Login adviseur

Gouden Handdruk

Een gouden handdruk is de gangbare term voor een ontslagvergoeding, ofwel een vergoeding voor 'gederfd of te derven loon'. U kunt met uw werkgever hebben afgesproken, dat u uw gouden handdruk in de vorm van een ‘stamrecht’ ontvangt. U ontvangt dan niet direct geld, maar een 'recht op periodieke uitkeringen'. U betaalt pas belasting als u uitkeringen uit uw stamrecht ontvangt. Per 1 januari 2014 zijn de regels voor gouden handdrukstamrechten gewijzigd.

Goudenhanddrukverzekering (stamrecht)
U kunt   met  uw ontslagvergoeding een Goudenhanddrukverzekering hebben aangekocht bij een verzekeraar. Uw werkgever hoeft dan geen loonbelasting in te houden. Deze vrijstelling heet de ‘stamrechtvrijstelling’. Uw werkgever heeft uw hele bruto vergoeding gestort als koopsom voor uw Goudenhanddrukverzekering.

 

Uw Goudenhanddrukverzekering geeft u 'recht op periodieke uitkeringen'. Die uitkeringen kunt u direct laten ingaan of uitstellen tot een later moment. De verzekeraar houdt te zijner tijd belasting in over de uitkeringen uit uw Goudenhanddrukverzekering. Met een Goudenhanddrukverzekering stelt u dus de belastingheffing uit.

  

Stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 vervallen, overgangsrecht voor bestaande gevallen

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Dit betekent dat over een ontslagvergoeding direct belasting moet worden betaald.   Voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten geldt overgangsrecht.

 

Op 31 december 2013 bestaande stamrechten mogen in stand blijven en met inachtneming van de oude regels worden afgewikkeld. Bestaande stamrechten mogen in de toekomst ook nog worden voortgezet bij een andere  verzekeraar of bank.

  

Afkoop toegestaan

Vanaf 1 januari 2014 kan de waarde van de op 31 december 2013 bestaande stamrechtaanspraak ook geheel of gedeeltelijk op een eerder moment worden uitgekeerd dan het geval zou zijn bij toepassing van de tot 1 januari 2014 geldende voorwaarden.

 

Klik hier voor fiscale informatie bij afkoop van een Goudenhanddrukverzekering.    

 

Voor een Goudenhanddrukspaarrekening bij een bank of een Goudenhanddrukbeleggingsrecht bij een beleggingsinstelling gelden soortelijke regels als voor de Goudenhanddrukverzekering.

 

Informatie

Of, en onder welke voorwaarden u bij Onderlinge ’s-Gravenhage of andere aanbieders rente-uitkeringen kunt aankopen, hangt af van het productaanbod bij Onderlinge ’s-Gravenhage of andere aanbieders. Vraag uw adviseur om informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden. Momenteel biedt Onderlinge ’s-Gravenhage geen direct ingaande rente-uitkeringen aan. Dat betekent dat u bij ons geen rente-uitkeringen kunt aankopen.

 

Het essentiële-informatiedocument bij dit product
Bij dit product hoort een essentiële-informatiedocument.

  • Algemene informatie over het essentiële-informatiedocument vindt u hier.
  • Het essentiële-informatiedocument dat hoort bij dit product kunt u lezen en eventueel uitprinten via deze link.
  • Algemene informatie over het essentiële-informatiedocument die de toezichthouder (AFM) beschikbaar heeft gesteld vindt u hier.

  

Essentiële-informatiedocument risico 1

 

Persoonlijk advies

Heeft u een Goudenhanddrukverzekering en  overweegt    u om deze af te kopen? Bespreek wat voor u het beste is met uw adviseur.