Login adviseur

Feiten en cijfers

 

Solvabiliteit   Netto resultaat
Solvabiliteit %   Netto resultaat
173%   € -12 miljoen
-28%   -186%
(2019: €201%)   (2019: €14 miljoen)
     
Beleggingen   Technische voorziening
Beleggingen   Technische voorziening
€ 2,9 miljard   € 2,7 miljard
+3,6%   +8%
(2019: € 2,8 miljard)   (2019: 2,5 miljard)
     
Bruto Premie-inkomen   Bedrijfskosten
Bruto Premie-inkomen   Bedrijfskosten
€ 107miljoen   € 25 miljoen
+10%   +4,2%
(2019: € 97 miljoen)   (2019: € 24 miljoen) 

2020 op hoofdlijnen

 

  • De Covid-19 pandemie had wereldwijd effecten, allereerst op de gezondheid van mensen. Daarnaast is de onzekerheid op de financiële markten, in de samenleving en in de bedrijfsvoering toegenomen. Hoewel fysiek werken op kantoor tijdelijk en in beperkte omvang mogelijk was, blijft het thuiswerken de nieuwe norm.

  • De solvabiliteitsratio is eind 2020 173% (2019: 201%). De daling van de SII-ratio wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage rente en deels gecompenseerd door de-risking van de portefeuille en de afstemming van de duratie van de beleggingen op de verplichtingen.

  • De bedrijfskosten zijn licht gestegen naar 24,6 miljoen (2019: 23,8 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door eenmalige kosten als gevolg van het wijzigen van de inrichting van OG.

  • De lage rente was de belangrijkste oorzaak voor een negatief resultaat van 12 miljoen (2019: 14 miljoen positief). Het operationeel resultaat is € 5 miljoen positief (2019: € 7 miljoen).

  • In 2020 hebben we onze lijfrente producten verbeterd. We bieden nu kortere looptijden en onze leden een Direct Ingaande Lijfrente. De totale premie steeg tot boven de 107 miljoen (2019: 97 miljoen).

  • Wij vierden ons 125-jarig jubileum. Dit is vormgegeven in een lichtkunstwerk. Het werk heet ‘Tijdlijn’ en bestaat uit 125 vlakken die het jubileum symboliseren.

 

Meer weten? Lees het volledige Jaarverslag of het Verkorte Jaarverslag.

 

Cao voor het verzekeringsbedrijf

De werknemers van Onderlinge ‘s-Gravenhage vallen onder de cao voor het verzekeringsbedrijf. De beloningssystematiek stemt overeen met de geldende wet- en regelgeving.
De Algemene Vergadering stelt het bezoldigingsbeleid vast. De Ondernemingsraad heeft daarbij een adviserende rol. Aan de directie wordt geen variabele beloning toegekend.