Login adviseur
Contact
Zekerheid
Nu en in de toekomst
Wij zijn een levensverzekeraar
waarbij je altijd een gegarandeerd
kapitaal hebt
Strategische keuzes pensioen

Wij hebben met Zwitserleven overeenstemming bereikt over de overdracht van onze tweede pijler pensioenportefeuille. In lijn met onze strategie richten wij ons op pensioenopbouw in de derde pijler, op dienstenplatform Woonz.nl en op de ZilverHuis hypotheek.

Bel ons gerust 070 342 11 11 of laat ons u terugbellen
Laatste blogupdate
Mededeling Staatscourant 16 augustus 2023
Denk met ons mee

Wilt u meedenken over onze service, diensten en producten?

Het GarantiePlusPensioen

Pensioen in tweede pijler niet langer mogelijk

Binnen de nieuwe pensioenwet is het voor ons niet mogelijk om een passend pensioenproduct in de tweede pijler aan te bieden. Het nieuwe pensioenstelsel richt zich op pensioenopbouw door middel van beleggingen. Wij kunnen onze garantieproducten in de tweede pijler daarom niet langer voortzetten. Vanaf 1 januari 2022 kunt u bij ons geen nieuwe pensioencontracten meer sluiten.

Wilt u meer weten?

Veelgestelde vragen over de voorgenomen overdracht van onze pensioenportefeuille aan Zwitserleven leest u hier.

Veelgestelde vragen over de stappen die wij al eerder genomen hebben om te stoppen met het aanbieden van onze garantiepensioenproducten vindt u hier.

Het GarantiePlusPensioen kort samengevat

Voor de Werkgever
Voor de DGA
Beschikbare premieregeling

Het MKB GarantiePlusPensioen is een  beschikbare premieregeling voor de opbouw van het ouderdomspensioen. Als werkgever bepaalt u, binnen de fiscale grenzen, de hoogte van de beschikbare premie. Het partner- en wezenpensioen dat uitkeert bij overlijden van de werknemer voor de pensioendatum, is een gegarandeerde rente-uitkering. Deze combinatie maakt het MKB GarantiePlusPensioen zo uniek.

Verzekerde kapitaalopbouw

Uw medewerkers bouwen met de beschikbare premie een kapitaal op waarmee zij op pensioendatum een pensioen aankopen. Van tevoren staat vast hoe hoog het kapitaal minimaal is wanneer wij het uitkeren en belangrijker, het kapitaal is 100% gegarandeerd.

Maatschappijwinstdeling

Als er voldoende winst is, kan de Algemene Vergadering van de Maatschappij besluiten een deel van de winst ter beschikking te stellen voor winstdeling. 95% van deze te verdelen winst gaat naar de deelnemers (polishouders) met winstdelende verzekeringen. De winst die beschikbaar is voor ons pensioenproduct gebruiken wij om de pensioenkapitalen te verhogen. Zo groeit het pensioenkapitaal van uw medewerkers zonder dat daar extra premie voor betaald wordt.

Gegarandeerd partner- en wezenpensioen

Als uw werknemer voor de pensioendatum overlijdt, krijgt de partner levenslang een periodieke rente-uitkering.  De hoogte van dit partnerpensioen is gegarandeerd. Ook de kinderen krijgen, als de werknemer voor de pensioendatum overlijdt, een gegarandeerde periodieke rente-uitkering tot zij 21 jaar zijn. Als zij dan nog studeren, keert het wezenpensioen uit tot zij stoppen met studeren maar maximaal tot de 27-jarige leeftijd.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer nemen wij de premiebetaling geheel of gedeeltelijk over. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt welk deel van de premiebetaling door ons wordt overgenomen. De hoogte van de premievrijstelling verloopt volgens de staffel van de kapitaalsopbouw en is WIA-volgend (6 klassen).

Online pensioenportaal

Bij het MKB GarantiePlusPensioen behoort een praktisch en gebruikersvriendelijk online pensioenportaal. Hierin staan alle actuele gegevens over uw pensioenregeling. Uw werknemers beschikken over een persoonlijke pensioenpagina. Zij zien hier onder meer de laatste stand van hun verzekerde pensioen en kunnen de gevolgen van eerdere pensionering en/of bijsparen bekijken.

Verzekerde kapitaalopbouw

U bouwt met het DGA GarantiePlusPensioen een gegarandeerd kapitaal op, dat uitkeert op pensioendatum. Met dat kapitaal koopt u vervolgens een pensioen aan.

Maatschappijwinstdeling

Als er voldoende winst is, kan de Algemene Vergadering van de Maatschappij besluiten een deel van de winst ter beschikking te stellen voor winstdeling. 95% van deze te verdelen winst gaat naar de deelnemers(polishouders) met winstdelende verzekeringen. De winst die beschikbaar is voor ons pensioenproduct gebruiken wij om de pensioenkapitalen te verhogen. Zo kan uw pensioenkapitaal groeien zonder dat daar extra premie voor betaald wordt.

Bepaal zelf hoeveel u nodigt hebt

U beslist zelf met uw pensioenadviseur hoeveel geld u, binnen de fiscale grenzen, wilt investeren in uw pensioenregeling. Met het DGA GarantiePlusPensioen legt u met ons vast welke premie u gaat betalen, welke gegarandeerde uitkering u van ons mag verwachten en wanneer de uitkering plaatsvindt. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Aanvullende dekkingen

Het DGA GarantiePlusPensioen kent een aantal aanvullende dekkingen naar keuze.

Partner- en wezenpensioen
U kunt een gegarandeerd partner- en wezenpensioen meeverzekeren. 
Wenst u geen partner- en wezenpensioen mee te verzekeren dan keren wij 90% van de waarde van uw verzekering uit aan uw B.V. bij overlijden voor de pensioendatum.

Anw-hiaatpensioen
De overheidsuitkeringen, zoals bijvoorbeeld de uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet, staan onder druk. Met het Anw-hiaatpensioen kan, in combinatie met een partnerpensioen, een tekort worden opgevangen.

Toeslagverlening nabestaandenpensioen
U kunt een jaarlijkse stijging van het ingegane nabestaandenpensioen meeverzekeren. U kunt kiezen uit een toeslag van 1%, 2% of 3%.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschikt nemen wij de premiebetaling geheel of gedeeltelijk over. De mate van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor het deel waarvoor wij de premiebetaling voortzetten. De hoogte van de premievrijstelling verloopt volgens de staffel van de kapitaalsopbouw en is WIA-volgend (6 klassen).  

Overleg met uw pensioenadviseur welke aanvullende dekkingen het beste bij uw persoonlijke situatie passen.

Volledig transparant

Het DGA GarantiePlusPensioen heeft heldere voorwaarden, een duidelijke kostenstructuur, dus transparant. U weet precies wat u jaarlijks betaalt. Zo blijven de lasten beheersbaar.

Online pensioenportaal

Het DGA GarantiePlusPensioen beschikt over een praktisch en gebruikersvriendelijk online pensioenportaal. U ziet daar o.a. uw persoonlijke gegevens, uw pensioenkapitaal en de verschuldigde premie.

Pensioen voor de ZZP'er

U wilt later toch genoeg geld hebben om te genieten van het leven zoals u gewend bent. De AOW is mogelijk niet genoeg. Bouw zonder zorgen een oudedagsvoorziening op die zekerheid biedt.

Jaarruimte berekenen

Wilt u weten  hoe hoog de aftrekbare premie   voor pensioenopbouw in de derde pijler is?   Bereken dan de jaarruimte.

 

Jaarruimte berekenen