Login adviseur

Begrafenisverzekering

Een begrafenis of crematie kost gemiddeld al gauw € 6.500. Met de Begrafenisverzekering kunt u ervoor zorgen dat uw nabestaanden niet voor deze hoge kosten hoeven op te draaien. Bovendien biedt deze verzekering mogelijkheden om het afscheid geheel naar eigen wens vorm te geven. Uw nabestaanden ontvangen een gegarandeerde uitkering in geld en kunnen zelf beslissen hoe dit wordt besteed. Onderlinge ’s-Gravenhage heeft veel ervaring met begrafenisverzekeringen. Met dit product is in 1895 de basis gelegd voor onze maatschappij.

Verzekeringskaart
Met de Verzekeringskaart kunt u in één oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. De Verzekeringskaart helpt u de begrafenisverzekering van  Onderlinge ’s-Gravenhage te vergelijken met andere aanbieders.
Klik op de button om de Verzekeringskaart te openen.

 Verzekeringskaart 1 regel

 

Levenslange zekerheid
De Begrafenisverzekering kent een relatief lage premie voor levenslange dekking. U bepaalt vooraf hoe lang u premie wilt betalen. Meestal wordt gekozen voor een periode van 30 jaar. Na deze premiebetalende periode blijft de verzekering doorlopen en komt het verzekerd bedrag bij overlijden tot uitkering. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van het verzekerd bedrag. Hoe jonger u bent, hoe lager de premie.

 

Flexibel
In plaats van regelmatige premiebetalingen kunt u ook kiezen om een bedrag ineens te betalen. Dat kan alleen als u niet ouder bent dan 80 jaar. Ook op andere punten bieden wij flexibiliteit. Als u een indexclausule toevoegt, kunt u het verzekerd bedrag van de Begrafenisverzekering eenmaal per drie jaar aanpassen op basis van het consumentenprijsindexcijfer. Op deze manier blijft de uitkering gelijke pas houden met de stijgende prijzen.

 

Fiscale informatie
In ons huidige belastingstelsel is in box 3 de waarde van een begrafenisverzekering in 2020 tot € 7.232 (2019: € 7.118) vrijgesteld. Er hoeft tot dat bedrag dus geen inkomstenbelasting over te worden betaald.

 

Medisch advies
Bij de berekening van de premie spelen de hoogte van het verzekerd bedrag en de looptijd een belangrijke rol, net als uw leeftijd en gezondheid. Bij de aanvraag moet een zogenaamde gezondheidsverklaring worden overgelegd. Soms is een medische keuring noodzakelijk. Lees meer over ons medisch adviesbeleid.

 

Daarom Onderlinge 's-Gravenhage
Onze maatschappij biedt u een gegarandeerde uitkering. U bent verzekerd van het vooraf vastgelegde bedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd. Dat is belangrijk. U wilt uw nabestaanden immers niet met financiële zorgen achterlaten. Daarnaast kunt u profiteren van de maatschappijwinstdeling, waardoor de uitkering hoger kan worden.

 

Voorwaarden Begrafenisverzekering
De voorwaarden voor dit product zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden Levensverzekering.

 

Wijzer in geldzaken

De website wijzeringeldzaken.nl wijst consumenten de weg naar betrouwbare informatie over geldzaken. 'Wijzer in geldzaken' is een initiatief van het ministerie van Financiën, de financiële sector, voorlichtings- en consumentenorganisaties, de wetenschap en de overheid. Zij zetten zich in om de consument beter in staat te stellen financiële beslissingen te nemen. Onderlinge 's-Gravenhage ondersteunt dit initiatief. Hierdoor bent u beter in staat financiële beslissingen te nemen.

 

Wat kost een uitvaart?

€ 1.500,-

Basiskosten

€ 1.200,-

Crematie

€    500,-

Grafkist

€    500,-

Rouwadvertentie

€    120,-

Bloemen

€    250,-

Rouwkaart

€    360,-

Volgauto (2)

€    300,-

Dragers kist

€    200,-

Uitvaartdienst

€    260,-

Dankbetuiging

€    355-

Koffie en cake

€ 5.545,-

totaal

 

Meerkosten begrafenis:

€ 2.650,-

Grafsteen, grafrechten

€ 8.195,-

Totaal

 

De in deze opgave vermelde bedragen zijn indicatief.

 

Maak een afspraak met uw adviseur
Wilt u meer weten over de Begrafenisverzekering? Neem dan contact op met uw adviseur. Hij kan u - op basis van uw persoonlijke omstandigheden - voorrekenen wat de optimale dekking is. 

Wat kost een verzekering?