Login adviseur

Lijfrentekapitaal

Een lijfrentekapitaalverzekering is een levensverzekering die op een vooraf bepaald moment tot uitkering komt. Dit kan zijn als u op de einddatum van de verzekering in leven bent, maar ook als u gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt. Het verzekerd kapitaal wordt niet ineens uitgekeerd maar moet worden gebruikt om een lijfrente aan te kopen.

Een lijfrente is een geldbedrag dat iedere maand, kwartaal of eenmaal per jaar wordt uitgekeerd. De lijfrente kan levenslang duren, maar kan ook tijdelijk zijn. Aan de duur van een tijdelijke lijfrente zijn wel wettelijke voorwaarden verbonden. De premie voor een lijfrentekapitaalverzekering is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, de latere uitkeringen zijn belast.

 

Aanvulling op uw pensioen
De meeste Nederlanders ontvangen AOW en eventueel aanvullend een pensioen dat zij via de werkgever hebben opgebouwd. Vaak wordt verondersteld dat men 70% van het laatst genoten inkomen ontvangt, maar de praktijk is helaas meestal anders. De versobering van pensioenaanspraken, een verandering van werkgever en een echtscheiding, het zijn allemaal zaken die de hoogte van uw uiteindelijke pensioen negatief kunnen beïnvloeden. Zo kan het zogenaamde pensioengat ontstaan. Of misschien bouwt u helemaal geen pensioen op via uw werkgever. In al deze situaties biedt de lijfrentekapitaalverzekering een mogelijkheid om een oudedagsvoorziening op te bouwen. Wilt u weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Verhoging van de AOW-leeftijd
De komende jaren wordt de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd naar 67 jaar. En vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Hierdoor gaat de AOW op een nog hogere leeftijd in. Misschien vindt u dat geen probleem. Maar als u toch eerder wilt stoppen of minder wilt werken, dan biedt een lijfrentekapitaalverzekering uitkomst.

 

Uitkering voor uw nabestaanden
Als u overlijdt komt (een deel van) het gezinsinkomen te vervallen, terwijl de maandelijkse kosten niet of nauwelijks dalen. Vaak moeten er dan juist extra kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het opvangen van kinderen of het regelen van huishoudelijke hulp. Dat kan financiële problemen opleveren. U kunt het inkomensverlies opvangen door een uitkering bij overlijden mee te verzekeren. Zo ontstaat financiële zekerheid op het moment dat deze het hardst nodig is.

 

Daarom Onderlinge 's-Gravenhage
Onze maatschappij biedt lijfrentekapitaalverzekeringen met een gegarandeerde uitkering. U bent verzekerd van het vooraf vastgelegde verzekerde kapitaal. Dat biedt zekerheid. Daarnaast kunt u profiteren van de maatschappijwinstdeling, waardoor de uitkering hoger kan worden.

 

Informatie

Of, en onder welke voorwaarden u bij Onderlinge ’s-Gravenhage of andere aanbieders rente-uitkeringen kunt aankopen, hangt af van het productaanbod bij Onderlinge ’s-Gravenhage of andere aanbieders. Vraag uw adviseur om informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden.  Als uw lijfrenteverzekering bij Onderlinge ’s-Gravenhage de einddatum bereikt dan kunt u zelf, rechtstreeks een offerte voor een direct ingaande lijfrente bij ons opvragen. 

 

Meer weten?
De website wijzeringeldzaken.nl wijst consumenten de weg naar betrouwbare informatie over geldzaken. 'Wijzer in geldzaken' is een initiatief van het ministerie van Financiën, de financiële sector, voorlichtings- en consumentenorganisaties, de wetenschap en de overheid. Zij zetten zich in om de consument beter in staat te stellen financiële beslissingen te nemen.  Onderlinge 's-Gravenhage ondersteunt dit initiatief. Hierdoor bent u beter is staat financiële beslissingen te nemen.

 

Het essentiële-informatiedocument bij dit product
Bij dit product hoort een essentiële-informatiedocument.

  • Algemene informatie over het essentiële-informatiedocument vindt u hier.
  • Het essentiële-informatiedocument dat hoort bij dit product kunt u lezen en eventueel uitprinten via deze link.
  • Algemene informatie over het essentiële-informatiedocument die de toezichthouder (AFM) beschikbaar heeft gesteld vindt u hier.
  • Contact: info@ogmail.nl

  

Essentiële-informatiedocument risico 1