Login adviseur

Privacy protocol HR

De bescherming van de privacy van sollicitanten staat hoog in het vaandel bij Onderlinge 's-Gravenhage.

 

Het privacy protocol HR is van toepassing op alle werving- en selectieactiviteiten van Onderlinge 's-Gravenhage. Een onderdeel van dit protocol is sollicitanten te informeren over de wijze waarop wij met hun persoonsgegevens omgaan.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Van alle sollicitanten die interesse tonen in een functie bij onze Maatschappij worden gegevens verwerkt. Dit is zowel bij een gerichte sollicitatie, als bij een open sollicitatie het geval . Onder verwerking wordt o.a. verstaan het verzamelen, registreren, bewaren, raadplegen, vergelijken en verspreiden van de verstrekte gegevens ten behoeve van selectieprocedures voor openstaande en toekomstige vacatures. De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nadere uitwerking daarvan in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (VPFI).

 

Door het invullen van een sollicitatieformulier en door persoonsgegevens aan ons toe te sturen, gaat de sollicitant ermee akkoord dat deze gegevens voor verdere verwerking worden gebruikt.

 

Gebruiksdoeleinden
De gegevens die de sollicitant aan Onderlinge 's-Gravenhage verstrekt, worden door ons uitsluitend verwerkt voor werving- en selectiedoeleinden.

 

Verstrekken van gegevens
Wanneer een sollicitant een sollicitatiebrief met Curriculum vitae en/of een sollicitatieformulier verstuurt via de website, per post of per e-mail, worden de daarin opgenomen gegevens bewaard. Dit betreft alleen die gegevens die relevant zijn voor het doel (de functie) waarvoor deze verstrekt zijn. Wanneer een sollicitant naar verschillende functies solliciteert, worden deze gegevens afzonderlijk van elkaar verwerkt. Daardoor is het mogelijk dat de sollicitant gelijktijdig voor meerdere functies wordt benaderd.

 

Openbaar maken van gegevens
Wij stellen alleen gegevens van sollicitanten aan zorgvuldig geselecteerde derden beschikbaar, die ons ondersteunen bij de uitvoering van de selectieprocedure,.
zoals de pre employment screening en een assessment-onderzoek. Ook hierbij worden de van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften strikt nageleefd. De sollicitant zal hierover vooraf worden geïnformeerd en om schriftelijke toestemming worden gevraagd.

 

Bewaren van gegevens
Gegevens van sollicitanten worden bewaard gedurende de werving- en selectieprocedure. Vier weken na afloop hiervan worden de (digitale) persoonsgegevens verwijderd.

 

Contactinformatie
Voor vragen en/of opmerkingen over dit privacy beleid of over de wijze waarop Onderlinge 's-Gravenhage omgaat met gegevens van sollicitanten kun je contact opnemen met de afdeling HR via hr@ogmail.nl.