Kantoorpand van OG op de Anna van Saksenlaan

Historie

Van verleden naar heden

Het is 2 april 1895 als op de Lutherse Burgwal in Den Haag de heren Van Eck, Vreede, Siemens en Francken aan de eerste vergadering van de raad van toezicht van Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „'s-Gravenhage” U.A. beginnen. Twee dagen later, op 4 april 1895 is het zover. Onderlinge 's-Gravenhage is opgericht, in de ‘volksmond’ OG.

De opbouw

Deel van het oude kantoorpand van OGop de zeestraat

Eind 19e eeuw was een van de maatschappelijke vraagstukken een fatsoenlijke begrafenis. Voor veel mensen in de samenleving was dit niet mogelijk. In die tijd waren er nog weinig sociale voorzieningen vanuit de overheid. Om deze reden is besloten om OG op te richten. Vanuit de solidariteitsgedachte waarbij zekerheid geboden wordt door het delen van risico´s met elkaar. Hierdoor wordt het mogelijk om tegen kostprijs een levensverzekering aan te bieden, waarmee men een begrafenis kan betalen. En in de statuten wordt opgenomen dat wanneer er winst verdeeld kan worden, deze voor 95% naar de leden gaat. De kernwaarden zijn ¨ samen¨ en ¨ zeker¨. Een jaar na de oprichting heeft OG al 5.000 leden met een verzekerd kapitaal van 500.000 gulden. Een goed resultaat, waar ook een degelijk beleggingsbeleid aan bijdraagt. OG ontwikkelt zich snel en verhuist al in 1897 naar de Wagenstraat in Den Haag.

De 20ste eeuw

Het oude kantoorpand OG op de Zeestraat

OG begint de twintigste eeuw met een verzekerd kapitaal van 2,5 miljoen gulden en zo’n 20.000 leden. OG koopt panden in de Zeestraat en is daar meer dan 100 jaar, tot 2019, gevestigd. Eind jaren 50 neemt OG de schadeverzekeringsmaatschappij Neerlandia van 1880 over. Hiermee biedt OG een breed palet aan schadeverzekeringen aan haar leden. OG groeit gestaag door en ontwikkelt zich tot een volwaardige verzekeringsmaatschappij. Met de veranderingen in de markt waarbij steeds meer verzekeraars fuseren om meer schaalgrootte te krijgen, kiest OG nadrukkelijk voor haar eigen koers. Onafhankelijk. En zelfstandig als Onderlinge. Hierbij wordt de keuze gemaakt om de focus te leggen op levensverzekeringen en wordt Neerlandia overgedragen aan Ansvar.

Nu en de toekomst

In 2019 verhuist OG van de historische panden in het centrum naar een modern en bereikbaar kantoor aan de rand van de stad. OG slaat hiermee een nieuwe weg in, geïnspireerd door een nieuwe manier van werken. De onderlinge-identiteit en onze kernwaarden samen, zeker en betrokken zijn voelbaar en tastbaar op de nieuwe locatie. Altijd gericht op een financieel zekere toekomst. OG verandert mee met de samenleving. Het grote maatschappelijk vraagstuk wat nu speelt is de dubbele vergrijzing (wij worden ouder, en er is een verdubbeling in het aantal senioren de komende twintig jaar) terwijl het aantal mantelzorgers halveert. Dit stelt de samenleving voor grote uitdagingen. OG scherpt haar strategie aan , richt zich voortaan exclusief op particulieren en draagt de ¨bedrijfs¨pensioenportefeuille over aan Zwitserleven. OG helpt 50-plussers om de regie te nemen over hun toekomst. Vanuit financieel perspectief biedt het inzicht in mogelijke belemmeringen en oplossingen om langer thuis te wonen en een comfortabele oude dag. Dit wordt ondersteunt met relevante financiële producten en diensten. Bijvoorbeeld voor het opbouwen van privé pensioeninkomen, of het verkrijgen van ruimer inkomen door een ¨verzilverhypotheek¨ op de eigen woning voor senioren. Maar ook met ons dienstenplatform Woonz.nl, waarmee o.a. langer thuiswonen wordt ondersteund. In 2023 heeft OG de levensverzekeringsportefeuille van NH 1816 overgenomen waarmee invulling wordt gegeven aan onze strategie en groei. In de afgelopen 130 jaar is veel veranderd. Wat gelijk is gebleven is waar wij voor staan. Wij willen nadrukkelijk onze maatschappelijke rol invullen, en dat doen wij op ¨onderlinge¨ basis waarbij wij samen risico´s delen. En daarmee zekerheid kunnen bieden voor risico´s die men zelf niet kan of niet wil nemen. Zo ook onze winstdeling. Ook deze staat nog steeds in onze statuten: als wij winst kunnen verdelen gaat 95% van de winst naar de leden. En onze kernwaarden zijn vrijwel onveranderd. Naast samen en zeker is hier betrokken bijgekomen. Wij zoeken interactie met onze leden en willen door samenwerking met onze leden en adviseurs onze producten en dienstverlening verder verbeteren.

Onderlinge

Waarom kiezen voor een onderlinge verzekeraar?

Samen sterk

Als je bij ons een verzekering afsluit, word je lid van OG. Een onderlinge waarborgmaatschappij die vergelijkbaar is met een vereniging of een coöperatie. Door krachten te bundelen word je samen sterker. In ons geval kunnen we samen de financiële risico's van individuen dragen. Bij OG staat jouw belang centraal en niet dat van aandeelhouders.

 

Zekerheid

Met een verzekering van OG weet je exact waar je aan toe bent. Je weet welke premie je verschuldigd bent, welke uitkering je van ons mag verwachten en wanneer die uitkering plaatsvindt. Dit staat vast. Afspraak is afspraak.

 

Maatschappijwinstdeling

Naast de zekerheid van een gegarandeerd kapitaal kennen wij maatschappijwinstdeling. Om bij Onderlinge ’s-Gravenhage (OG) voor maatschappijwinstdeling in aanmerking te komen moet je lid zijn van OG en moet er winstdeling van toepassing zijn op je verzekering. Als er sprake is van winstdeling, ontvang je bovenop jouw verzekerd bedrag een extra bedrag. Hiervoor betaal je geen extra premie. En dat nieuwe, verhoogde bedrag is dan ook weer gegarandeerd. 

 

Advies

Voor welke verzekering je ook kiest: leden staan bij ons centraal. Daarom vinden wij het belangrijk dat je onafhankelijk advies krijgt bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen. OG werkt daarvoor samen met professionele adviseurs. Zij ontvangen geen provisie van ons en zijn volstrekt onafhankelijk.

over ons

Meer over de organisatie

Governance

Directie, de RvC en het beloningsbeleid

Resultaten en jaarverslagen

(Verkorte) jaarverslagen en SFCR

Meer lezen over OG?