Login adviseur

Feiten en cijfers

 

Solvabiliteit   Netto resultaat
Solvabiliteit %*   Netto resultaat
224%   € 44 miljoen
+33%   +214%
(2017: €169%)   (2017: €14 miljoen)
     
Technische voorziening   Bruto Premie-inkomen
Technische voorziening   Bruto Premie-inkomen
€ 2.221 miljoen   € 109 miljoen
-1%   -4%
(2017: 2.248 miljoen)   (2017: € 113 miljoen)
     
Beleggingen   Bedrijfskosten
Beleggingen   Bedrijfskosten
€ 2.563 miljoen   € 27 miljoen
+5%   -5%
(2017: € 2.438 miljoen)   (2017: € 28 miljoen)

 

   * Op basis van EIOPA curve inclusief Volatilty Adjustment, met overgangsmaatregel aandelen en na winstdeling.

 

 

2018 op hoofdlijnen

 

  •  OG heeft 2018 afgesloten met een positief  resultaat waarvan € 5 miljoen beschikbaar is  gesteld voor winstdeling.

  •   De solvabiliteitsratio is 224% per eind 2018  (2017: 169%).

  •  Zonder eenmalige kosten zijn de  operationele kosten € 1,4 miljoen gedaald.

  •  Het strategieprogramma ‘OG2go’ werd   verder geïmplementeerd. Ingezet is op   productinnovatie, positionering, beheerste bedrijfsvoering, bredere en flexibelere inzet van  collega’s en meer resultaatgericht werken.

  •  In opdracht van het Verbond van Verzekeraars is opnieuw een Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk gehouden. Ook in 2018 bleek uit diverse onderzoeken dat onze deelnemers bovengemiddeld tevreden zijn.  Het onderzoek richtte zich op klantfocus, schriftelijke en telefonische communicatie en de afhandeling van claims en uitkeringen. Op alle onderwerpen scoorden wij hoger. Met een 7,5 deden wij het iets beter dan in 2017. Een resultaat om trots op te zijn! Onze deelnemers voelen zich eerlijk behandeld en  zijn tevreden met onze service  als verzekeraar.

  •  De positionering werd aangescherpt. De  menselijke maat en menselijk contact blijven centraal staan.

  •  OG gaat zich met nieuw te ontwikkelen producten richten op nieuwe risico’s die ontstaan voor mensen in de tweede helft van hun leven.

  •  Het besluit is genomen om na meer dan honderd jaar het kantoorpand aan de Zeestraat te verruilen voor efficiëntere huisvesting aan de Anna van Saksenlaan.

 

Meer weten? Lees het volledige Jaarverslag of het Verkorte Jaarverslag.