Login adviseur

Essentiële-informatiedocument

  • Over ons
  • Essentiële-informatiedocument

Bent u van plan om één van onze producten aan te schaffen? Raadpleeg dan altijd eerst het essentiële-informatiedocument (Eid).
Op deze pagina vindt u een overzicht van onze essentiële-informatiedocumenten (Eid) per productvorm. Heeft u na het lezen van het essentiële-informatiedocument nog vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur. Voor het bekijken van het essentiële-informatiedocument heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

 

Wat is het essentiële-informatiedocument?
Het essentiële-informatiedocument ontvangt u voor de aankoop van een levensverzekering of een ander financieel product. Het gaat daarbij om een product waarvan de uiteindelijke opbrengst, naast een eventuele garantie, tenminste voor een deel onzeker is. Het geeft u inzicht in de specifieke eigenschappen van het product. Het document is opgesteld volgens regels die gelden in de hele Europese Unie.

 

Waarom een essentiële-informatiedocument?
Het essentiële-informatiedocument helpt u bij het maken van een goede en verantwoorde keuze. Zo kunt u een financieel product goed beoordelen en een inschatting maken van de risico’s. Ook kunt u verschillende financiële producten goed met elkaar vergelijken.

 

Wat staat er in het essentiële-informatiedocument?
Het essentiële-informatiedocument beschrijft het soort financieel product, de doelstelling en voor wie het bedoeld is. Het omschrijft de mogelijke verzekeringsuitkeringen en geeft een indicatie van opbrengsten, kosten en rendement. Verder staat erin wat de risico’s zijn en hoe u een klacht kunt indienen.

 

Waarom heeft het essentiële-informatiedocument het over een beleggingsproduct?
Het essentiële-informatiedocument richt zich tot u als ‘belegger’. Ondanks dat zijn alle producten van Onderlinge ’s-Gravenhage in de eerste plaats garantieproducten.

Bovenop de gegarandeerde bedragen kan door maatschappijwinstdeling uw verzekerd bedrag stijgen. De hoogte daarvan is wel onzeker. Daardoor is volgens Europese regels ook een product van Onderlinge ’s-Gravenhage een verzekering met een beleggingscomponent. Het is door deze regels dat wij in het essentiële-informatiedocument spreken over belegging, belegd bedrag, beleggingsrendement etc.

 

Welke uitgangspunten gelden voor het essentiële-informatiedocument?
Het essentiële-informatiedocument is niet gericht op uw persoonlijke situatie. Voor elk product waarvoor wij een essentiële-informatiedocument opstellen gaan wij uit van een standaardsituatie die past bij het product. Voor elk product gaan wij uit van een vaste duur, die in het document de ‘aanbevolen periode van bezit’ heet. Ook gaan wij uit van een vaste leeftijd en maken wij een keuze voor de verzekerde uitkeringen. Volgens de voorgeschreven standaard gaan we bij een verzekering met een eenmalige inleg (koopsom) uit van € 10.000,-. Voor een verzekering tegen premiebetaling gaan we uit van een jaarlijkse premie van € 1.000,-. De producten van Onderlinge ’s-Gravenhage bieden gegarandeerde verzekerde kapitalen, die door winstdeling hoger kunnen worden. U kunt samen met uw adviseur een offerte opstellen die bij uw persoonlijke situatie past. U weet dan precies waar u aan toe bent.

 

Download

U kunt hieronder alle  essentiële-informatiedocumenten downloaden: