Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Waar staan wij voor?

De missie van Onderlinge ’s-Gravenhage is een breed publiek in staat stellen een solide levensverzekering op onderlinge basis te sluiten met de mogelijkheid als deelnemer voor 95% mee te delen in de te verdelen maatschappijwinst.

Het doel van onze verzekeringsactiviteiten is het breed mogelijk maken dat risico’s die deelnemers individueel niet kunnen of willen dragen door Onderlinge ’s-Gravenhage op onderlinge basis worden overgenomen. Zo stellen wij mensen in staat individueel hun financiële zekerheid op lange termijn betaalbaar te vergroten. Het solidariteitselement dat kenmerkend is voor de onderlinge vorm bestaat er vooral uit dat (verzekerings-)risico’s worden gedeeld en eventuele overschotten worden verdeeld.
Naast de exclusieve deelnemersfocus en het laagdrempelig karakter van onze maatschappij is de maatschappijwinstdeling een belangrijk onderscheidend en waardetoevoegend element. 

In onze bedrijfsvoering staan de belangen van de deelnemers centraal; wij handelen sociaal, maatschappelijk en functioneel. Op betrokken wijze houden wij rekening met de belangen van onze deelnemers, met algemeen maatschappelijke belangen en met de belangen van personeel en van andere betrokkenen. Onze missie geven wij inhoud met professionele medewerkers die de waarden van de maatschappij kennen en in de praktijk brengen. Integriteit, klantenfocus, professionaliteit en betrokkenheid zijn belangrijke kernwaarden bij hun handelen.