Réseva Engelaer

Artikel

Nieuwe financieel directeur: in gesprek met Réseva Engelaer

12 jul 2022

Réseva Engelaer is de opvolger van Gilbert Pluym. De Buitengewone Algemene Vergadering heeft op 6 juli unaniem ingestemd met de voordracht van Réseva als nieuwe financieel directeur. Deze zal ingaan per 1 augustus. Ze is een bekend gezicht voor velen binnen OG want zij is al vier jaar aan boord als adjunct-directeur Finance. We gaan met haar in gesprek over haar werkzaamheden binnen OG en wat zij in haar nieuwe rol hoopt te brengen.

Je besloot 4 jaar geleden om onze organisatie te komen versterken. Hoe heb je de overstap ervaren?

 “OG is een open en eerlijke organisatie met weinig politiek. Er wordt echt naar de mensen gekeken: wie ben jij, wat breng jij? Iedereen vindt het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en neemt de tijd om met je te praten. Dat heb ik enorm gewaardeerd.  Wat dat betreft is het een warme organisatie waar je je heel welkom voelt.”

Waarom koos je destijds voor OG?

“Vanwege de menselijke maat, maar vooral ook vanwege het maatschappelijke karakter van OG. Ik was er echt aan toe om te gaan werken voor een organisatie die het maatschappelijk belang hoog in het vaandel heeft staan. Met name het aspect dat onze leden de aandeelhouders zijn, vind ik een hele belangrijke. Ik heb in grote organisaties gewerkt met ‘echte’ aandeelhouders en dan merk je dat het denken vanuit de klant vaak lijnrecht staat tegenover de belangen van de aandeelhouders. Aandeelhouders willen een zo hoog mogelijk rendement. Het rendement dat je weggeeft aan je aandeelhouders kun je niet aan je klanten geven. Bij OG is al het rendement voor de leden. Daarmee is de cirkel gelijk rond.”

Hoe zou je jouw leiderschapsstijl willen omschrijven?

 “Mensen geven aan dat ze mij vriendelijk en goed benaderbaar vinden. Ik sta echt open om in gesprek te gaan. Maar ze vinden het soms ook spannend om met mij te werken. Ze zien mij als een stevige dame - niet letterlijk maar figuurlijk - en dat heeft er vooral mee te maken dat ik heel direct ben. Ik zeg wat ik vind. Daar schrikken mensen soms van. Mijn analytisch inzicht, resultaatgerichtheid en enthousiasme worden erg gewaardeerd. Ik geef ook graag iemand de credits voor wat hij of zij heeft gepresteerd. Ik ga niet met iemands anders veren pronken en nodig mensen zoveel mogelijk uit om in verschillende overleggen toelichting te geven. Verder geloof ik dat voor alles een oplossing is. Als het linksom niet lukt, ga ik rechtsom. Zo breng ik verandering teweeg in de organisatie.”

Aan welke verandering binnen OG heb je een bijdrage geleverd?

“Ik vind het belangrijk om verantwoordelijkheden op de juiste plek in de organisatie te beleggen. OG heeft goede mensen in dienst met de kennis en kunde om deze verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit het verleden was dit niet gebruikelijk. Op het hoogste niveau werd besloten wat wel of niet kon. Ik geloof er niet in dat managers inhoudelijk aan het werk moeten zijn. Ze moeten juist faciliterend en coachend zijn. De inhoud hoort bij de mensen te zitten die het werk doen. Daarom wil ik met professionals werken die weten wat ze doen en ook met een volledig advies komen, onderbouwd en wel, zodat je als bestuurder alleen nog maar een besluit hoeft te nemen en niet zelf over alles hoeft na te denken. Het is een cultuurverandering waar ik al een tijd mee bezig ben en die mij zelf ook helpt om ruimte te creëren en meer afstand te houden van de inhoud.”

Gaat dit ook over vertrouwen hebben in het kunnen van de ander?

 “Het gaat heel erg over vertrouwen, maar ook over samenwerken. Gezamenlijk kun je een veel beter en afgewogen besluit nemen, omdat je dan alle kanten goed kunt belichten. Soms ga je minder snel, maar het is wel beter. Om te komen tot goede besluitvorming haal ik graag meerdere disciplines bij elkaar. Met zijn allen aan tafel zitten zorgt ervoor dat iedereen dezelfde context heeft. Binnen die context neem je je eigen verantwoordelijkheid binnen je eigen specialisme.”

Zijn er thema’s waar jij extra aandacht aan wil geven?

“Ik geloof heel erg in duurzaamheid en vind het milieu heel belangrijk. Ik haal alleen boodschappen die ik nodig heb en wil geen volle koelkast waarvan ik de helft in de prullenbak moet gooien. Ik was ook een van de eersten die met een elektrische auto ging rijden omdat het beter voor het milieu is en ga op de fiets als het even kan. Duurzaam denken is belangrijk. Binnen OG betekent dit dat we goed moeten kijken naar onze beleggingen. Duurzaamheid moet een integraal element gaan worden en worden meegewogen in de besluitvorming. Ik hoop ook echt dat het in het DNA gaat zitten van de mensen die hier werken.”

Je gaat als bestuurder nauw samenwerken met Seada van den Herik. Hoe kijk je naar jullie samenwerking?

“Seada is iemand die inhoudelijk heel goed is en altijd de moeite neemt om zich te verdiepen in de inhoud. Ze zal nooit een besluit nemen vanuit het idee ‘nou doe maar’. Ze heeft altijd alles gelezen en uitgezocht zodat ze een gedegen besluit kan nemen. Dat is wat ik waardeer omdat ik ook heb gezien hoe dat anders kan. We vullen elkaar heel goed aan denk ik. Zij is degene die super innovatief is en naar buiten treedt, terwijl ik veel meer de persoon ben die het geheel bekijkt en de gaten zie waar nog niet naar gekeken is. Zij waardeert dat in mij dat ik haar aanvul. Dat ze niet alleen over alles hoeft na te denken, maar dat het echt samen is. En wat heel fijn is aan Seada, is dat ze doet wat ze zegt. Dat geldt voor mij ook. Daardoor kunnen we heel goed afspraken maken over wie wat doet, wie waar ‘the lead’ in neemt en kunnen we erop vertrouwen dat het goed is.”

Twee dames aan de top, wat zegt dat over OG? 

“Ik was er eigenlijk niet zo mee bezig. Ik heb thuis zelf 3 jongens, de oudste zei tegen mij: ‘Dan zitten er twee vrouwen aan de top, hoe gaat dat?’ Hoe gaat dat? Daar had ik zelf nog niet over nagedacht. Ik geloof heel erg in diversiteit. Diversiteit in de balans man-vrouw maar vooral diversiteit in de bredere zin van het woord waarbij je kijkt naar de capaciteiten van mensen en wat je nodig hebt en wat aanvullend is. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Seada en ik zijn complementair. Dat maakt dat het een goede match is. En dat wij dan toevallig twee vrouwen zijn, is iets dat in deze tijd waardevol is en je ook zeker mag uitdragen, maar het is niet iets waarvan ik zeg: dat moet je per se doen. Ik geloof er vooral in dat je er beter aan doet om iemand uit te zoeken die je aanvult, dan iemand uit te zoeken die hetzelfde is als jij. Dan wordt het meer van hetzelfde.”

Portretfoto Seada en Reseva

Seada van den Herik en Réseva Engelaer

Je hebt 4 jaar samengewerkt met Gilbert. Hoe was dat?

“Het was heel fijn om met hem samen te werken. Gilbert is ook complementair aan mij. Weer op een andere manier dan Seada. Hij is inhoudelijk heel deskundig en was mijn inhoudelijke klankbord. Gilbert kan helemaal losgaan op de details omdat hij ook die kennis heeft. Ik zat meer op de voortgang, deadlines en resultaten. De taakverdeling tussen ons was goed. Hij is heel goed in stakeholdermanagement, weet precies wie hij wanneer moet betrekken. Hij heeft mij daarin goed wegwijs gemaakt.”

Wat ga je het meeste missen?

“Zijn humor. Hij heeft een soort humor waar ik hard om kan lachen. Dat is echt iets waar wij elkaar in kunnen vinden. Het was een fijne wisselwerking en samenwerking tussen ons.”

Heb je altijd de ambitie gehad om bestuurder te worden?

“Ik heb die ambitie heel lang gehad, maar had eigenlijk besloten om daarvan af te zien om vooral de dingen te gaan doen die ik leuk vind. Ik was dan ook echt verrast toen ik werd gevraagd als kandidaat voor deze positie. Ik zat ’s avonds aan tafel met mijn jongste zoon van 19 en vroeg me hardop af of ik dit nog wel zou moeten willen. Hij keek me aan alsof ik niet goed was en zei: “Mam doe normaal, ze hebben alle vertrouwen in jou, dus hoezo zou je het niet doen?” Toen dacht ik: oh ja, zo kan ik er ook naar kijken. Ik ben 54 jaar en heel blij dat ik nu toch deze ambitie kan waarmaken. En het valt mooi samen: de dingen doen die ik leuk vind en een positie als bestuurder.”

Hoe heb je de procedure ervaren in de aanloop naar jouw voorgenomen benoeming?

“Ik heb een stevige sollicitatieprocedure doorlopen, met meerdere gesprekken en een assessment. Ik had alles goed voorbereid voor de interviews. Op iedere vraag had ik een heel verhaal. Tijdens het tweede interview vroeg Sabijn (van de RvC) aan mij: “En wat wil je eigenlijk van ons, wat verwacht je van de RvC?” Op die vraag bleef het even stil van mijn kant. Toen zei Sabijn: “Nou heb ik er 58 minuten over moeten doen om een vraag te stellen die je niet hebt voorbereid.” Dat was positief bedoeld. Mijn antwoord was dat ik het heel fijn vind van commissarissen als ze dicht op de organisatie zitten en heel benaderbaar zijn en oprecht betrokken. Ik vind het ook heel prettig hoe de samenwerking nu is met de tweede en derde lijn van de organisatie. Zo is er een goede balans tussen ‘the three lines of defense’ om ervoor te zorgen dat je als organisatie een integere bedrijfsvoering hebt. Voor mij is het heel belangrijk dat de RvC dit doorzet.”

Als het aan jou ligt waar staat deze organisatie dan over 5 jaar?

“Wat ik heel graag zou willen bereiken is dat we, in het kader van onze toegevoegde waarde aan de maatschappij, onze positie nog veel verder kunnen uitbreiden. Als je ziet dat bestaande pensioenregelingen van middelloon en eindloon worden omgezet naar beschikbare premieregelingen dan weet je dat de meeste mensen straks onvoldoende pensioen hebben. De mensen beseffen dat nu nog niet, maar dat gaat wel komen. Ik hoop - en daar ga ik me echt hard voor maken - dat wij als organisatie dan een bijdrage kunnen leveren en de mensen, die dat ook willen, kunnen helpen om hun pensioen aan te vullen. Verder wil ik af van de stabiele groei van OG. Dat is prima, maar voor mij niet genoeg. Wat dat betreft leg ik de lat hoog en wil ik echt zorgen voor een groeiende organisatie.”

Heb je nog een persoonlijke boodschap voor de medewerkers van OG?

“Wat ik belangrijk vind is dat we als OG veranderen, maar dat we vooral ook de goede dingen van onze organisatie behouden. Een van de goede dingen die ik al benoemde is de cultuur binnen OG. Het is echt een warme familiecultuur. Dat is iets om trots op te zijn.”

Wat betekent de voorgenomen benoeming voor jou persoonlijk?

“Voor mij brengt deze benoeming een stukje waardering van wie ik ben, wat ik doe en wat ik kan. Het geeft me ook het gevoel dat ik nog meer kan bijdragen aan datgene wat er in deze organisatie gebeurt in positieve zin.”

Lees het persbericht over onze nieuwe financieel directeur.