Login adviseur

Studieverzekering

Studeren kost misschien wel meer dan u zich realiseert. Collegegeld, studieboeken, huur, zorgverzekering, kleding, telefoon, etc. Afhankelijk van het niveau, de studierichting en of de student thuis- of uitwonend is, kunnen de kosten oplopen tot ruim € 1.100,- per maand. De tegemoetkoming in de kosten vanuit de overheid versobert en bovendien wordt deze steeds meer omgezet van een gift in een lening. Als u in de toekomst niet voor financiële verrassingen wilt komen te staan, is het verstandig hiervoor in een vroeg stadium geld opzij te leggen. Voor meer informatie over studiekosten en overheidsvoorzieningen verwijzen wij u graag naar de Dienst Uitvoering Onderwijs en het NIBUD.

Studieverzekering
De Studieverzekering is een verzekering op het leven van één ouder. U betaalt gedurende een bepaalde periode maandelijks of jaarlijks een premie. Met dit bedrag bouwt u een kapitaal op dat op de einddatum, meestal de 18e verjaardag van uw kind, vrij komt voor de studie. U kunt de einddatum ook later stellen en de uitkering gebruiken om een studieschuld mee af te lossen. Als uw kind toch niet gaat studeren dan kan de uitkering ook voor een andere bestemming worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de aankoop van een eerste woning.

 

Uitkering verzekerd
Bent u   deelnemer    en    verzekerde,   en komt u voor het einde van de looptijd te overlijden, dan hoeft er vanaf dat moment geen premie meer te worden betaald. In die situatie zijn er zorgen genoeg. Het verzekerd kapitaal op de einddatum blijft echter gegarandeerd. Het is dan een geruststellend idee dat uw kind de volledige uitkering ontvangt, zodat er later toch gestudeerd kan worden.

 

Ook voor grootouders
De Studieverzekering kan ook door grootouders worden afgesloten. Zo kunnen zij direct bijdragen aan de toekomstige studie van hun kleinkind. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid jaarlijks onbelast aan kinderen of kleinkinderen te schenken. Zo kan belastingvrij vermogen worden overgeheveld.

 

Medisch advies
Bij de berekening van de premie spelen de hoogte van het verzekerd kapitaal en de looptijd een belangrijke rol, net als uw leeftijd en gezondheid. Bij de aanvraag moet een gezondheidsverklaring worden overgelegd. Soms is een medische keuring noodzakelijk. Lees meer over ons medisch adviesbeleid.

 

Aanvullende dekking
Het is mogelijk uw Studieverzekering te voorzien van een indexclausule. U kunt dan eens per drie jaar het verzekerd kapitaal verhogen, zonder dat een nieuwe gezondheidsverklaring van de verzekerde nodig is. Met de indexclausule blijft uw verzekering welvaartsvast. De indexering is gekoppeld aan het consumentenprijsindexcijfer.

 

Flexibiliteit
Komt   de    premiebetaler (als deze ook de verzekerde is) te overlijden, dan is het ook mogelijk de Studieverzekering eerder te laten uitkeren. De uitkering is dan natuurlijk wel lager dan het verzekerd kapitaal.

In het algemeen is het beter de Studieverzekering te laten doorlopen voor het oorspronkelijke doel, er is immers geen premie meer verschuldigd. Maar er zijn situaties denkbaar waarin een eerdere uitkering wel gewenst is.

 

Daarom Onderlinge 's-Gravenhage
Onze maatschappij biedt Studieverzekeringen met een gegarandeerde uitkering. U bent verzekerd van het vooraf vastgelegde verzekerd kapitaal. Dat biedt zekerheid. Daarnaast kunt u profiteren van de maatschappijwinstdeling waardoor de uitkering hoger kan worden.

 

Meer weten?
Meer algemene informatie over dit product vindt u in de Verzekeringskaart kapitaalverzekering.

Wilt u de polisvoorwaarden lezen? Klik hier.

 

Wijzer in geldzaken

De website wijzeringeldzaken.nl wijst consumenten de weg naar betrouwbare informatie over geldzaken. 'Wijzer in geldzaken' is een initiatief van het Ministerie van Financiën, de financiële sector, voorlichtings- en consumentenorganisaties, de wetenschap en de overheid. Zij zetten zich in om de consument beter in staat te stellen financiële beslissingen te nemen. Onderlinge 's-Gravenhage ondersteunt dit initiatief. Hierdoor bent u beter is staat financiële beslissingen te nemen.

 

Het essentiële-informatiedocument bij dit product
Bij dit product hoort een essentiële-informatiedocument.

  • Algemene informatie over het essentiële-informatiedocument vindt u hier.
  • Het essentiële-informatiedocument dat hoort bij dit product kunt u lezen en eventueel uitprinten via deze link.
  • Algemene informatie over het essentiële-informatiedocument die de toezichthouder (AFM) beschikbaar heeft gesteld vindt u hier.

 

 

 Essentiële-informatiedocument risico 1

 

Wat kost studeren per maand?

€    165,-

Collegegeld

€    366,-

Huur

€    161,-

Boodschappen

€       57,-

Boekengeld

€       55,-

Vervoer (naast OV-kaart)

€     144,-

Ontspanning, uitgaan en sport

€       47,-

Kleding en schoenen

€       97,-

Zorgverzekering

€       26,-

Telefoon

€  1.118,-

Totaal

 

De in deze opgave vermelde bedragen zijn indicatief.

Bron: www.nibud.nl

 

Maak een afspraak met uw adviseur

Wilt u meer weten over de Studieverzekering? Neem dan contact op met uw adviseur.  Die kan u - op basis van uw persoonlijke omstandigheden - precies aangeven wat de optimale oplossing voor  is.