Login adviseur

Onze privacyverklaring

Onderlinge ’s-Gravenhage

Onderlinge ’s-Gravenhage is een pensioen- en levensverzekeraar en aanbieder van hypotheken (hypothecaire geldleningen). Wij bieden onze producten uitsluitend aan via onafhankelijke adviseurs met wie wij samenwerken. Uiteraard gebruiken wij persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en houden ons aan de wetten en regels die daarvoor gelden. In deze privacyverklaring leest u meer over ons privacybeleid en hoe wij ervoor zorgen dat wij uw persoonsgegevens goed beschermen. Ook vindt u informatie over uw privacyrechten.

 

 

Hoe gaat Onderlinge ’s-Gravenhage om met mijn persoonsgegevens?
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Welke soorten persoonsgegevens zijn er?
Wat betekent ‘verwerken’ van persoonsgegevens?
Van wie verwerkt Onderlinge ’s-Gravenhage persoonsgegevens?
Wanneer mag Onderlinge ’s-Gravenhage mijn persoonsgegevens verwerken?
Met welke grondslag en voor welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
Ben ik verplicht mijn persoonsgegevens te verstrekken?
Mag ik een gegeven toestemming intrekken?
Van wie ontvangt Onderlinge ’s-Gravenhage mijn persoonsgegevens?
Aan wie worden mijn persoonsgegevens verstrekt?
Worden mijn persoonsgegevens buiten de EU verwerkt?
Wordt gebruik gemaakt van profiling of geautomatiseerde individuele besluitvorming?
Hoe wordt omgegaan met mijn gezondheidsgegevens?
Welke cookies worden gebruikt voor de website?
Worden telefoongesprekken opgenomen?
Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw persoonsgegevens?
Wat zijn mijn privacyrechten?
Hoe kan ik gebruik maken van mijn privacyrechten?
Waar kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming?
Wat zijn de bedrijfsgegevens van Onderlinge ‘s-Gravenhage?

 


Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 01-03-2020. Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. De geldende versie van de Privacyverklaring staat altijd op de website van OG (www.onderlinge.info)