Login adviseur
MVO

MVO

Onderlinge ´s-Gravenhage vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) belangrijk. Het komt terug in ons MVO-beleid, in de hoofdlijn van ons beleggingsbeleid en in ons jaarverslag.

De waarde van OG

OG is een onderlinge verzekeraar. In de eerste plaats willen wij onze leden goed bedienen. Wij worden niet gedreven door belangen van aandeelhouders maar door die van onze leden.

 

Wij bestaan al sinds 1895 en vanaf die tijd maken wij het verschil  voor onze leden. Dit doen we door op onderlinge basis risico’s over te nemen die leden niet kunnen of willen dragen. Onze focus ligt hierbij op de tweede levensfase. We zijn continu op zoek naar hoe we mensen in deze levensfase beter kunnen bedienen. Dit doen wij door een eigen koers te volgen gericht op zekerheid voor de langere termijn en de oudere dag van onze leden. Gelukkig ouder worden in Nederland doen we samen!


Bijdragen aan een goede leefomgeving
Wij werken vanuit een open en menselijke instelling en betrokkenheid naar de samenleving. Dat doen we door in onze activiteiten rekening te houden met de effecten op mens, milieu en maatschappij. Zo willen wij een positieve bijdrage leveren aan het behouden en creëren van een goede leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

 

MVO als onderdeel van onze bedrijfsvoering
Ons MVO-beleid is een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het beleid is van toepassing op de relatie tussen OG, financieel adviseurs, dienstenpartners, (potentiële) leden en samenwerkende partners. Bij de uitvoering passen wij proportionaliteit toe, passend bij onze omvang en invloed.


Meetbare doelstellingen
OG draagt op verschillende manieren bij aan deze MVO-doelstellingen. Dit doen wij vanuit onze bedrijfsvoering, positionering, producten en diensten en beleggingen. Deze activiteiten zijn meetbaar en worden gerapporteerd in reguliere rapportages.

 

Onze MVO-ambities
Wij hebben belangrijke MVO-ambities die passen bij onze kernwaarden, strategie en maatschappelijke functie. We lichten er hier drie uit:
• Positionering en Producten & diensten: OG wil zich ontwikkelen tot de financiële instelling in Nederland die specifieke producten en diensten maakt voor mensen in de tweede levensfase. Hiermee dragen wij bij aan het welzijn van senioren, hun participatie in de samenleving en gezond en gelukkig wonen in 2030.

• Bedrijfsvoering: CO2-neutraal in 2050.
• Beleggingen: impactbeleggen passend bij de positionering in 2030.


Op de andere MVO-doelstellingen zullen wij ons houden aan wetgeving die al van toepassing is (bijvoorbeeld gematigd beloningsbeleid voor financiële sector in Nederland).

 

Hier lichten wij onze drie belangrijkste MVO ambities uit:

 

Positionering en Producten & Diensten
Als Onderlinge zijn wij een ledenorganisatie, gebaseerd op solidariteit. Onze leden worden actief betrokken. In 2030 is vanuit OG een community actief van waaruit de leden elkaar mede ondersteunen.

Wij bieden persoonlijke verzekeringsproducten voor een passend pensioen en financiële producten die langer thuiswonen voor senioren ondersteunen. Op dienstenplatform Woonz.nl, bieden wij met meerdere aanbieders één plek voor senioren om zelf de regie te nemen over een mooie oude dag.  Wij zien ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe en aanvullende producten en diensten voor de tweede levensfase. Deze producten en diensten worden zorgvuldig, duurzaam en verantwoord ontwikkeld in co-creatie met de doelgroep.  


Bedrijfsvoering & collega’s
OG hecht waarde aan een leefbare wereld nu en in de toekomst. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid om de nadelige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dat willen wij doen door onze CO2-uitstoot beperken door in een CO2-neutraal pand te werken volgens een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Wij streven ernaar om klimaatneutraal energie af te nemen en verantwoordelijk om te gaan met energieverbruik. En in 2030 bieden wij alleen duurzaam verantwoorde voeding aan.

 

Inclusiviteit en diversiteit
In onze bedrijfsvoering kiezen wij voor diversiteit en inclusiviteit in alle onderdelen van ons personeelsbeleid. Zo hebben wij onder medewerkers en in het management een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen. En het mooie is, dit is natuurlijk ontstaan door gewoon te kijken naar kwaliteiten en een instelling die past bij een onderlinge.


Beleggingen
Wij zoeken naar een evenwicht tussen de financiële verantwoordelijkheid voor onze leden en maatschappelijke verantwoordelijkheid als Onderlinge. Ons beleid voldoet aan wet- en regelgeving. Bij de uitvoering houden wij rekening met onze omvang en proportionele invloed. Het MVO-beleid voor beleggingen heeft vier pijlers: toepassing van ESG-criteria, uitsluitingsbeleid, stemrecht en beleggen met impact.  Bij de samenstelling van de beleggingsportefeuille nemen wij deze vier pijlers mee in de beleggingsanalyse en besluitvormingsprocessen. OG heeft als doelstelling om te beleggen in vermogenscategorieën die voldoen aan de ESG-criteria. Wij volgen  uitsluitingsbeleid  binnen onze beleggingscategorieën en nemen waar mogelijk verantwoordelijkheid door stemrecht. Voor de hele portefeuille geldt een ‘best-in-class’-benadering en langetermijn ‘buy-and-hold’-strategie. Bij sectoren, bedrijven, beleggingsfondsen of landen met ondermaatse ESG-criteria doen wij aanvullend onderzoek om te bepalen of dit tijdelijk is, of wij hier invloed kunnen aanwenden, of dat we afscheid nemen van deze belegging. Meer over onze beleggingen  leest u  in ons  beleggingsbeleid.  In 2022 hebben wij gestemd op de aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven in onze aandelenportefeuille. Ons stemgedrag over 2022 kunt u hier inzien.

 

ESG score per Beleggingscategorie
Beleggingscategorie               Specificatie Score Q1 2023 Score 2022 Toelichting
Aandelen  Circa 50 verschillende aandelen,  genoteerd op de ontwikkelde markten (Europa, VS en Japan). 89 (ESG) 87 (ESG) De gewogen gemiddelde ESG score van onze aandelenportefeuille is 89 op een range van 1 – 100 (bron: S&P Global, Bloomberg). Alle aandelen in onze portefeuille hebben een ESG-score die boven de 50 ligt.
Dit betekent dat alle aandelen die wij in portefeuille hebben een bovengemiddelde score hebben op het gebied van duurzaamheid. Dit onderschrijft onze best-in-class benadering.
Bedrijfsobligaties Een aantal bedrijfsobligaties 72-92 (ESG) 69-91 (ESG) De bedrijfsobligatieportefeuille hanteert dezelfde ESG methodiek als de aandelenportefeuille.
De ESG-score op de bedrijfsobligaties varieert tussen de 72  en 92 punten op een schaal van 1 – 100 punten (bron: S&P Global, Bloomberg). Dit onderschrijft onze best-in-class benadering.
Staatsobligaties Staatsobligaties uit de Eurozone met een minimale credit rating van A 80-82 (SDG) 80-82 (SDG) De staatsobligaties worden geanalyseerd we op basis van haar SDG-scores. Bij een SDG-score van 100 heeft een land alle SDG’s geïmplementeerd. De laagst scorende staatsobligatie is 80 punten en de hoogst scorende is 82 punten (op een schaal van 1 -100 punten).
Vastgoed Nederlandse woningfondsen 5-sterren (GRESB)
SFDR 8 verklaring
5-sterren (GRESB)
SFDR 8 verklaring
De woningfondsen hebben een GRESB score van 5 sterren (op een schaal van 1 – 5 sterren), de hoogst haalbare score bij GRESB (= Global Real Estate Sustainability Benchmark). Beide woningfondsen hebben een SFDR 8 verklaring.
Woninghypotheken Nederlandse woninghypothekenfonds SFDR 8 verklaring SFDR 8 verklaring Drie verschillende Nederlandse woninghypothekenfonds met allemaal een SFDR 8 verklaring. 

 

Duurzaamheidsverklaring SFDR

Beleggingsbeleid

Bezoldigingsbeleid

Governance en beloningsbeleid