Login adviseur

Reactietermijnen

U vindt in de onderstaande tabellen een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden. In deze tabellen staan de reactietermijnen die Onderlinge 's-Gravenhage als norm stelt.

Werkzaamheden Levensverzekering- en Pensioenproducten

Reactietermijn

Het opmaken van een polis

6 werkdagen

Het verstrekken van een pensioenpolis (als wij alle benodigde gegevens hiervoor hebben ontvangen)*

20 werkdagen

Het verstrekken van verzekeringstechnische opgaven en documenten, bij salarisaanpassingen en wijzigingen van een pensioenverzekering*

40 werkdagen

Het wijzigen van een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadat alle benodigde stukken hiervoor zijn ontvangen)**

30 werkdagen

Het verstrekken van een waardeopgave van een verzekering

20 werkdagen

Het uitbetalen van een afkoopwaarde

20 werkdagen

Het verstrekken van een prestatiescenario (opgave van de mogelijke uitkering op einddatum van een verzekering)

9 werkdagen

Klachtenbehandeling

10 werkdagen

Het uitbetalen van een uitkering bij overlijden (nadat alle benodigde gegevens zijn ontvangen)

15 werkdagen

Het uitbetalen van een uitkering bij leven op de einddatum van de verzekering

***              

Het beantwoorden van schriftelijke vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen

15 werkdagen

Telefonische vragen

max. 5 min. wachttijd

 

Werkzaamheden ZilverHuis Hypotheek

Reactietermijn

Uitbrengen renteaanbod voor nieuwe lening

1 werkdag

Accepteren van de hypotheekaanvraag en uitbrengen van bindend hypotheekaanbod

4 werkdagen

Administratief akkoord 1 werkdag
Verhogingen (het verhogen van de lening / het vestigen van een tweede hypotheek)

1 werkdag

Wijziging hoofdelijke aansprakelijkheid

5 werkdagen

Passeren lening

  •  Verzoek ingediend op werkdagen voor 9.00 uur resulteert in gelden op rekening van de notaris binnen 3 werkdagen 

 

3 werkdagen

 

  •  Accepteren van offertes voor onderhandse verhogingen resulteert in gelden op rekening van de geldnemer of in depot binnen 5 werkdagen.
5 werkdagen
Behandelen mutaties: verzoek geldnemer, overlijdensakte of akte van verdeling 6 werkdagen

Beëindigen leningen

4 werkdagen

 

 

* Voor collectieve pensioenpolissen zijn afspraken met de werkgever gemaakt.
** Bij een verzoek tot premievrijmaking van een verzekering wordt het incasso door ons stopgezet.
*** U ontvangt de uitkering binnen enkele werkdagen na de einddatum van de verzekering, als de door ons gevraagde stukken uiterlijk twee weken voor de einddatum van de verzekering in ons bezit zijn.

 

Reactietermijnen medisch adviestraject
Als u een aanvraag doet voor een overlijdensrisico verzekering (ORV) of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), dan vragen wij u om gezondheidswaarborgen. Dit kan bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring zijn of een medische keuring. Het medisch traject begint vanaf de ontvangst van uw gezondheidswaarborgen tot en met het advies van onze medisch adviseur. Hoe lang dit traject duurt leest u in ons Medisch Adviesbeleid.

 

Reactie op uw e-mail
Stuurt u ons een e-mail (info@ogmail.nl) met een vraag over werkzaamheden die in de tabel hierboven genoemd zijn, dan gelden de daarbij behorende reactietermijnen.

 

Bevestiging
U krijgt van ons  altijd een bevestiging  van uw verzoek.

 

Afhandeling verzoek
U krijgt van ons bericht als wij uw verzoek niet binnen de gestelde termijn kunnen afhandelen.

 

Telefonische bereikbaarheid
Onderlinge 's-Gravenhage is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 17.30 uur via het centrale nummer 070-342 11 11 (standaardtarief). Belt u voor 8.00 of na 17.30 uur dan heeft u de mogelijkheid om uw telefoonnummer achter te laten. U wordt  uiterlijk de volgende werkdag teruggebeld.