service

Wat is maatschappijwinstdeling?

Maatschappijwinstdeling is het systeem waarbij verzekeringnemers met een winstdelende verzekering meedelen in de ‘te verdelen winst’. Om bij Onderlinge ’s-Gravenhage (OG) voor maatschappijwinstdeling in aanmerking te komen moet je lid zijn van OG en moet er winstdeling van toepassing zijn op je verzekering. Als er sprake is van winstdeling, ontvang je bovenop jouw verzekerd bedrag een extra bedrag. Hiervoor betaal je geen extra premie.  

 

Maatschappijwinstdeling 

Maatschappijwinstdeling bij OG hangt af van de financiële positie van OG én is een discretionaire bevoegdheid van de directie. Een discretionaire bevoegdheid wil zeggen dat de directie vrij is om hierover een beslissing te nemen. Het is dus onzeker of in een jaar tot maatschappijwinstdeling kan worden overgegaan. Van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor maatschappijwinstdeling, gaat 95% naar onze leden met een winstdelende verzekering.  

De maatschappijwinstdeling wordt verdeeld over de winstdelende verzekeringen. Hiervoor heeft OG een beleid: het winstverdelingsbeleid. De hoogte van de maatschappijwinst voor een specifieke verzekering hangt onder andere af van het verzekerd bedrag, de restduur van de verzekering en de verzekeringsvorm.  

Winstbrief 

Als er maatschappijwinst wordt bijgeschreven, ontvang je van ons een persoonlijke brief waarin je kunt lezen hoe hoog jouw verzekerd bedrag is en of dit is toegenomen door winstdeling over het voorgaande jaar. Die persoonlijke brief noemen wij de winstbrief. De winstbrieven worden verstuurd in de maanden september en oktober.  

Als je geen winstbrief hebt ontvangen, maar toch wil weten wat de stand van de winstbijschrijving voor jouw verzekering is, kun je contact opnemen met Verzekeringen & Diensten via telefoon: 070 - 342 14 44 (standaardtarief) of via e-mail: info@ogmail.nl. Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. 

Lees je winstbrief goed

In onze winstbrief vermelden wij elk jaar het nieuwe verzekerd bedrag en een bijgewerkt prestatiescenario dat je door winstbijschrijving op de einddatum kunt bereiken. Wij vragen je extra aandacht om na te gaan of de verzekerde bedragen nog steeds passen bij jouw doelstelling en verwachting bij het afsluiten van de verzekering. 

Als de bijgewerkte prestatiescenario’s niet meer passen bij jouw doelstellingen of verwachtingen, raden wij je aan actie te ondernemen. Wij wijzen je op een aantal algemene mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld aanvullend vermogen opbouwen met sparen, een aanvullende verzekering of beleggen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Je kunt extra aflossen op jouw hypotheek of misschien heeft jouw verzekering nog risicodekking voor overlijden of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid die je niet meer nodig hebt. OG geeft geen advies. Neem voor advies contact op met jouw financieel adviseur. Jouw adviseur kent je persoonlijke situatie en kan je informeren en adviseren over het behalen van jouw financiële doelen. 

Service

Veelgestelde vragen over maatschappijwinstdeling

Waarom verdeelt OG winst?

OG is een Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij met Uitgesloten Aansprakelijkheid.  Dit is een speciale vorm van een verzekeringsmaatschappij waarin al onze leden (verzekeringsklanten) samen hun risico’s delen. OG is niet beursgenoteerd en heeft geen aandeelhouders. Wanneer de financiële positie dit toestaat mogen wij als Onderlinge jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen voor maatschappijwinstdeling. Of er al dan niet een bedrag beschikbaar wordt gesteld voor maatschappijwinstdeling bepaalt de directie. Als er een bedrag voor maatschappijwinstdeling beschikbaar wordt gesteld, gaat 95% naar onze leden met een winstdelende verzekering.


Hoe verdeelt OG winst?

Bij OG ligt de basis van het systeem voor maatschappijwinstdeling in artikel 26 van de Statuten. De directie van OG bepaalt jaarlijks of er een bedrag voor maatschappijwinstdeling beschikbaar wordt gesteld. Dit is een discretionaire bevoegdheid van de directie. Een discretionaire bevoegdheid wil zeggen dat de directie vrij is om hierover  een beslissing te nemen. Van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor maatschappijwinstdeling, gaat 95% naar onze leden met een winstdelende verzekering. Voor de uitsplitsing van het beschikbaar gestelde bedrag over de winstdelende verzekeringen heeft OG een beleid: het winstverdelingsbeleid. Wij verhogen met de maatschappijwinstdeling de verzekerde bedragen van onze leden. Zo kan de verhoging op het verzekerde bedrag mee renderen. Dit levert het meest op voor onze leden.


Wanneer wordt winst verdeeld?

Maatschappijwinstdeling bij OG hangt af van de financiële positie van OG én is een discretionaire bevoegdheid van de directie. Een discretionaire bevoegdheid wil zeggen dat de directie vrij is om hierover een beslissing te nemen. Het is dus onzeker of in een jaar tot maatschappijwinstdeling kan worden overgegaan. De economische marktsituatie speelt een belangrijke rol bij deze beslissing. Van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor maatschappijwinstdeling, gaat 95% naar onze leden met een winstdelende verzekering. Er wordt gestreefd naar een verantwoord en bestendig beleid. Het is belangrijk dat wij ook in de toekomst de verzekeringsafspraken met onze leden kunnen blijven nakomen.


Hoe wordt de winst per verzekering vastgesteld?

Voor de verdeling van de winst over de winstdelende verzekeringen heeft OG een beleid: het winstverdelingsbeleid. De hoogte van de winst voor een specifieke verzekering hangt onder andere af van het verzekerd bedrag, de restduur van de verzekering en de verzekeringsvorm.


Wanneer wordt de winst bijgeschreven op mijn verzekering?

De winst wordt per 1 oktober van het volgende jaar bijgeschreven. Als je een levensverzekering bij ons hebt, ontvang je in september of oktober een winstbrief met daarin jouw nieuwe verzekerd bedrag.


Wat gebeurt er bij een verlies? 

OG is een Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij met Uitgesloten Aansprakelijkheid. OG heeft in haar statuten geregeld dat haar leden of oud-leden niet aansprakelijk zijn voor schulden van OG. Ook niet bij een faillissement.  


Wie besluit of de winst wordt verdeeld of wordt toegevoegd aan de reserves? 

Maatschappijwinstdeling bij OG hangt af van de financiële positie van OG én is een discretionaire bevoegdheid van de directie. Een discretionaire bevoegdheid wil zeggen dat de directie vrij is om hierover een beslissing te nemen. Het is dus onzeker of in een jaar tot maatschappijwinstdeling kan worden overgegaan. De directie bepaalt of en zo ja welk bedrag er voor winstdeling beschikbaar wordt gesteld. Na goedkeuring van de Raad van Commissarissen en beoordeling van het voorstel door De Nederlandsche Bank wordt dit als voorstel voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist vervolgens of zij akkoord gaat met het voorstel van de directie. 


Wie hebben stemrecht in de Algemene Vergadering? 

Stemrecht volgt uit artikel 22 van de Statuten. In de Algemene Vergadering hebben al onze leden stemrecht. Leden met een verzekering van meer dan € 10.000 kapitaal of van meer dan € 1.000 rente, mogen voor iedere € 10.000 kapitaal of € 1.000 rente één stem uitbrengen, met een maximum van tien stemmen. Leden met een verzekering met een kapitaal van € 10.000 of minder of een rente van € 1000 of minder rente kunnen één stem uitbrengen. Hiernaast nemen onze twee statutaire directeuren en de leden van de Raad van Commissarissen deel aan de Algemene Vergadering. Zij mogen ieder één stem uitbrengen. Tenslotte hebben de aandeelhouders van ons Waarborgfonds per aandeel één stem. De aandeelhouders van ons Waarborgfonds zijn geen aandeelhouder van OG. OG heeft geen aandeelhouders en is niet beursgenoteerd. 


Contact

Neem gerust
contact met ons op

Bel ons

Wij zijn bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

Stuur ons een e‑mail

Wij beantwoorden je e‑mail
binnen 5 werkdagen.

Meer over onze service?