Login adviseur

Feiten en cijfers

 

Bruto Premie-inkomen   Beleggingen
Bruto Premie-inkomen   Beleggingen*
€ 117 miljoen   € 2,1 miljard
(2021: € 114 miljoen)   (2021: € 2,7 miljard)
     
Technische voorziening   Bedrijfskosten
Technische voorziening*   Bedrijfskosten
€ 1,9 miljard   € 26 miljoen
(2021: € 2,5 miljard)   (2021: € 19 miljoen)
     
Netto resultaat   Solvabiliteit
Netto resultaat   Solvabiliteit 
€ 14 miljoen   217%
(2021: € 31 miljoen)   (2021: € 188%)

 

* Betreft cijfers op basis van Solvency II


2022 op hoofdlijnen

 

  • OG stelt over 2022 € 5 miljoen beschikbaar voor winstdeling.
  • OG heeft haar positie als levensverzekeraar versterkt door groei in Onderlinge lijfrente en Direct ingaande lijfrente met een waarde van
    € 37,7 miljoen.
  • OG heeft haar strategie gericht op mensen in de tweede levensfase verder uitgebouwd door ZilverHuis hypotheek en Platform Woonz.nl.
  • OG heeft haar strategische focus versterkt door voorgenomen verkoop van tweede pijler pensioen.
  • Solvabiliteit van OG is gestegen van 188% naar 217%.

 

Meer weten? Lees het volledige Jaarverslag of het Verkorte Jaarverslag.

 

Cao voor het verzekeringsbedrijf

De werknemers van Onderlinge ‘s-Gravenhage vallen onder de cao voor het verzekeringsbedrijf. De beloningssystematiek stemt overeen met de geldende wet- en regelgeving.
De Algemene Vergadering stelt het bezoldigingsbeleid vast. De Ondernemingsraad heeft daarbij een adviserende rol. Aan de directie wordt geen variabele beloning toegekend.