Zoekresultaten

Er zijn 17 resultaten gevonden voor "overlijden melden".

Overlijden melden levensverzekering
Overlijden melden levensverzekering ... Op deze pagina vind je uitgebreide informatie aangaande een overlijden. ...  Het is belangrijk dat je het overlijden van een verzekerde zo snel mogelijk aan ons meldt.
Fraudebeheersing
  Fraude melden? ... vermoeden hebt dat een verzekerde of een andere relatie van OG fraudeert, kun je dat altijd aan ons melden
Lijfrente kan bij verzekeraar duizenden euro's meer opbrengen
Bij overlijden vervalt het niet uitgekeerde saldo aan verzekeraar Het voordeel van een bancaire lijfrente ... is dat bij overlijden het nog niet uitgekeerde saldo op een lijfrenterekening altijd naar de erfgenamen ... Bij overlijden van de eerste verzekerde gaat de uitkering over op de tweede verzekerde (meestal de partner ... Komt de partner ook voor de einddatum van de uitkering te overlijden dan ontvangen de overige erfgenamen ... Ook hier geldt dat het bankspaarsaldo bij een overlijden altijd aan de erfgenamen toekomt.
Lijfrenteverzekeraars keren fors meer uit dan banken
Heb je liever dat bij overlijden tijdens de opbouwfase het geld naar anderen gaat dan je partner? ... Kapitaal bij overlijden vervalt niet per definitie aan de verzekeraar Vaak zien we uitgelegd dat bij ... overlijden van de verzekeringnemer het geld bij een lijfrenteverzekering vervalt aan de verzekeraar en ... Behoud kapitaal bij erfgenamen met een contraverzekering Vindt het overlijden in de uitkeringsfase plaats ... Zij ontvangen dan bij overlijden van de verzekeringnemer het verzekerde bedrag in een keer.
Nabestaandendesk
Wij zijn er voor jou om er voor te zorgen dat jouw ZilverHuis Hypotheek bij verhuizen of zelfs overlijden ... Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt bij overlijden of verhuizing.
Stakingswinst en lijfrente, hoe zit dat ook alweer?
Vaak gaat het om pensionering maar ook overlijden, arbeidsongeschiktheid of het inbrengen van een eenmanszaak ... lijfrentetermijnen ingaan binnen 6 maanden na het staken of- de onderneming wordt gestaakt als gevolg van het overlijden
Wie heeft recht op de uitkering van een levensverzekering bij overlijden?
Voor mensen met een levensverzekering is niet altijd meteen duidelijk wie de uitkering ontvangt bij overlijden
Kapitaaloverdracht
Het overdragen van kapitaal (zowel tussentijds als bij het bereiken van de einddatum of bij overlijden
Reactietermijnen
werkdagen  Uitbetaling afkoopwaarde  20 werkdagen  Uitbetaling uitkering bij overlijden
Altijd een medewerker aan de lijn
vragen via de telefoon en e-mail, voeren mutaties uit en behandelen dossiers van afkoop, expiraties en overlijden ... Sadhana: ´we krijgen veel vragen van leden over oude polissen of bij overlijden, maar ook leden
Maatschappijwinstdeling
Je kunt extra aflossen op jouw hypotheek of misschien heeft jouw verzekering nog risicodekking voor overlijden
Onderlinge Lijfrente Opbouwen
Er is een verzekerd bedrag bij overlijden.
Onderlinge Lijfrente Uitstellen
Er is een verzekerd bedrag bij overlijden.
ZilverHuis Hypotheek
                Bij je overlijden moeten je nabestaanden de opgebouwde
Direct Ingaande Lijfrente
Bij overlijden gaan de uitkeringen over op de persoon die je daarvoor hebt aangewezen.
De overbruggings-lijfrente is zo gek nog niet
Dan gaan in geval van overlijden van de verzekerde, de periodieke uitkeringen uit de overbruggingslijfrente
Gelukkig ouder worden volgens Axel de Boer
10% van de mensen heeft het er met elkaar weleens over gehad wat te doen als een van beiden komt te overlijden