Login adviseur

Voorgenomen statutenwijziging

  • Over ons
  • Voorgenomen statutenwijziging

Geacht lid,

Graag informeren wij u via dit bericht over de door ons voorgenomen statutenwijziging en de dialoogsessies die wij rond dit onderwerp organiseren voor geïnteresseerde leden.

Drieluik met toelichting
Via deze link kunt u een drieluik downloaden met daarin een overzicht van de voorgestelde statutenwijzigingen, vergezeld van een toelichting.

 

Uitnodiging dialoogsessie
Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over de voorgestelde statutenwijziging in een kleinschalige dialoogsessie. Tijdens deze sessie geven wij een nadere toelichting op de voorgenomen wijzigingen en is er ruimte om uitgebreid in te gaan op uw vragen, en met u een dialoog te hebben over uw, en onze zienswijze omtrent bepaalde artikelen. De dialoogsessie zal fysiek op ons kantoor in Den Haag plaatsvinden, uiteraard Covid-proof. Voor deze sessie hebben wij vier data ingepland:


• Donderdag 1 juli, van 11.00 – 12.30 uur
• Dinsdag 27 juli, van 14.00 – 15.30 uur
• Maandag 2 augustus, van 15.00 – 16.30 uur
• Woensdag 4 augustus, van 10.00 – 11.30 uur

 

Wat vragen wij van u?
1. Graag vernemen wij, onder vermelding van uw naam en OG polisnummer of u bij één van de dialoogsessies aanwezig wenst te zijn;
2. Wij verzoeken u de data waarop u aanwezig zou kunnen zijn in volgorde van uw voorkeur weer te geven. In verband met Covid hebben wij per sessie slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar;
3. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk maandag 28 juni 2020 via dir.sec@ogmail.nl.

 

Vervolgstappen
Het is de planning dat wij in het najaar meer kunnen communiceren over het aangepaste voorstel, en verwachten u te kunnen uitnodigen voor een buitengewone algemene vergadering op 17 november 2021.

 

Tot slot
Wij vertrouwen erop dat wij op deze manier een constructief gesprek met u aan kunnen gaan en dat wij samen met u kunnen werken aan een toekomstbestendige Onderlinge voor onze leden en medewerkers. Mocht u op voorhand al inhoudelijk willen reageren, dan verzoeken wij u uw reactie artikelsgewijs via voorgenoemd emailadres met ons te delen.

 

Met vriendelijke groet,
Seada van den Herik en Gilbert Pluym