Maatschappelijke ambities

Menselijk en maatschappelijk betrokken

Als onderlinge verzekeraar willen we positief bijdragen aan de maatschappij. In al onze activiteiten houden we rekening met de effecten op mens, milieu en maatschappij. Zo willen wij een positieve bijdrage leveren aan het behouden en creëren van een goede leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

 

Onze maatschappelijke ambities

Wij hebben maatschappelijke ambities die passen bij onze kernwaarden, strategie en functie. We lichten er hier drie uit:

  • Ondersteunen langer thuiswonen
  • Bedrijfsvoering en collega´s
  • Inclusiviteit en diversiteit omarmen

 

Ondersteunen langer thuiswonen

Wij bieden financiële producten die onze missie ´gelukkig ouder worden doen we samen´ ondersteunen. Langer kunnen thuiswonen is hierin een speerpunt. Op dienstenplatform Woonz.nl bieden wij met meerdere aanbieders één plek voor senioren om zelf de regie te houden over een mooie oude dag.  Wij zien ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe en aanvullende producten en diensten voor de tweede helft van het leven. Deze producten en diensten worden zorgvuldig, duurzaam en verantwoord ontwikkeld in co-creatie met de leden. 

 

Bedrijfsvoering & collega’s

OG hecht waarde aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid om de nadelige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dat willen wij doen door onze CO2-uitstoot te beperken door in een CO2-neutraal pand te werken volgens een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Wij streven ernaar om klimaatneutraal energie af te nemen en verantwoordelijk om te gaan met energieverbruik.

 

Inclusiviteit en diversiteit omarmen

In onze bedrijfsvoering kiezen wij voor diversiteit en inclusiviteit in alle onderdelen van ons personeelsbeleid. Zo hebben wij een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in alle lagen van de organisatie. Wat zo bijzonder is, is dat dit op een natuurlijke manier tot stand is gekomen door open te staan voor kwaliteiten en een houding die passen bij een onderlinge verzekeraar. Hierdoor kunnen we verder groeien en ons richten op het bevorderen van een nog bredere diversiteit dan alleen man/vrouw.

Beleggingsbeleid

Beleggingen en de maatschappij

Wij zoeken naar een evenwicht tussen de financiële verantwoordelijkheid voor onze leden en maatschappelijke verantwoordelijkheid als OG. Dit is vastgelegd in ons beleggingsbeleid. Bij de uitvoering houden wij rekening met onze omvang en proportionele invloed. Het beleid heeft vier pijlers: toepassing van ESG-criteria, uitsluitingsbeleid en lijst van uitgesloten bedrijven, stemrecht en beleggen met impact. Bij de samenstelling van de beleggingsportefeuille nemen wij deze vier pijlers mee in de beleggingsanalyse en besluitvormingsprocessen. OG heeft als doelstelling om te beleggen in vermogenscategorieën die voldoen aan de ESG-criteria.                                                                                                                     

Downloads

Beleggingbeleid 2024