Login adviseur

Feiten en cijfers

 

Solvabiliteit   Netto resultaat
Solvabiliteit %   Netto resultaat
188%   € 31 miljoen
+15%   +358%
(2020: € 173%)   (2020: € -12 miljoen)
     
Beleggingen   Technische voorziening
Beleggingen*   Technische voorziening*
€ 2,7 miljard   € 2,5 miljard
-6,9%   -7,4%
(2020: € 2,9 miljard)   (2020: 2,7 miljard)
     
Bruto Premie-inkomen   Bedrijfskosten
Bruto Premie-inkomen   Bedrijfskosten
€ 114 miljoen   € 19 miljoen
+6,5%   -24%
(2020: € 107 miljoen)   (2020: € 25 miljoen)

 

* Betreft cijfers op basis van Solvency II


2021 op hoofdlijnen

 

  • OG stelt over 2021 € 5 miljoen beschikbaar voor winstdeling.
  • 2021 was een succesvol jaar in de overgang naar  een Onderlinge voor de tweede levensfase.
  • OG lanceerde producten zoals Zilverhuis hypotheek en de vernieuwde Onderlinge Lijfrente.
  • Ondersteuning (hypotheek)adviseurs geïntensiveerd onder andere met opleidingen en webinars. 
  • De nieuwe koopsomomzet is van € 27 miljoen gestegen naar € 40 miljoen.
  • OG heeft Woonz.nl overgenomen en haar propositie rond wonen en welzijn voor senioren versterkt.
  • In de week tegen eenzaamheid organiseerden wij diners voor senioren.

 

Meer weten? Lees het volledige Jaarverslag of het Verkorte Jaarverslag.

 

Cao voor het verzekeringsbedrijf

De werknemers van Onderlinge ‘s-Gravenhage vallen onder de cao voor het verzekeringsbedrijf. De beloningssystematiek stemt overeen met de geldende wet- en regelgeving.
De Algemene Vergadering stelt het bezoldigingsbeleid vast. De Ondernemingsraad heeft daarbij een adviserende rol. Aan de directie wordt geen variabele beloning toegekend.