deelnemer van de verzekering;
 • de periode (maand of jaar) waar de premie voor is bedoeld.
Hoe kan ik mijn premie automatisch laten incasseren?

Wilt u uw premie automatisch door  laten incasseren? Download dan het machtigingsformulier en stuur het naar ons op.  Na ontvangst van het machtigingsformulier sturen wij u een schriftelijk bevestigingsbericht. In dit bericht staat op welke datum het automatische incasso van het rekeningnummer ingaat. U vindt onze adresgegevens onder contact. U kunt een machtiging tot automatische incasso altijd weer intrekken.

Wanneer wordt de premie bij automatische incasso van mijn rekening afgeschreven?

Bij automatische incasso schrijven wij uw premie af omstreeks de eerste (werk)dag van de maand waarin de premievervaldatum valt. De premievervaldatum is de datum waarop uw premie moet worden betaald. De premievervaldatum staat in uw polis.

Wat is een machtigingskenmerk?

Het machtigingskenmerk is een unieke code die u van Onderlinge ’s-Gravenhage krijgt als u toestemming heeft gegeven automatisch geld af te schrijven van uw rekening.

Ik ben vergeten de premie te betalen. Wat moet ik doen?

U ontvangt van ons  zes weken na de premievervaldag een bericht als  wij de premie niet of niet tijdig hebben ontvangen.  In dit bericht leest u hoe en binnen welke termijn u de premie alsnog kunt betalen en wat de gevolgen zijn als u niet betaalt.  Als wij de premie vier weken na het eerste bericht nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een tweede bericht.  U  heeft na  het tweede bericht  nog vier weken de tijd om de premie te betalen.  U kunt de premie overmaken naar één van de onderstaande rekeningnummers op naam van Onderlinge ’s-Gravenhage:

 

ING Bank    ABN AMRO Bank
IBAN:NL52 INGB 0000 0149 92  IBAN:NL83 ABNA 0519 1161 00   
BIC:INGBNL2A   BIC:ABNANL2A

                                      
Wilt u bij de betaling de volgende gegevens vermelden:

 • het polisnummer;
 • de naam en geboortedatum van de deelnemer van de verzekering;
 • de periode (maand of jaar) waar de premie voor is bedoeld.
Kan ik de premie verlagen?

Als u de premie wilt verlagen, kunt u ons dat vragen. Als u minder premie gaat betalen, verlagen wij het bedrag dat u  heeft verzekerd. U blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag. U ontvangt altijd eerst een offerte van ons. Vervolgens beslist u  of u de premie inderdaad wilt verlagen.

Kan ik stoppen met premie betalen?

Als u wilt stoppen met premie betalen, kunt u ons vragen om uw verzekering premievrij voort te zetten. Premievrij voortzetten betekent dat u geen premie meer betaalt en wij het bedrag dat u heeft verzekerd, verlagen. U kunt eerst een offerte bij ons opvragen met de premievrije waarde van uw verzekering. Daarna beslist  u of u wilt stoppen met premie betalen. Als u besluit om te stoppen met premie betalen, sturen wij u  een premievrije polis met het nieuwe verzekerde bedrag. Niet bij elke verzekering is premievrije voortzetting mogelijk.

Wat gebeurt er als ik de premie niet betaal?

Als u de eerste premie of de koopsom niet betaalt, bent u niet verzekerd. Als u de vervolgpremie niet of te laat betaalt, sturen wij u een bericht. In dat bericht leest u hoe, en binnen welke termijn, u de premie alsnog kunt betalen en wat de gevolgen zijn als u niet betaalt. Als uw verzekering is verpand dan informeren wij ook de pandhouder over de achterstand in premiebetaling. Dat zijn wij wettelijk verplicht.

Hieronder leest u wat er gebeurt als u de vervolgpremie niet betaalt.

 

Maximaal 12 maanden voortzetting
Als u stopt met het betalen van de premie, ontstaat een achterstand in premiebetaling. In dat geval zetten wij uw verzekering maximaal 12 maanden ongewijzigd voort zolang de waarde van uw verzekering hoger is dan uw achterstand. Zodra de achterstand groter is dan de waarde van uw verzekering, stoppen wij uw verzekering. U bent dan niet meer verzekerd.

 

Op het moment dat de premieachterstand 12 maanden duurt, verrekenen wij de achterstand en de rente en kosten daarvoor met de waarde van uw verzekering. Als uw verzekering daarna voldoende waarde heeft, zetten wij uw verzekering premievrij voort. Premievrij voortzetten betekent dat u geen premie meer betaalt en wij het bedrag dat u heeft verzekerd, verlagen. U blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag dan u bij het afsluiten van de verzekering met ons heeft afgesproken.  Als de waarde van uw verzekering na de verrekening te laag is, stoppen wij uw verzekering. Wij keren een eventuele resterende waarde aan u uit. U bent dan niet meer verzekerd.

 

Tussentijdse verrekening
Als u één of meer premies niet betaalt maar u de premiebetaling daarna wel voortzet, ontstaat een achterstand in premiebetaling. In dat geval verrekenen wij de achterstand met de waarde van de verzekering. Voordat wij de achterstand verrekenen, sturen wij u een bericht. In dat bericht leest u hoe u de achterstallige premie alsnog kunt betalen.

Het wijzigen of stoppen van uw verzekering

< Terug naar overzicht

Vragen over Het wijzigen of stoppen van uw verzekering

Waarom moet mijn ex-partner mee ondertekenen als ik mijn verzekering wil wijzigen of stoppen?

In bepaalde gevallen kunnen wij een wijziging alleen uitvoeren met schriftelijke toestemming van uw ex-partner. Bijvoorbeeld als uw verzekering in een ontbonden, maar nog niet (volledig) verdeelde huwelijksgoederengemeenschap valt. In dat geval is de verzekering nog van beide ex-partners gezamenlijk. Als wij zonder toestemming van één van beide ex-partners de verzekering wijzigen of uitbetalen, kan de partner ons daarop aanspreken. Wij kunnen dan genoodzaakt zijn opnieuw te betalen aan de benadeelde ex-partner.

Wanneer ontvang ik bericht over mijn wijziging?

Als wij een verzoek hebben ontvangen om uw verzekering te wijzigen,  sturen wij u daarvan een ontvangstbevestiging. Vervolgens onderzoeken wij of de
wijziging voor uw verzekering mogelijk is en of wij over alle benodigde  informatie beschikken. Als een wijziging niet mogelijk is of als wij meer
informatie nodig hebben, dan nemen wij contact met u of uw adviseur  op. Wij verwerken een gewenste wijziging uiteraard zo snel mogelijk. Op onze
website vindt u een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden met de bijbehorende  reactietermijnen  die Onderlinge 's-Gravenhage als norm hanteert.

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen?

U kunt als deelnemer uw verzekering wijzigen. Puur administratieve wijzigingen, zoals het wijzigen van uw adres, bankrekeningnummer of de termijn waarover de premie wordt betaald, kunt u zelf via e-mail, brief of het contactformulier op de website aan ons doorgeven.
Alle  andere wijzigingen kunt u  alleen via uw adviseur aan ons doorgegeven.
U vindt op onze website  een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden met de bijbehorende reactietermijnen.

Hoe kan ik de waarde van mijn pensioen overdragen naar Onderlinge 's-Gravenhage?

Als u bij uw vorige werkgever pensioen heeft opgebouwd en de opgebouwde waarde wilt overdragen naar Onderlinge 's-Gravenhage, dan kunt u    het formulier 'verzoek waardeoverdracht pensioenen' opvragen.   U kunt dit formulier telefonisch, per brief of per e-mail opvragen. Dit kan bij  ons of bij uw adviseur. Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend, stuurt u het formulier naar ons. Daarna regelen wij de waardeoverdracht voor u.

 

U vindt onze adresgegevens op de pagina  contact

Kan ik overstappen naar een andere verzekeraar?

Meestal is overstappen naar een andere verzekeraar gewoon mogelijk. Als u overstapt, betekent dit dat u uw verzekering bij onze maatschappij voortijdig beëindigt (afkoopt). Uw verzekering afkopen kan nadelig voor u zijn. Er kunnen financiële en fiscale gevolgen aan verbonden zijn. Wij raden u daarom aan dit met uw adviseur te bespreken. Als u overstapt, maken wij de afkoopwaarde van uw verzekering over naar de andere verzekeraar.

Welke wijzigingen kan ik zelf doorgeven en welke wijzigingen moet ik via mijn adviseur regelen?

Voor het wijzigen van uw verzekering heeft   u in de meeste gevallen uw adviseur nodig. Het wijzigen van uw verzekering kan ingrijpende (financiële) gevolgen hebben. Het is belangrijk dat u vooraf weet wat die gevolgen zijn. Uw adviseur kan u adviseren en voor u bemiddelen bij het wijzigen van uw verzekering.  Onderlinge ’s-Gravenhage geeft geen advies over producten.

Kan ik mijn verzekering eerder stoppen?

Als u wilt stoppen met uw verzekering, dan kunt u ons vragen om uw verzekering af te kopen. Afkopen betekent dat u de verzekering stopt en wij de afkoopwaarde aan u uitbetalen. Soms zijn wij wettelijk verplicht op de uitkering van de afkoopwaarde belasting in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. U kunt eerst een offerte bij ons opvragen met de afkoopwaarde van uw verzekering. Daarna kunt u beslissen of u de verzekering wilt stoppen. Niet elke verzekering is afkoopbaar.

Ik heb mijn hypotheek afgelost. Waarom blijft mijn verpande verzekering doorlopen?

Als uw verzekering is verpand aan een geldverstrekker (bank), is de geldverstrekker meestal de eerste rechthebbende van de uitkering. Hiermee heeft de geldverstrekker een extra zekerheid voor de aflossing van de hypotheekschuld. Als de hypotheekschuld is afgelost of is overgesloten naar een andere geldverstrekker, kan de verpanding vervallen. De (vorige) geldverstrekker vraagt de verzekeraar dan om de verpanding te laten vervallen. Als wij de verpanding van uw verzekering halen, informeren wij u daarover en sturen wij u een aangepaste polis. Dit betekent niet dat uw verzekering wordt beëindigd. Uw verzekering blijft dus gewoon doorlopen.

De waarde van uw verzekering

< Terug naar overzicht

Vragen over De waarde van uw verzekering

Ik heb een Fondsenplanverzekering. Waar vind ik informatie over dit product?

De Fondsenplanverzekering kan niet meer gesloten worden. Uw verzekering is een beleggingsverzekering. Dat betekent dat de waarde van uw verzekering afhangt van de hoogte van de beleggingen. De fondsen waarin belegd wordt zijn Robeco en Rolinco. De kerngegevens van beide fondsen vindt u in onderstaand overzicht.

Kerngegevens

 

 Robeco

 Rolinco

Profiel

vermogensbeheer voor particulieren en institutionele partijen

vermogensbeheer voor   particulieren en institutionele partijen

Fondstype

Aandelen

Aandelen

Oprichtingsdatum

1965

1965

Beursnotering

Amsterdam

Amsterdam

Dividend 2013

€ 0,80

 nihil

Koers (ultimo november 2014)

€ 31,81

€ 29,89

Totaal belegd vermogen

 3,8 miljard euro

 665 miljoen euro

Beheersvergoeding per jaar

1,00%

1,00%

 

Wilt u meer actuele informatie over deze fondsen?
Informatie over Robeco

Informatie over Rolinco

 

Wat is de (actuele) waarde van mijn verzekering?

De waarde vindt u veelal terug in de aanvullende informatie bij uw polis. Hierin is een overzicht opgenomen van de waardeontwikkeling van uw verzekering gedurende de looptijd van uw verzekering. Bij oudere verzekeringen was deze aanvullende informatie nog niet opgenomen. Als u de actuele premievrije waarde of afkoopwaarde van uw verzekering wilt weten, inclusief de reeds bijgeschreven winst, kunt u ons dat per brief of per e-mail vragen. Voor het verstrekken van een opgave van waarde brengen wij geen kosten in rekening.

Wilt u bij uw verzoek de volgende  gegevens vermelden:

 • uw naam;
 • het polisnummer;
 • de berekeningsdatum;
 • de reden van uw verzoek tot waarde opgave.
Waar kan ik vooraf zien hoeveel ik minimaal ontvang als ik mijn verzekering stop?

Bij uw verzekering is sprake van een gegarandeerde prestatie tegen een vooraf vastgestelde prijs. Toen u uw verzekering afsloot, heeft u van ons een polis met een financiële bijsluiter of aanvullende informatie ontvangen. In deze financiële bijsluiter of aanvullende informatie is onder meer, indien van toepassing, een overzicht van de afkoopwaarden en premievrije waarden gedurende de looptijd van uw verzekering opgenomen.

Wat is de afkoopwaarde?

De afkoopwaarde is de waarde van uw verzekering als uw verzekering stopt voordat  deze    tot uitkering komt. Niet elke verzekering is afkoopbaar. U leest in de aanvullende informatie bij uw polis of uw verzekering afkoopbaar is. Ook vindt u daar, als uw verzekering afkoopbaar is, de gegarandeerde afkoopwaarden gedurende de looptijd van uw verzekering. Deze gegarandeerde afkoopwaarden kunnen stijgen door de maatschappijwinstdeling.

Wat is de premievrije waarde?

De premievrije waarde is het verlaagde verzekerde bedrag van uw verzekering als u eerder stopt met premie betalen dan volgens uw polis is afgesproken. Premievrij voortzetten betekent dat u geen premie meer betaalt. U blijft wel verzekerd, maar voor een lager verzekerd bedrag. U vindt in uw aanvullende informatie bij uw polis de gegarandeerde premievrije waarden gedurende de looptijd van uw verzekering. Deze gegarandeerde premievrije waarden kunnen stijgen door de maatschappijwinstdeling.

 

Waarom is de afkoopwaarde van mijn verzekering niet minimaal gelijk aan de premie die ik heb betaald?

De afkoopwaarde is niet gelijk aan de betaalde premie vermeerderd met het rendement daarover. Dit komt omdat wij ook kosten maken voor uw verzekering. Een gedeelte van uw inleg gebruiken wij voor de financiering van die kosten. Daarnaast vindt bij het vaststellen van de afkoopwaarde ook mogelijk een verrekening van eerste kosten plaats. U kunt dit teruglezen in uw Financiële Bijsluiter of in de aanvullende informatie die u bij uw polis hebt ontvangen.

Wat is het rendement van mijn verzekering?

Bij uw verzekering is sprake van een gegarandeerde prestatie tegen een vooraf vastgestelde prijs. Toen u uw verzekering afsloot, heeft u van ons een polis met aanvullende informatie ontvangen. Hierin vindt u informatie over het rendement van uw verzekering. Voor oudere verzekeringen kan de informatie bij de polis er anders uitzien.

Maatschappijwinstdeling

< Terug naar overzicht

Vragen over Maatschappijwinstdeling

Wat houdt de maatschappijwinstdeling in?

Als u bij Onderlinge ’s-Gravenhage een verzekering afsluit, wordt u lid van de maatschappij.  U kunt bovenop uw verzekerd bedrag een extra bedrag krijgen. Dit extra bedrag noemen we winstdeling. U betaalt hiervoor geen extra premie. 

 

Wat staat er in de ‘winstbrief’ die ik heb ontvangen?

Als er in een jaar te verdelen winst is, dan vindt de bijschrijving op de verzekeringen plaats in of na oktober van het jaar daarop. Als u een levensverzekering bij ons heeft, ontvangt u van ons een  winstbrief waarin wij u informeren over het nieuwe  verzekerd bedrag.

Heb ik jaarlijks recht op winst?

U heeft recht op winst, mits er winst te verdelen is en uw verzekering deelt in de  winst. Of uw verzekering daadwerkelijk jaarlijks wordt verhoogd door winstbijschrijving in de toekomst is dus niet gezegd. De verzekerde bedragen op uw verzekering zijn wel gegarandeerd. Deze verzekerde bedragen stijgen door elke winstbijschrijving op uw polis. Winst die eenmaal is verdeeld en heeft geleid tot een verhoging van uw verzekerd bedrag, is ook gegarandeerd.

Hoe wordt de winst per verzekering vastgesteld?

De verdeling van de winst over de verzekeringen vindt plaats volgens een maatstaf
(verdeelsleutel). Door middel van deze maatstaf wordt de te verdelen winst op een redelijke manier verdeeld. Elementen die een rol spelen bij de hoogte van de winst voor een specifieke verzekering kunnen onder andere de voorziening, het verzekerde bedrag, de restduur van de verzekering en de verzekeringsvorm zijn.

Waarom wordt niet altijd de volledige winst verdeeld?

Ons beleid is erop gericht behaalde winsten zoveel mogelijk onder onze leden te verdelen. Wij bieden onze leden zekerheid op lange termijn. Ook in onzekere omstandigheden staat zekerheid voor onze leden voorop. Hiervoor kan het nodig zijn dat wij onze solide vermogenspositie in stand houden en zelfs versterken. De Algemene Vergadering van Stemgerechtigden kan besluiten om winst niet voor verdeling beschikbaar te stellen, maar toe te voegen aan onze reserves. Die winst wordt dan als meerdere zekerheid voor u, toegevoegd aan het vermogen van de maatschappij.

Wie hebben zitting in de Algemene Vergadering van Stemgerechtigden?

In de Algemene Vergadering hebben al onze leden stemrechten. Ieder  lid is gerechtigd om één stem uit te brengen. Leden met een verzekering van meer dan € 10.000 kapitaal of van meer dan € 1.000 rente, mogen voor iedere € 10.000 kapitaal of € 1.000 rente één stem uitbrengen, met een maximum van tien stemmen. Hiernaast hebben onze beide directeuren en de commissarissen zitting in de Algemene Vergadering en mogen zij per persoon één stem uitbrengen. Tenslotte hebben de aandeelhouders van ons Waarborgfonds per aandeel één stem.

Hoe werkt de maatschappijwinstdeling?

Na afloop van elk jaar wordt ons bedrijfsresultaat vastgesteld. De Algemene Vergadering van Stemgerechtigden besluit op basis daarvan of er winst voor verdeling beschikbaar wordt gesteld.  Is er winst beschikbaar? Dan wordt 95% onder de leden met een winstdelende verzekering  verdeeld. Deze winst wordt gebruikt voor de verhoging van de verzekerde bedragen. Deze verhoogde bedragen zijn ook gegarandeerd.

 

Wat is een winstdelingspercentage?

Het winstdelingspercentage van een specifiek jaar wordt afgeleid van de aan onze leden toegekende winst in dat jaar. Het winstdelingspercentage geeft weer wat deze verzekeringen, naast het gegarandeerde rendement, meer hebben gerendeerd door de winstdeling. Het winstdelingspercentage heeft betrekking op al deze verzekeringen tezamen en kunt u niet één op één toepassen op een individuele verzekering.

Hoeveel winst ontvang ik in de toekomst?

Ons beleid is erop gericht behaalde winsten zoveel mogelijk onder onze leden te verdelen. Ook wij zijn in hoge mate afhankelijk van de economische marktsituatie. Wij kunnen daarom helaas niet voorspellen of en hoeveel winst wij in de toekomst kunnen verdelen.

Arbeidsongeschiktheid

< Terug naar overzicht

Vragen over Arbeidsongeschiktheid

Ik ben arbeidsongeschikt. Wat nu?

Als u vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid en/of uitkering van een arbeidsongeschiktheidsrente heeft meeverzekerd dan moet u de arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk aan ons melden.

 

Bij uw adviseur kunt u  het formulier ‘aanmelding arbeidsongeschiktheid' aanvragen. Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend, stuurt u het formulier naar: Onderlinge 's-Gravenhage, Postbus 629, 2501 CP 's-Gravenhage. Daarna wordt uw arbeidsongeschiktheidsclaim door ons in behandeling genomen. 

 

Meer weten? Lees dan de brochure 'Arbeidsongeschikt. En dan?' van het Verbond van Verzekeraars.

Wanneer heb ik recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid?

U  heeft recht op vrijstelling van premiebetaling als de verzekerde na de ingangsdatum van de aanvullende verzekering:

 • 1 jaar (52 weken) of 2 jaar (104 weken) aaneengesloten voor ten minste 15% arbeidsongeschikt is, en
 • aansluitend daarop voor ten minste 35% (6-klassensysteem) of 45% (3-klassensysteem) arbeidsongeschikt is, en
 • de arbeidsongeschiktheid is ingetreden vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd van de verzekerde.

De wachttijd en de arbeidsongeschiktheidsklassen zijn afhankelijk van de voorwaarden van de aanvullende verzekering.

 

Meer weten? Lees dan de brochure 'Arbeidsongeschikt. En dan?'  van het Verbond van Verzekeraars.

Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld?

Het is belangrijk dat wij zo goed mogelijk kunnen bepalen in welke mate u arbeidsongeschikt bent.
Voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid kunnen wij gebruik maken van de volgende informatie:

 • de uitkomst van een onderzoek van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 • de uitkomst van een op verzoek van onze medisch adviseur ingesteld (medisch) onderzoek door een onafhankelijk arts;
 • de uitkomst van een op verzoek van onze medisch adviseur ingesteld arbeidsdeskundig onderzoek;
 • (medische) informatie van de verzekerde;
 • (medische) informatie van de behandelend arts van de verzekerde;
 • (medische) informatie van een andere verzekeraar.

 

Machtiging opvraag medische gegevens
De bovengenoemde informatie kan alleen door Onderlinge ’s-Gravenhage worden verkregen als de verzekerde deze zelf instuurt óf als de verzekerde hiervoor expliciet toestemming aan Onderlinge ’s-Gravenhage verleend om de gegevens bij de diverse instanties of artsen op te vragen. Deze toestemming wordt door de verzekerde aan Onderlinge ’s-Gravenhage verleend door ondertekening van een door het Verbond van Verzekeraars goedgekeurde machtiging.

 

Meer weten? Lees dan de brochure 'Arbeidsongeschikt. En dan? '  van het Verbond van Verzekeraars.

Uitkering

< Terug naar overzicht

Vragen over Uitkering

Mijn lijfrenteverzekering bereikt de einddatum. Wat moet ik doen?

Ongeveer zes weken voordat uw verzekering de einddatum bereikt en tot uitkering komt, sturen wij u automatisch een uitkeringsbrief. In deze brief leest u hoe u het vrijgekomen bedrag kunt gebruiken voor het aankopen van lijfrentetermijnen en welke gegevens of documenten wij nodig hebben voordat wij een bedrag uitkeren. U kunt dus wachten tot u bericht van ons ontvangt en hoeft daarna pas de gevraagde gegevens of documenten aan ons te verstrekken.

Mijn verzekering bereikt de einddatum. Wat moet ik doen?

U ontvangt ongeveer 3 maanden  voordat uw verzekering de einddatum bereikt en tot uitkering komt, een uitkeringsbrief. U leest in deze  brief  welke gegevens en/of documenten wij nodig hebben voordat wij uitkeren. U kunt dus wachten tot u bericht van ons ontvangt en hoeft daarna pas de gevraagde gegevens en documenten aan ons te verstrekken.

De verzekerde is overleden. Wat moet ik aan jullie doorgeven?

Als  de verzekerde is overleden dan geeft   u of de begunstigde dat zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door. Wij hebben een speciale pagina 'Overlijden melden', op onze website ingericht om een overlijden te melden. U leest hier welke gegevens of documenten wij nodig hebben om bij een overlijden van een verzekerde een uitkering aan te vragen. U vindt op deze pagina ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)?

Een attestatie de vita is een schriftelijke verklaring dat iemand in leven is; dit heet ook wel een bewijs van in leven zijn.

U kunt een attestatie de vita aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin u staat ingeschreven. Gemeenten kunnen kosten (leges) voor afgifte van een attestatie de vita in rekening brengen.

Wat is een bewijs van overlijden?

Een bewijs van overlijden is een schriftelijke verklaring dat iemand is overleden; dit heet ook wel een overlijdensakte. U kunt een afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de persoon is overleden (meestal wordt dit door de begrafenisondernemer verzorgt). Gemeenten kunnen kosten (leges) voor afgifte van een afschrift van de overlijdensakte in rekening brengen.

Wie krijgt de uitkering?

Wij keren uit aan degene die als begunstigde in uw polis staat. Als uw verzekering tot uitkering komt, sturen wij de begunstigde een bericht waarin staat welk bedrag wij uitkeren.

 

U kiest bij het afsluiten van uw verzekering de begunstigde(n) van uw verzekering. Wij vermelden de begunstigden dan in uw polis. Als u meer dan één begunstigde aanwijst, wordt de uitkering eerst overgemaakt aan de begunstigde die als eerste is vermeld. Is deze begunstigde niet meer in leven, dan gaat de uitkering naar de als tweede opgegeven begunstigde.

 

Als u geen begunstigde aanwijst, gebruiken wij onze standaardbegunstiging:

 1. de deelnemer;
 2. de echtgenoot of geregistreerd partner van de deelnemer;
 3. de kinderen van de deelnemer;
 4. de erfgenamen van de deelnemer.

 

Het is mogelijk om tijdens de looptijd van de verzekering de (volgorde van de) begunstiging te veranderen. Neem daarvoor contact op met uw adviseur.

Wanneer keert mijn verzekering uit?

Of, en wanneer uw verzekering tot uitkering komt, is afhankelijk van het leven of de dood van de persoon of personen die u  heeft     verzekerd; dit is/zijn de verzekerde(n).

 

Uw verzekering kan tot uitkering komen op het moment dat:

 • de verzekerde in leven is op een afgesproken datum, en/of
 • de verzekerde overlijdt in een afgesproken periode, en/of
 • de einddatum van uw verzekering wordt bereikt.

Welk(e) van bovenstaande risico('s) u hebt verzekerd, staat in uw polis.

Wat betekent het dat een verzekerd bedrag gegarandeerd is?

Bij het afsluiten van uw verzekering spreken wij met u af hoe hoog het bedrag is dat u verzekert. Dat bedrag is gegarandeerd. U weet dus hoeveel u minimaal krijgt uitgekeerd, als uw verzekering tot uitkering komt.

Welk bedrag keren jullie uit?

Wij keren het verzekerde bedrag uit dat in uw polis staat. Als het verzekerde bedrag is verhoogd door onze winstdeling, keren wij het verhoogde verzekerde bedrag uit. Met de uitkering kunnen wij de volgende bedragen verrekenen:

 • een eventuele premieachterstand,
 • eventuele andere bedragen die u aan ons moet betalen,
 • eventuele kosten die nog moeten worden verrekend.
Wat is een winstuitkering?

Als Onderlinge ’s-Gravenhage over een jaar winst kan verdelen, dan gaat 95% daarvan naar onze leden met winstdelende verzekeringen. Dit doen wij in de vorm van een verhoging van het verzekerde bedrag van de verzekeringen van onze leden. Als u een levensverzekering bij ons heeft, dan ontvangt u nadat de winst is bijgeschreven op uw verzekering van ons een jaaropgave waarin wij u informeren over het nieuwe, verhoogde verzekerde kapitaal van uw verzekering als gevolg van de winstbijschrijving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de vragen over de maatschappijwinstdeling.

Kosten van uw verzekering

< Terug naar overzicht

Vragen over Kosten van uw verzekering

Wat is het effect van de kosten op het rendement van mijn verzekering?

Dat blijkt uit het 'gemiddeld jaarlijks kostenpercentage'. Dit percentage is het verschil tussen het 'netto rendement zonder kosten' en het 'netto rendement met kosten'. Uitgaande van het kapitaal op de einddatum verzekering is het 'netto rendement zonder kosten' het netto rendement op de premie als alle kosten daaruit gehaald zouden zijn. Op vergelijkbare wijze wordt het 'netto rendement met kosten' berekend, maar dan op basis van de werkelijke premie van de verzekering, waarin alle kosten opgenomen zijn. Het verschil tussen beide getallen geeft het effect aan van de kosten op het rendement van de verzekering. Dit noemen we het gemiddeld jaarlijks kostenpercentage.

Wat zijn doorlopende kosten?

Dit zijn kosten die gedurende de gehele looptijd van de verzekering worden gemaakt. Doorlopende kosten zijn bijvoorbeeld kosten om de verzekering in de administratie te houden, kosten om de premie te incasseren en beheerkosten.

Wat zijn eerste kosten?

Dit zijn kosten die te maken hebben met het afsluiten van de verzekering. Eerste kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor het opmaken van de polis.

Hoe betaal ik de kosten van mijn verzekering?

Wij verrekenen de kosten met de premie die u betaalt. Betaalt u voor uw verzekering een koopsom? Dan verrekenen wij de kosten in één keer met de koopsom. Betaalt u voor uw verzekering premie per jaar of per maand? Dan verdelen wij de kosten gelijkmatig over de hele periode dat u premie betaalt.

Hoe hoog zijn de kosten van mijn verzekering?

In de offerte en in de aanvullende informatie bij een nieuwe polis vindt u een overzicht van de premie en kosten van uw verzekering, gerekend over de hele looptijd, aangenomen dat u de verzekering tot de einddatum van de verzekering ongewijzigd laat doorlopen. U kunt daardoor direct zien welk deel van uw premie uit kosten bestaat.

Een deel van mijn premie wordt gebruikt voor kosten. Wat voor kosten zijn dat?

Als u een verzekering bij ons afsluit, maken wij verschillende kosten, bijvoorbeeld voor:

 • het afsluiten van uw verzekering;
 • het administreren van uw verzekering;
 • het versturen van documenten, zoals de polis of de voorwaarden;
 • het vermogensbeheer om de premie die u betaalt te laten renderen;
 • het wijzigen of beëindigen van uw verzekering;
 • het uitbetalen van de uitkering uit uw verzekering;
 • het verstrekken van informatie over de verzekering aan uzelf of aan bijvoorbeeld een pandhouder of de Belastingdienst;
 • het voldoen aan de wettelijke eisen van toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB);
 • personeel en huisvesting van ons verzekeringsbedrijf.
Wat is provisie?

Provisie is een beloning die een adviseur ontvangt als hij u een financieel product verkoopt zoals een verzekering of een bankspaarproduct. De adviseur ontvangt die provisie van de bank of verzekeraar voor het advies over en bemiddeling bij hun producten. Die provisie zit vervolgens verwerkt in de prijs/premie die u voor uw financiële product betaalt aan de bank of verzekeraar. Zo betaalt u feitelijk weer voor het advies en de bemiddelingsdienst die de adviseur u levert.

Wat is het provisieverbod?

Per 1 januari 2013 geldt voor bepaalde financiële producten, zoals levensverzekeringen, een provisieverbod. De wetgever heeft het provisieverbod ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen financiële band bestaat tussen de aanbieder van een financieel product (bijvoorbeeld een verzekeraar) en de adviseur of bemiddelaar van het financiële product (zoals de assurantieadviseur). Hierdoor weet u dat uw adviseur of bemiddelaar u onafhankelijk van een bepaalde aanbieder adviseert of voor u bemiddelt als u een financieel product wilt aankopen.

 

Zo worden advies en bemiddeling aparte diensten die u los van het gekozen financiële product afneemt van een onafhankelijke adviseur of bemiddelaar. U betaalt uw adviseur of bemiddelaar voor zijn diensten via een losse factuur en/of via een abonnement. Meer weten? Lees dan de brochure over het provisieverbod van het Verbond van Verzekeraars of kijk op de pagina Provisieverbod van onze website.

Afbouw GarantiePlusPensioen

< Terug naar overzicht

Vragen over Afbouw GarantiePlusPensioen

Waarom stopt OG met pensioen?

Binnen de nieuwe pensioenwet is het voor ons niet mogelijk om een passend pensioenproduct via de werkgever (in de tweede pijler) aan te bieden. Het nieuwe pensioenstelsel richt zich op pensioenopbouw door middel van beleggingen. Wij kunnen onze garantieproducten in de tweede pijler daarom niet langer voortzetten.

Wat houdt stoppen met pensioen precies in?

Contracten gesloten na 1 september 2015

 • Klanten met actieve contracten die expireren vóór 1 januari 2023 kunnen deze in
  2022 nog éénmaal verlengen voor een periode van drie jaar;
 • Contracten die expireren op of na 1 januari 2023 kunnen niet meer verlengd
  worden. Deze klanten moeten op zoek naar een andere pensioenuitvoerder;
 • Het onderbrengen van nieuwe pensioencontracten is vanaf 1 januari 2022 niet
  meer mogelijk. Dit geldt voor ons MKB-pensioen en voor het DGA-pensioen;
 • Na het aflopen van de laatste contractstermijn worden de pensioencontracten
  premievrij voortgezet.


Contracten gesloten vóór 1 september 2015

 • Voor klanten met pensioencontracten die gesloten zijn vóór 1 september 2015,
  beëindigen wij de toekomstige pensioenopbouw per 1 januari 2023. Dit betekent
  dat deze contracten vanaf dat moment premievrij worden voortgezet;
 • Ook deze klanten moeten op zoek gaan naar een andere pensioenuitvoerder.
Wat kan een werknemer doen met de opgebouwde pensioenen?

Als een werknemer van baan wisselt, kan zij of hij het opgebouwde pensioen overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Als zij of hij bij de huidige werkgever blijft werken kan het pensioen alleen mee naar de nieuwe pensioenuitvoerder als de werkgever dit regelt voor alle werknemers (collectieve waardeoverdracht). Als er geen overdracht plaatsvindt blijft het pensioen bij OG staan en keert het op de pensioendatum uit.

Kan een werknemer of werkgever ervoor kiezen om toch bij OG pensioen te blijven opbouwen?

Dit kan niet via de werkgever. Wel kan een individuele verzekering (lijfrente) worden afgesloten in de derde pijler. Er worden dan koopsommen gestort waarmee pensioen opgebouwd wordt.

Waarom kiest OG ervoor om op 1 januari 2023 te stoppen?

We stoppen op 1 januari 2023 omdat op deze datum de nieuwe pensioenwet ingaat. Werkgevers kunnen hun nieuwe pensioencontract dan direct op basis van de nieuwe wettelijke voorschriften aangaan.

Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenen?

OG blijft de opgebouwde pensioenrechten beheren en bedienen.

Blijven de opgebouwde pensioenrechten winstdelend?

Ja die blijven winstdelend

Mag OG de pensioenovereenkomsten eenzijdig beëindigen?

Ja. OG heeft contracten voor een duur van drie jaar gesloten. Na afloop van deze drie jaar mogen beide partijen de overeenkomst eenzijdig opzeggen.

OG heeft toch ook pensioencontracten met een onbepaalde duur? Kunnen deze ook opgezegd worden?

In 2015 is OG gestopt met het aanbieden van deze contracten. Bestaande pensioencontracten zijn voortgezet. Deze contracten voldoen echter niet aan de wettelijke eisen van de nieuwe pensioenwet. Wij kunnen de benodigde aanpassingen niet doorvoeren. Daarom zijn wij genoodzaakt ook deze contracten te beëindigen. Een verzekeraar mag geen producten aanbieden die in strijd zijn met wet- en regelgeving. Dat zou het geval zijn als wij het betreffende product ongewijzigd voortzetten.

Als OG stopt met pensioen, bouwen de werknemers dan geen pensioen meer op?

Met het beëindigen van ons pensioencontract vervalt pensioen als arbeidsvoorwaarde niet. De werkgever sluit een nieuw pensioencontract bij een nieuwe pensioenuitvoerder af waar de werknemers verder gaan met het opbouwen van pensioen.

Regelt OG de overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder?

De werkgever kijkt samen met zijn pensioenadviseur waar het nieuwe pensioencontract het best ondergebracht kan worden. OG speelt hierin geen rol. De werkgever kan er wel voor kiezen om alle opgebouwde pensioenen mee te nemen naar de nieuwe pensioenuitvoerder (collectieve waardeoverdracht). OG is bereid om hieraan mee te werken.

Brengt de overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder extra kosten met zich mee?

Door de komst van de nieuwe pensioenwet moet het pensioencontract aangepast worden. Volgens de leidraad van de AFM moet hiervoor een adviestraject opgestart worden. Hiervoor rekent de adviseur de gebruikelijke advieskosten.

Is een adviestraject duurder als je naar een nieuwe pensioenuitvoerder gaat?

De AFM adviseert om te vergelijken met andere pensioenuitvoerders, ook als je van plan bent om bij je huidige pensioenuitvoerder te blijven. In dit geval zijn de advieskosten vergelijkbaar.

Kan precies hetzelfde product ook ergens anders gesloten worden?

Dat kan niet. Er zijn geen vergelijkbare producten in de markt. En met de komst van de nieuwe pensioenwetgeving ook niet langer toegestaan.

De werkgever wil einddatum van het contract naar voren te halen. Tussentijdse opzegging. Werkt OG hieraan mee en onder welke voorwaarden?

Hier werkt OG aan mee. Hieraan kunnen eventueel kosten verbonden zijn.

De werkgever heeft pas besloten de regeling met drie jaar te verlengen. Als werkgever/DGA had geweten dat OG gaat stoppen, had hij een andere keuze gemaakt. Wat nu!?

We werken sowieso mee aan tussentijds beëindigen en kunnen meedenken over andere oplossingen.

Worden de premievrije kapitalen nog steeds elk jaar tot aan de pensioendatum van de gewezen deelnemer verhoogd met het overeengekomen garantierendement?

Natuurlijk, bij het berekenen van de hoogte van het garantiekapitaal op de pensioendatum is hier al rekening mee gehouden. Bovendien blijven de kapitalen winstdelend.

Ik heb geen adviseur of ik heb geen (goed) contact met mijn adviseur. Wie kan mij helpen een nieuwe pensioenuitvoerder te vinden?

Als u op onze website uw postcode invult krijgt u een overzicht met adviseurs bij u in de buurt.

Wat zijn de gevolgen voor een arbeidsongeschikte deelnemer?

Voor iemand die premievrijstelling gekregen heeft in verband met arbeidsongeschiktheid verandert niets. De polis loopt ongewijzigd door. Tenzij er iets verandert aan het percentage arbeidsongeschiktheid of als de deelnemer arbeidsgeschikt wordt.

Veelgestelde vragen

Wat is een onderlinge waarborgmaatschappij?

Een onderlinge waarborgmaatschappij is een bijzondere vorm van een vereniging die als doel heeft verzekeringsovereenkomsten te sluiten met haar leden. Mensen die bij ons een verzekering afsluiten, worden lid  van onze maatschappij.

Hoe sluit ik een verzekering af?

Wij werken samen met een groot aantal onafhankelijke adviseurs. Voor advies en het afsluiten van een verzekering kunt u bij hen terecht.

Vind een adviseur bij u in de buurt.

 

Om een verzekering bij ons af te sluiten, vult u met uw adviseur een aanvraagformulier en eventueel een gezondheidsverklaring in. Uw adviseur dient deze documenten vervolgens digitaal of per post bij ons in. Op het aanvraagformulier vult u gegevens in die wij nodig hebben om het te verzekeren risico te beoordelen en de verzekeringsovereenkomst (polis) op te stellen.

Waarom heb ik een adviseur nodig?

Wij werken samen met een groot aantal onafhankelijke en professionele adviseurs.  Voor advies en het afsluiten van een verzekering kunt u bij hen terecht. Ook als u wilt overstappen naar een andere adviseur hebt u een adviseur nodig om de intermediairswijziging aan ons door te geven.

 Vind  een adviseur bij u in de buurt.

Kan ik wijzigingen direct via jullie website regelen?

Op dit moment is het niet mogelijk om wijzigingen direct via onze website te regelen.