Login adviseur

Stakingswinst

Heeft u een onderneming en denkt u erover om deze te verkopen of te staken? Dan is het van belang aandacht te besteden aan de stakingswinst. Waarschijnlijk wilt u dit kapitaal gebruiken als oudedagsvoorziening en als zekerheid voor uw nabestaanden. Als u de stakingwinst (gedeeltelijk) onderbrengt in een lijfrentekapitaalverzekering van Onderlinge ’s-Gravenhage kiest u voor zekerheid en mogelijk voor een besparing op de belastingheffing.

Later afrekenen met de fiscus
Stakingswinst is het verschil tussen de opbrengst en de boekwaarde van uw onderneming. Over de stakingswinst bent u direct inkomstenbelasting verschuldigd. De stakingswinst wordt in box 1 progressief belast tegen een maximum tarief van 52%. Door te kiezen voor een lijfrentekapitaal­verzekering kunt u de belastingheffing uitstellen. U hoeft dan niet direct af te rekenen met de fiscus. Op het moment dat de lijfrentekapitaalverzekering tot uitkering komt, worden met het verzekerde bedrag lijfrentetermijnen aangekocht. Deze uitkeringen zijn belast. Maar doordat u de belastingheffing uitstelt en de inkomsten over meerdere jaren spreidt, bespaart u mogelijk belasting. 

 

Maatwerkadvies
De fiscus stelt wel grenzen aan de stakingswinst die u mag omzetten in een lijfrente. De hoogte van het bedrag is onder meer afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat u uw onderneming staakt. Ook de hoogte en duur van de lijfrente-uitkeringen zijn aan fiscale regels gebonden. Stakingswinst vereist dus maatwerk. Daarom is een gedegen advies van belang.

 

Daarom Onderlinge 's-Gravenhage
Onze maatschappij biedt u lijfrentekapitaalverzekeringen met een gegarandeerde uitkering. U bent verzekerd van het vooraf vastgelegde verzekerde kapitaal. Dat biedt zekerheid. Daarnaast kunt u profiteren van de maatschappijwinstdeling, waardoor de uitkering hoger kan worden.

 

Informatie

Of, en onder welke voorwaarden, u bij Onderlinge ’s-Gravenhage of andere aanbieders rente uitkeringen kunt aankopen, hangt af van het productaanbod bij Onderlinge ’s-Gravenhage of andere aanbieders. Vraag uw adviseur om informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden. Momenteel biedt Onderlinge ’s-Gravenhage geen direct ingaande rente uitkeringen aan. Dat betekent dat u bij ons geen rente uitkeringen kunt aankopen.

 

Meer weten?
De website wijzeringeldzaken.nl wijst consumenten de weg naar betrouwbare informatie over geldzaken. 'Wijzer in geldzaken' is een initiatief van het ministerie van Financiën, de financiële sector, voorlichtings- en consumentenorganisaties, de wetenschap en de overheid. Zij zetten zich in om de consument beter in staat te stellen financiële beslissingen te nemen. Onderlinge 's-Gravenhage ondersteunt dit initiatief. Hierdoor bent u beter in staat financiële beslissingen te nemen.

 

Het essentiële-informatiedocument bij dit product
Bij dit product hoort een essentiële-informatiedocument.

  • Algemene informatie over het essentiële-informatiedocument vindt u hier.
  • Het essentiële-informatiedocument dat hoort bij dit product kunt u lezen en eventueel uitprinten via deze link.
  • Algemene informatie over het essentiële-informatiedocument die de toezichthouder (AFM) beschikbaar heeft gesteld vindt u hier.

  

Essentiële-informatiedocument risico 1

 

Persoonlijk advies?

Het is dus van belang aandacht te besteden aan de  zogenaamde stakingswinst als u erover denkt om uw bedrijf te verkopen. Misschien wilt u het vrijkomende kapitaal gebruiken als oudedagsvoorziening en als zekerheid voor uw nabestaanden?  Wij raden u aan dit met uw adviseur te bespreken.