Login adviseur

Raad van Commissarissen

Mevrouw S.E. (Sabijn) Timmers-Janssen AAG MBA (1969)

S.E. Timmers-Janssen

 

Nationaliteit        

Nederlandse

Benoemd

25 april 2017, 6 april 2021 voorzitter van de Audit, Compliance en Risk Commissie

Studie

Propedeuse Technische Bedrijfskunde (Technische Universiteit Eindhoven), Actuariaat (Actuarieel Instituut), MBA (Nyenrode Business Universiteit/University of St. Gallen, Zwitserland/Vlerick Business School, België) en New Board Program (Nyenrode Business Universiteit)

Huidige functie

Bestuurder Finance, Risk en IT bij Pensioenfonds Rail en OV

Nevenfunctie

Lid van de Raad van Commissarissen en lid audit en risk commissie van  ONVZ Ziektekostenverzekeraar