Login adviseur

Feiten en cijfers

 

Netto resultaat   Beleggingen
Netto resultaat   Beleggingen
€ 14 miljoen   € 2.819 miljoen
-68%   +10%
(2018: €44 miljoen)   (2018: € 2.563 miljoen)
     
Solvabiliteit   Bedrijfskosten
Solvabiliteit %*   Bedrijfskosten
201%   € 24 miljoen
-23%   -11%
(2018: €224%)   (2018: € 27 miljoen)
     
Bruto Premie-inkomen   Technische voorziening
Bruto Premie-inkomen   Technische voorziening
€ 97 miljoen   € 2.492 miljoen
-11%   +12%
(2018: € 109 miljoen)   (2018: 2.221 miljoen)

 

* Op basis van EIOPA curve inclusief Volatilty Adjustment, met overgangsmaatregel aandelen en na winstdeling.

 

 

2019 op hoofdlijnen

 

  • De solvabiliteitsratio is 201% per eind 2019 (2018: 224%).
    Door de-risking van de portefeuille is de impact op de solvabiliteitsratio, ondanks de impact van de lage rente, beperkt gebleven.
  • Voor operationele kosten is een structurele daling ingezet door nieuwe huisvesting, uitbesteding en digitalisering.
  • Het strategieprogramma ‘OG2go’ is grotendeels geïmplementeerd en verfrist voor de komende tijd. OG richt zich op een bredere portefeuille producten en diensten, positionering als onderlinge gericht op de tweede levensfase, beheerste en flexibele bedrijfsvoering, bredere inzet van collega’s met meer resultaatgericht werken.
  • OG profileert zich met een nieuwe campagne waarbij de menselijke maat zichtbaar is en menselijk contact bij een onderlinge hoorbaar is. Doe je mee?
  • OG is na meer dan honderd jaar verhuisd van de Zeestraat naar de Anna van Saksenlaan. Het nieuwe pand is feestelijk geopend door minister-president Mark Rutte.

 

Meer weten? Lees het volledige Jaarverslag of het Verkorte Jaarverslag.