Login adviseur

Herstelkostenregeling

Vanzelfsprekend mag u verwachten dat u uw offerte of polis foutloos en op tijd van ons ontvangt. Als wij ons werk niet goed doen, kan het zijn dat uw adviseur extra werk moet verrichten en u daarvoor extra kosten in rekening brengt. Die kosten kunt u in bepaalde gevallen op eenvoudige wijze van ons vergoed krijgen. Hiervoor gelden wel regels en een maximum.

Wanneer kunt u een vergoeding krijgen?

Als wij er na twee herstelpogingen niet in geslaagd zijn om uw offerte of polis correct op te maken of op tijd te verstrekken, komt u in aanmerking voor een vergoeding. In stappen werkt het als volgt:

Stap 1

Als uw adviseur ontdekt dat uw offerte of polis niet correct is, geeft hij dat  aan ons door. U ontvangt dan zo snel mogelijk een nieuwe offerte of polis van ons. Wij bekijken dan meteen of de fout aan ons toe te rekenen is en geven dit door aan uw adviseur.

Stap 2

Als uw adviseur ontdekt dat uw nieuwe offerte of polis nog steeds niet correct is, geeft uw adviseur  dit per e-mail of brief aan ons door. Vanaf dit moment komen uw kosten voor vergoeding in aanmerking. U ontvangt opnieuw een nieuwe offerte of polis van ons.

Stap 3

Als uw offerte of polis na deze tweede herstelpoging nog  steeds  niet correct is, kan uw adviseur ons een kopie van zijn nota sturen met daarin een specificatie (omschrijving, tijd, uurtarief) van de extra kosten die uw adviseur u in rekening brengt. Wij bepalen vervolgens de hoogte van de vergoeding en maken dat bedrag aan u over.

 

Hoe hoog is de vergoeding?
Wij vergoeden de kosten die uw adviseur u in rekening brengt voor het extra werk dat uw adviseur  heeft moeten verrichten vanaf stap 2. Als voorwaarde hierbij geldt dat wij deze kosten redelijk en in verhouding vinden tot de extra werkzaamheden.  Wij vergoeden maximaal 4 uur tegen het reguliere uurtarief van uw adviseur. Het maximale uurtarief dat wij vergoeden bedraagt € 125,-.

 

Welke tekortkomingen vallen onder de regeling?
Onder de regeling vallen alleen toerekenbare en door ons niet betwiste tekortkomingen in offertes of contracten. Als wij vinden dat het niet onze fout is, omdat wij bijvoorbeeld niet de juiste gegevens hebben gekregen, dan geldt de regeling niet.

 

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over de herstelkostenregeling, neemt u dan contact op met uw adviseur of met Onderlinge 's-Gravenhage.