Login adviseur

Heeft u een klacht?

Wij vinden het belangrijk om onze deelnemers een optimale service te bieden. Daarom besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening, producten en processen. Toch kan het zijn dat u hierover niet tevreden bent. Dat horen wij dan graag van u. Onze definitie van een klacht is: elke reactie van een deelnemer waar ontevredenheid in doorklinkt. Voor ons is dat een signaal om het beter te doen.

Bent u ontevreden en wilt u een klacht indienen?
U kunt op verschillende manieren uw klacht bij ons indienen:

 •  online met behulp van ons klachtenformulier
 •  schriftelijk, ons adres is:
  Team Klanttevredenheid   Onderlinge 's-Gravenhage
  Antwoordnummer 1569, 2501 VC ’s-Gravenhage
 •  met een e-mail: klanttevredenheid@ogmail.nl
 •  telefonisch: 070 - 342 13 33 (standaardtarief). Wij zijn van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar
 •  via uw adviseur. Hij kan namens u bij ons een klacht indienen.

 

Wilt u in ieder geval in uw reactie vermelden:

 •  uw naam, adres en contactgegevens (telefoonnummer en e-mail adres)
 •  uw polisnummer
 •  een beschrijving van uw klacht en uw suggestie voor een mogelijke oplossing.

 

Wat kunt u van ons verwachten als u een klacht indient?
Wij behandelen uw klacht met de grootst mogelijke zorg. U ontvangt van ons direct na ontvangst van uw klacht een bevestiging. Vervolgens doen wij ons best om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op uw klacht te reageren. Lukt dit niet, dan informeren wij u wanneer u wel een reactie van ons kunt verwachten.

 

Niet tevreden met de uitkomst van uw klachtbehandeling?
Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, en komt u er met ons samen niet uit? Dan kunt u zich, binnen 3 maanden nadat wij ons definitieve standpunt bekend hebben gemaakt,  of binnen een jaar nadat u de klacht officieel heeft gemeld bij ons, wenden tot:

 

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 - 333 89 99
Internet: www.kifid.nl
E-mail: consumenten@kifid.nl 

 

De rechter

Wilt   u   geen gebruik maken van het Kifid dan   kunt u   uw   klacht ook voorleggen aan de rechter.   Let   wel   op,   als  het Kifid al een bindende uitspraak heeft gedaan,  dan kunt u niet meer naar de rechter.

 

Klachtenoverzicht
Wilt u meer weten over de door ons ontvangen klachten in het afgelopen jaar dan verwijzen wij u graag naar het klachtenoverzicht.