service

Kapitaaloverdracht
Levensverzekeringen

Het overdragen van kapitaal (zowel tussentijds als bij het bereiken van de einddatum of bij overlijden) aan een andere verzekeraar, is in veel gevallen tijdrovend. De besturen van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars hebben afspraken gemaakt om dit proces vlot te laten verlopen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Wij willen je hier graag over informeren. 

 

 

service

Kapitaal overdragen aan Onderlinge 's-Gravenhage

Kapitaaloverdracht

Je kunt de waarde van jouw verzekering in veel gevallen zonder fiscale gevolgen overdragen naar een nieuw verzekeringsproduct bij Onderlinge 's-Gravenhage. Jouw adviseur kan hiervoor een offerte uitbrengen en een aanvraag indienen. Onderlinge 's-Gravenhage ontvangt vervolgens van de (levens-) verzekeraar die de waarde overdraagt een formulier met aanvullende gegevens, het PSK-formulier. Het volledig invullen van het PSK-formulier is een taak van de overdragende verzekeraar. Onderlinge 's-Gravenhage bewaakt de voortgang van jouw kapitaaloverdracht.

Raadpleeg ook het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten.

PSK-formulier

Het is van belang om de nieuwe verzekering op een fiscaal juiste manier op te maken. Het PSK-formulier bevat daarom alle relevante informatie om dit te kunnen doen:

  • naam, adres en woonplaats van de verzekeringnemer,
  • het polisnummer, de ingangsdatum en de beÃĢindigingsdatum van de levensverzekering,
  • de som van de betaalde premies en de waarde van de levensverzekering op de beÃĢindigingsdatum,
  • het fiscaal regime (bijvoorbeeld een Box 1-polis) waaronder deze levensverzekering viel.

Jouw nieuwe polis

Zodra wij de koopsom(men) en de bijbehorende PSK-formulier(en) hebben ontvangen, maken we de nieuwe polis op. 

Meer over onze service?