Anouk Lammers

Artikel

Lijfrente kan bij verzekeraar duizenden euro's meer opbrengen

19 dec 2022

Voor expirerend lijfrentekapitaal wordt vanzelfsprekend gekeken naar de financieel meest aantrekkelijke optie. Verzekeraars bieden sinds 2022 in veel gevallen een betere uitkering of hoger eindkapitaal ten opzichte van bancaire oplossingen. Anouk Lammers van de Onderlinge zet hier de voors en tegens van de bancaire oplossing en verzekeringsoplossing op een rij.

Langere tijd waren de bancaire lijfrenteoplossingen het meest aantrekkelijk. Sinds 2022 is dit beeld flink aan het kantelen en zijn oplossingen van verzekeraars interessanter dan die van banken. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rente dit jaar al meerdere keren verhoogd en dit zie je duidelijk terug in de rendementen die verzekeraars bieden op lijfrenteproducten. Recente onderzoeken van onafhankelijke vergelijkingssites Moneyview en Moneywise laten zien dat verzekeraars in vrijwel alle gevallen een betere uitkering (DIL) of eindkapitaal (koopsomverzekering) bieden dan banken als het gaat om de spaarvarianten.

Hoog gegarandeerd kapitaal koopsomverzekering interessant

Als gevolg van de lage rentestand van de afgelopen jaren is de populariteit van lijfrente opbouwproducten waarbij je kunt beleggen flink toegenomen. Wanneer je een lange beleggingshorizon hebt, kan dit zeker een goede keuze zijn. Is de beleggingshorizon korter en komt het moment dichterbij waarop de lijfrente omgezet moet gaan worden in een direct ingaande lijfrente dan is het vaak beter om minder risico te lopen en te kiezen voor een spaarvariant.
Bij lijfrente opbouw via banksparen kun je daarbij kiezen tussen variabele rente of depositorente. Een interessant alternatief hiervoor is de verzekeringsvariant in de vorm van een koopsomverzekering. Moneywise rekende in een blogartikel voor dat het gegarandeerde rendement op een koopsomverzekering momenteel ruim boven het rendement van banksparen ligt. Zelfs als de variabele rente op banksparen de komende tijd nog gaat stijgen, dan is er voorlopig nog een flink rendementsverschil te overbruggen. Bovendien is het rendement op de koopsomverzekering gegarandeerd.

Vergelijken loont. De verschillen kunnen over een langere looptijd duizenden euro´s zijn ten gunste van de lijfrentes bij verzekeraars. (Bron: Moneywise)

Nadeel of kans? Bij overlijden vervalt het niet uitgekeerde saldo aan verzekeraar

Het voordeel van een bancaire lijfrente is dat bij overlijden het nog niet uitgekeerde saldo op een lijfrenterekening altijd naar de erfgenamen gaat. Dit is meestal de partner maar als er geen partner (meer) is, komt het geld ten goede aan overige erfgenamen.
Bij een verzekering wordt er uitgekeerd zolang de verzekerde of verzekerden in leven zijn. Bij overlijden van de eerste verzekerde gaat de uitkering over op de tweede verzekerde (meestal de partner). Komt de partner ook voor de einddatum van de uitkering te overlijden dan ontvangen de overige erfgenamen niets. Dit kan zeker als een nadeel gezien worden.
Je zou het ook als een kans kunnen zien. Anders dan een bancaire lijfrente, bevat het rendement van een lijfrenteverzekering een soort compensatie. Deze wordt zichtbaar in de hogere uitkering die verzekeraars kunnen bieden ten opzichte van banken, omdat altijd de kans bestaat dat de verzekerde en/of medeverzekerde eerder komt te overlijden dan op basis van de gemiddelde levensverwachting (sterftetafel) te verwachten is.
Het is aan de klant om de keuze te maken, waarbij het voor ieder een persoonlijke afweging is wat het belangrijkste is:

  • Een verzekeringsoplossing met een hogere maanduitkering voor zichzelf en een eventuele tweede verzekerde (veelal de partner), of
  • Een bancaire oplossing met een lagere maanduitkering, maar wel de zekerheid dat niet uitgekeerd geld bij een vroegtijdig overlijden van de lijfrenterekeninghouder(s) ten goede zal komen aan (overige) erfgenamen.

Dezelfde afweging zal worden gemaakt bij de keuze voor banksparen of een koopsomverzekering. Ook hier geldt dat het bankspaarsaldo bij een overlijden altijd aan de erfgenamen toekomt. Bij een koopsomverzekering is er bij overlijden van de verzekerde gedurende de eerste helft van de looptijd een overlijdensuitkering van 90 % en 100% in de tweede helft van de looptijd.

Depositogarantiestelsel

Voor banksparen geldt het depositogarantiestelsel van DNB. Tot € 100.000 is men verzekerd voor een faillissement van de bank. Voor een verzekeraar is geen garantiestelsel. Echter, voor verzekeringscrediteuren geldt bij een faillissement dat zij een bijzonder bevoorrechte vordering op de boedel genieten.

Advies

Veel mensen vinden lijfrenteproducten complex en dat zijn ze ook. Laat klanten een afgewogen keuze maken. Een gedegen advies waarbij de adviseur de persoonlijke situatie en wensen van de klant goed afweegt en bespreekt, leidt vanzelf naar de oplossing die het meest passend is.

09 okt 2023

Fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen met een lijfrenteverzekering

Lees meer over Fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen met een lijfrenteverzekering

06 okt 2023

Expirerende lijfrente? Loop geen rendement mis!

Lees meer over Expirerende lijfrente? Loop geen rendement mis!

07 nov 2023

Lijfrenteverzekeraars keren fors meer uit dan banken

Lees meer over Lijfrenteverzekeraars keren fors meer uit dan banken