Service

Veelgestelde
Vragen

Je vindt op deze pagina een overzicht van de meest gestelde vragen van onze leden van OG.

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met jouw adviseur. Of stuur je vraag per e-mail naar info@ogmail.nl. Je ontvangt binnen vijf dagen een reactie van ons.

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

Klik op het onderwerp voor meer informatie


Filter:

Wat is een onderlinge waarborgmaatschappij?

Een onderlinge waarborgmaatschappij is een bijzondere vorm van een vereniging die verzekeringsovereenkomsten sluit met leden. Als je een verzekering bij ons afsluit word je lid van onze maatschappij.


Hoe sluit ik een verzekering af?

Wij werken samen met een groot aantal onafhankelijke adviseurs. Voor advies en het afsluiten van een verzekering kan je bij hen terecht. Je adviseur dient je aanvraag voor een verzekering digitaal bij ons in. Vind een adviseur bij jou in de buurt.


Waarom heb ik een adviseur nodig?

Voor advies en het afsluiten van een verzekering heb je een adviseur nodig. Een lijfrenteverzekering is een complex product met fiscale en juridische regels. Daarbij gaat het vaak om grote bedragen en je toekomstige financiële ruimte kan in grote mate afhangen van je lijfrenteverzekering. Jouw adviseur kent je persoonlijke situatie en fiscale mogelijkheden en kan je helpen om de juiste keuze te maken. Hij of zij maakt graag een passende offerte voor je. 

Wij werken samen met een groot aantal onafhankelijke en professionele adviseurs. Vind een adviseur bij jou in de buurt.


Kan ik wijzigingen direct via jullie website regelen?

Op dit moment is het niet mogelijk om wijzigingen direct via onze website te regelen. Je kan hiervoor wel ons webformulier gebruiken of een wijziging indienen via de telefoon of per e-mail aan Verzekeringen & Diensten. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur, telefoon: 070 - 342 11 11, e-mail: info@ogmail.nl.

Een lijfrenteverzekering is een complex product met fiscale en juridische regels. Daarbij gaat het vaak om grote bedragen en je toekomstige financiële ruimte kan in grote mate afhangen van je lijfrenteverzekering. Jouw adviseur kent je persoonlijke situatie en fiscale mogelijkheden en kan je helpen om de juiste keuze te maken. Hij of zij maakt graag een passende offerte voor je. 


Wat is het rendement van mijn verzekering?

Bij jouw verzekering is sprake van een gegarandeerde prestatie tegen een vooraf vastgestelde prijs. Toen je jouw verzekering afsloot, heb je van ons een polis met aanvullende informatie ontvangen. Hierin vind je informatie over het rendement van je verzekering. Voor oudere verzekeringen kan de informatie bij de polis er anders uitzien.


Waarom is de afkoopwaarde van mijn verzekering niet minimaal gelijk aan de premie die ik heb betaald?

De afkoopwaarde is niet gelijk aan de betaalde premie vermeerderd met het rendement daarover. Dit komt omdat wij ook kosten maken voor je verzekering. Een gedeelte van je inleg gebruiken wij voor de financiering van die kosten. Daarnaast vindt bij het vaststellen van de afkoopwaarde ook mogelijk een verrekening van eerste kosten plaats. Je kan dit teruglezen in je Financiële Bijsluiter of in de aanvullende informatie die je bij jouw polis hebt ontvangen.


Wat is de premievrije waarde?

De premievrije waarde is het verlaagde verzekerd bedrag van jouw verzekering als je eerder stopt met premie betalen dan volgens jouw polis is afgesproken. Premievrij voortzetten betekent dat je geen premie meer betaalt. Je blijft wel verzekerd, maar voor een lager verzekerd bedrag. Je vindt in je aanvullende informatie bij je polis de gegarandeerde premievrije waarden gedurende de looptijd van je verzekering. Deze gegarandeerde premievrije waarden kunnen stijgen door de maatschappijwinstdeling.


Wat is de afkoopwaarde?

De afkoopwaarde is de waarde van je verzekering als je verzekering stopt voordat deze tot uitkering komt. Niet elke verzekering is afkoopbaar. Je leest in de aanvullende informatie bij je polis of je verzekering afkoopbaar is. Ook vind je daar, als je verzekering afkoopbaar is, de gegarandeerde afkoopwaarden gedurende de looptijd van je verzekering. Deze gegarandeerde afkoopwaarden kunnen stijgen door de maatschappijwinstdeling.


Waar kan ik vooraf zien hoeveel ik minimaal ontvang als ik mijn verzekering stop?

Bij je verzekering is sprake van een gegarandeerde prestatie tegen een vooraf vastgestelde prijs. Toen je jouw verzekering afsloot, heb je van ons een polis met een financiële bijsluiter of aanvullende informatie ontvangen. In deze financiële bijsluiter of aanvullende informatie is onder meer, wanneer van toepassing, een overzicht van de afkoopwaarden en premievrije waarden gedurende de looptijd van je verzekering opgenomen.


Wat is de (actuele) waarde van mijn verzekering?

De waarde vind je veelal terug in de aanvullende informatie bij jouw polis. Hierin is een overzicht opgenomen van de waardeontwikkeling van je verzekering gedurende de looptijd van je verzekering. Bij oudere verzekeringen was deze aanvullende informatie nog niet opgenomen. Als je de actuele premievrije waarde of afkoopwaarde van je verzekering wilt weten, inclusief de al bijgeschreven winst, kan je ons dat per brief of per e-mail vragen. Voor het verstrekken van een opgave van waarde brengen wij geen kosten in rekening.

Wil je bij jouw verzoek de volgende gegevens vermelden:

 • je naam;
 • het polisnummer;
 • de berekeningsdatum;
 • de reden van je verzoek tot waarde opgave.

Wat is het effect van de kosten op het rendement van mijn verzekering?

Dat blijkt uit het 'gemiddeld jaarlijks kostenpercentage'. Dit percentage is het verschil tussen het 'netto rendement zonder kosten' en het 'netto rendement met kosten'. Uitgaande van het kapitaal op de einddatum verzekering is het 'netto rendement zonder kosten' het netto rendement op de premie als alle kosten daaruit gehaald zouden zijn. Op vergelijkbare wijze wordt het 'netto rendement met kosten' berekend, maar dan op basis van de werkelijke premie van de verzekering, waarin alle kosten opgenomen zijn. Het verschil tussen beide getallen geeft het effect aan van de kosten op het rendement van de verzekering. Dit noemen we het gemiddeld jaarlijks kostenpercentage.


Wat zijn doorlopende kosten?

Dit zijn kosten die tijdens de hele looptijd van de verzekering worden gemaakt. Doorlopende kosten zijn bijvoorbeeld administratiekosten, kosten om de premie te incasseren en beheerkosten.


Wat zijn eerste kosten?

Dit zijn kosten die te maken hebben met het afsluiten van de verzekering. Eerste kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor het opmaken van de polis.


Hoe betaal ik de kosten van mijn verzekering?

Wij verrekenen de kosten met de premie die je betaalt. Betaal je voor je verzekering een koopsom? Dan verrekenen wij de kosten in één keer met de koopsom. Betaal je voor je verzekering premie per jaar of per maand? Dan verdelen wij de kosten gelijkmatig over de hele periode dat je premie betaalt.


Hoe hoog zijn de kosten van mijn verzekering?

In de offerte en in de aanvullende informatie bij een nieuwe polis vind je een overzicht van de premie en kosten van je verzekering over de hele looptijd. We nemen daarbij aan dat je de verzekering tot de einddatum van de verzekering ongewijzigd laat doorlopen. Je kunt daardoor direct zien welk deel van jouw premie uit kosten bestaat.


Een deel van mijn premie wordt gebruikt voor kosten. Wat voor kosten zijn dat?

Als je een verzekering bij ons afsluit, maken wij verschillende kosten, bijvoorbeeld voor:

 • het afsluiten van je verzekering;
 • het administreren van je verzekering;
 • het versturen van documenten, zoals de polis of de voorwaarden;
 • het vermogensbeheer om de premie die je betaalt te laten renderen;
 • het wijzigen of beëindigen van je verzekering;
 • het uitbetalen van de uitkering uit je verzekering;
 • het verstrekken van informatie over de verzekering aan jou of aan bijvoorbeeld een pandhouder of de Belastingdienst;
 • het voldoen aan de wettelijke eisen van toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB);
 • werknemers en huisvesting van ons verzekeringsbedrijf.

Wat betekenen de nummers van de begunstigden in mijn polis?

De begunstigden in je polis zijn genummerd:

 • de begunstigde met het laagste nummer komt als eerste aan de beurt voor de uitkering;
 • de begunstigde met een hoger nummer komt pas aan de beurt voor de uitkering als er geen begunstigde met een lager nummer is;
 • de begunstigden met een gelijk nummer komen ieder voor een gelijk deel van de uitkering in aanmerking.

Bij oudere polissen gebruikten wij letters in plaats van nummers.


Wie wordt er bedoeld met de ‘deelnemer’, ‘verzekerde’ en ‘begunstigde’?

Wij noemen jou, degene die de verzekering afsluit, de ‘deelnemer’. Als deelnemer ben je de ‘eigenaar’ van de verzekering. Jij beslist wat je met jouw verzekering wilt doen. De persoon of personen van wiens leven je verzekering afhankelijk is, noemen wij de ‘verzekerde(n)’. Degene aan wie wij uitkeren, noemen wij de ‘begunstigde’. Je kan jezelf en/of één of meer anderen als begunstigden aanwijzen.


Welke informatie staat er in mijn polis?

In je polis staat onder meer de volgende informatie:

 • een polisnummer, onder dat nummer staat de verzekering bij ons in de administratie;
 • de deelnemer, de verzekerde(n) en de begunstigde(n) van de verzekering;
 • de hoogte van het verzekerd bedrag;
 • hoeveel de premie of koopsom bedraagt en wanneer je die moet betalen;
 • de ingangsdatum en einddatum van je verzekering;
 • welke voorwaarden op je verzekering van toepassing zijn;
 • een productcode. Deze code van je verzekering geeft aan wat voor soort verzekering je hebt;
 • eventuele (fiscale) clausules of andere afspraken die van toepassing zijn.

Er staat een fout in mijn polis. Wat moet ik doen?

Als je ontdekt dat er een fout in je polis staat, neem dan contact op met je adviseur. Jouw adviseur weet op welke manier de fout het beste aan ons kan worden doorgegeven. Is jouw polis bij ons afgesloten zonder adviseur, neem dan contact op met onze afdeling Verzekeringen & Diensten, telefoon 070 - 342 11 11.


Wanneer ontvang ik de polis van mijn nieuwe verzekering?

Als je een nieuwe verzekering hebt afgesloten, sturen wij je zo snel mogelijk jouw polis. In je polis staan de afspraken over je verzekering. Bekijk de reactietermijn voor het versturen van de polis van je nieuwe verzekering.


Ik ben mijn polis kwijtgeraakt. Wat moet ik doen?

Als je jouw polis bent kwijtgeraakt, kan je ons om een kopie van je polis vragen. Wij sturen je dan een geldig afschrift van ons dossierexemplaar van je polis.


Kan ik de premie verlagen?

Als je de premie wil verlagen, kan je ons dat vragen. Als je minder premie gaat betalen, verlagen wij het bedrag dat je hebt verzekerd. Je blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag. Je ontvangt altijd eerst een offerte van ons. Vervolgens beslis je of je de premie inderdaad wil verlagen.


Kan ik stoppen met premie betalen?

Als je wil stoppen met premie betalen, kan je ons vragen om je verzekering premievrij voort te zetten. Premievrij voortzetten betekent dat je geen premie meer betaalt en wij het bedrag dat je hebt verzekerd, verlagen. Je kan eerst een offerte bij ons opvragen met de premievrije waarde van je verzekering. Daarna beslis je of je wil stoppen met premie betalen. Als je besluit om te stoppen met premie betalen, sturen wij je  een premievrije polis met het nieuwe verzekerd bedrag. Niet bij elke verzekering is premievrije voortzetting mogelijk.


Waaruit bestaat mijn premie?

De premie die je betaalt, bestaat uit een spaardeel, een risicodeel en kosten. Het spaardeel gebruiken wij om het verzekerd bedrag op de einddatum te financieren. Met het spaardeel van je premie wordt het rendement voor jouw verzekering gemaakt. Het risicodeel gebruiken wij om je verzekerde dekking bij overlijden en eventuele aanvullende dekkingen te financieren. Het overige deel gebruiken wij voor de kosten die wij maken voor je verzekering.


Wanneer moet ik de premie betalen?

Een eerste premie en een koopsom betaal je vóór de ingangsdatum van je verzekering. Vervolgpremies betaal je steeds vooraf vóór elke premievervaldatum. De premievervaldatum is de datum waarop je premie moet worden betaald. De ingangsdatum en de premievervaldatum staan in je polis.

Je kan de betaaltermijn op een later moment veranderen. Wij passen de betaaltermijn en het premiebedrag dan aan vanaf de volgende premievervaldatum.

Wil je jouw premie automatisch door ons laten incasseren? Download dan het machtigingsformulier voor automatische incasso. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar ons op. Na ontvangst hiervan sturen wij je een schriftelijk bevestigingsbericht. In dit bericht staat op welke datum het automatische incasso ingaat. Je vindt onze adresgegevens onder onze contactpagina. Je kan altijd weer machtiging tot automatische incasso intrekken.


Ik moet een verhoogde premie betalen. Kan ik de premie op een later moment laten verlagen?

Als je een verhoogde premie betaalt vanwege je medische toestand op het moment van afsluiten van de verzekering, dan kan het zijn dat je gezondheid op een later moment is verbeterd. Het kan ook zijn dat de arts zijn diagnose van je gezondheidstoestand heeft bijgesteld. Je kan ons dan altijd vragen om je premie te herzien. Wel raden wij je aan eerst met je arts te overleggen over je gezondheid en hem uit te leggen dat je jouw premie wilt laten herzien. De kosten van een eventueel consult bij je arts worden niet door ons vergoed. Als je ons om een herziening van de premie hebt gevraagd, beoordeelt onze medisch adviseur of een herziening mogelijk of zinvol is en welke medische waarborgen eventueel nodig zijn om tot een goed oordeel te komen.


Wat moet ik voor mijn verzekering betalen?

Voor jouw verzekering betaal je een premie. Dit kan een eenmalige koopsom zijn en/of periodieke (vervolg)premies. Als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten, zoals bijvoorbeeld premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of een kinderverzekering, betaal je daarvoor een extra premie. Je vindt deze bedragen in je polis en in de aanvullende informatie die je bij jouw polis hebt ontvangen.


Hoe kan ik mijn premie betalen?

Wij incasseren je premie bij voorkeur via automatische incasso. Als je de premie zelf aan ons wilt betalen, dan kunt het bedrag overmaken naar één van de onderstaande rekeningnummers op naam van Onderlinge ’s-Gravenhage:

  ING Bank   ABN AMRO Bank
IBAN:     NL52 INGB 0000 0149 92             IBAN:     NL83 ABNA 0519 1161 00
BIC: INGBNL2A BIC: ABNANL2A


Wil je bij de betaling de volgende gegevens vermelden:

 • het polisnummer;
 • de naam en geboortedatum van de deelnemer van de verzekering;
 • de periode (maand of jaar) waar de premie voor is bedoeld.

Hoe kan ik mijn premie automatisch laten incasseren?

Wil je jouw premie automatisch door ons laten incasseren? Download dan het machtigingsformulier voor automatische incasso en stuur het naar ons op. Na ontvangst van het machtigingsformulier sturen wij je een schriftelijk bevestigingsbericht. In dit bericht staat op welke datum het automatische incasso van het rekeningnummer ingaat. Je vindt onze adresgegevens onder onze contactpagina. Je kan een machtiging tot automatische incasso altijd weer machtiging tot automatische incasso intrekken.


Wanneer wordt de premie bij automatische incasso van mijn rekening afgeschreven?

Bij automatische incasso schrijven wij je premie af rond de eerste (werk)dag van de maand waarin de premievervaldatum valt. De premievervaldatum is de datum waarop je premie moet worden betaald. De premievervaldatum staat in je polis.


Ik ben vergeten de premie te betalen. Wat moet ik doen?

Je ontvangt van ons zes weken na de premievervaldag een bericht als wij de premie niet of niet op tijd hebben ontvangen. In dit bericht lees je hoe en binnen welke termijn je de premie alsnog kan betalen en wat de gevolgen zijn als je niet betaalt.

Als wij de premie vier weken na het eerste bericht nog niet hebben ontvangen, sturen wij je een tweede bericht. Je hebt na het tweede bericht nog vier weken de tijd om de premie te betalen. Je kan de premie overmaken naar één van de onderstaande rekeningnummers op naam van Onderlinge ’s-Gravenhage:

  ING Bank   ABN AMRO Bank
IBAN:     NL52 INGB 0000 0149 92             IBAN:     NL83 ABNA 0519 1161 00
BIC: INGBNL2A BIC: ABNANL2A


Wil je bij de betaling de volgende gegevens vermelden:

 • het polisnummer;
 • de naam en geboortedatum van de deelnemer van de verzekering;
 • de periode (maand of jaar) waar de premie voor is bedoeld.

Wat is een machtigingskenmerk?

Het machtigingskenmerk is een unieke code die je van Onderlinge ’s-Gravenhage krijgt als je toestemming hebt gegeven automatisch geld af te schrijven van je rekening.


Wat gebeurt er als ik de premie niet betaal?

Als je de eerste premie of de koopsom niet betaalt, ben je niet verzekerd. Als je de vervolgpremie niet of te laat betaalt, sturen wij je een bericht. In dat bericht lees je hoe en binnen welke termijn je de premie alsnog kan betalen en wat de gevolgen zijn als je niet betaalt. Als je verzekering is verpand dan informeren wij ook de pandhouder over de achterstand in premiebetaling. Dat zijn wij wettelijk verplicht.

Hieronder lees je wat er gebeurt als je de vervolgpremie niet betaalt.

Maximaal 12 maanden voortzetting 
Als je stopt met het betalen van de premie, ontstaat een achterstand in premiebetaling. In dat geval zetten wij je verzekering maximaal 12 maanden ongewijzigd voort zolang de waarde van je verzekering hoger is dan je achterstand. Zodra de achterstand groter is dan de waarde van je verzekering, stoppen wij je verzekering. Je bent dan niet meer verzekerd.

Op het moment dat de premieachterstand 12 maanden duurt, verrekenen wij de achterstand en de rente en kosten daarvoor met de waarde van je verzekering. Als je verzekering daarna voldoende waarde heeft, zetten wij je verzekering premievrij voort. Premievrij voortzetten betekent dat je geen premie meer betaalt en wij het bedrag dat je hebt verzekerd, verlagen. Je blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag dan je bij het afsluiten van de verzekering met ons hebt afgesproken. Als de waarde van je verzekering na de verrekening te laag is, stoppen wij je verzekering. Wij keren een eventuele resterende waarde aan je uit. Je bent dan niet meer verzekerd.

Tussentijdse verrekening 
Als je één of meer premies niet betaalt maar je de premiebetaling daarna wel voortzet, ontstaat een achterstand in premiebetaling. In dat geval verrekenen wij de achterstand met de waarde van de verzekering. Voordat wij de achterstand verrekenen, sturen wij je een bericht. In dat bericht leest je hoe je de achterstallige premie alsnog kunt betalen.


Welk bedrag keren jullie uit?

Wij keren het verzekerd bedrag uit dat in je polis staat. Als het verzekerd bedrag is verhoogd door onze winstdeling, keren wij het verhoogde verzekerd bedrag uit. Met de uitkering kunnen wij de volgende bedragen verrekenen:

 • een eventuele premieachterstand,
 • eventuele andere bedragen die je aan ons moet betalen,
 • eventuele kosten die nog moeten worden verrekend.

Wat betekent het dat een verzekerd bedrag gegarandeerd is?

Bij het afsluiten van je verzekering spreken wij met je af hoe hoog het bedrag is dat je verzekert. Dat bedrag is gegarandeerd. Je weet dus hoeveel je minimaal krijgt uitgekeerd als je verzekering tot uitkering komt.


Wanneer keert mijn verzekering uit?

Of, en wanneer je verzekering tot uitkering komt, hangt af van het leven of de dood van de persoon of personen die je hebt verzekerd; dit is/zijn de verzekerde(n).

Je verzekering kan tot uitkering komen op het moment dat:

 • de verzekerde in leven is op een afgesproken datum, en/of
 • de verzekerde overlijdt in een afgesproken periode, en/of
 • de einddatum van je verzekering wordt bereikt.

Welk(e) van bovenstaande risico('s) je hebt verzekerd, staat in je polis.


Wie krijgt de uitkering?

Wij keren uit aan degene die als begunstigde in je polis staat. Je kiest bij het afsluiten van je verzekering de begunstigde(n) van je verzekering. Wij vermelden de begunstigden dan in je polis. Als je meer dan één begunstigde aanwijst, wordt de uitkering eerst overgemaakt aan de begunstigde die als eerste is vermeld. Is deze begunstigde niet meer in leven, dan gaat de uitkering naar de als tweede opgegeven begunstigde.

Als je geen begunstigde aanwijst, gebruiken wij onze standaardbegunstiging:

 1. de deelnemer;
 2. de echtgenoot of geregistreerd partner van de deelnemer;
 3. de kinderen van de deelnemer;
 4. de erfgenamen van de deelnemer.

Het is mogelijk om tijdens de looptijd van de verzekering de (volgorde van de) begunstiging te veranderen. Neem daarvoor contact op met jouw adviseur.


Wat is een bewijs van overlijden?

Een bewijs van overlijden is een schriftelijke verklaring dat iemand is overleden; dit heet ook wel een overlijdensakte. Je kunt een afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de persoon is overleden (meestal wordt dit door de begrafenisondernemer verzorgd). Gemeenten kunnen kosten (leges) voor afgifte van een afschrift van de overlijdensakte in rekening brengen.


Wat is een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)?

Een attestatie de vita is een schriftelijke verklaring dat iemand in leven is; dit heet ook wel een bewijs van in leven zijn. Je kunt een attestatie de vita aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin je staat ingeschreven. Gemeenten kunnen kosten (leges) voor afgifte van een attestatie de vita in rekening brengen.


De verzekerde is overleden. Wat moet ik aan jullie doorgeven?

Als de verzekerde is overleden dan geef jij of de begunstigde dat zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door. Wij hebben een speciale pagina 'Overlijden melden', op onze website ingericht om een overlijden te melden. Je leest hier welke gegevens of documenten wij nodig hebben om bij een overlijden van een verzekerde een uitkering aan te vragen. Je vindt op deze pagina ook antwoorden op veelgestelde vragen.


Mijn verzekering bereikt de einddatum. Wat moet ik doen?

Je ontvangt ongeveer 3 maanden voordat je verzekering de einddatum bereikt en tot uitkering komt, een uitkeringsbrief. Je leest in deze brief welke gegevens en/of documenten wij nodig hebben voordat wij uitkeren. Je kunt dus wachten tot je bericht van ons ontvangt en hoeft daarna pas de gevraagde gegevens en documenten aan ons te verstrekken.


Mijn lijfrenteverzekering bereikt de einddatum. Wat moet ik doen?

Ongeveer 3 maanden voordat je verzekering de einddatum bereikt en tot uitkering komt, sturen wij je automatisch een uitkeringsbrief. In deze brief lees je hoe je het vrijgekomen bedrag kan gebruiken voor het aankopen van lijfrentetermijnen en welke gegevens of documenten wij nodig hebben voordat wij een bedrag uitkeren. Je kan dus wachten tot je bericht van ons ontvangt en hoeft daarna pas de gevraagde gegevens of documenten aan ons te verstrekken.


Ik heb mijn hypotheek afgelost. Waarom blijft mijn verpande verzekering doorlopen?

Als je verzekering is verpand aan een geldverstrekker (bank), is de geldverstrekker meestal de eerste rechthebbende van de uitkering. Hiermee heeft de geldverstrekker een extra zekerheid voor de aflossing van de hypotheekschuld. Als de hypotheekschuld is afgelost of is overgesloten naar een andere geldverstrekker, kan de verpanding vervallen. De (vorige) geldverstrekker vraagt de verzekeraar dan om de verpanding te laten vervallen. Als wij de verpanding van je verzekering halen, informeren wij je daarover en sturen wij je een brief die onderdeel is van de polis. Dit betekent niet dat je verzekering wordt beëindigd. Je verzekering blijft dus doorlopen.


Kan ik mijn verzekering eerder stoppen?

Als je wil stoppen met je verzekering, dan kan je ons vragen om je verzekering af te kopen. Afkopen betekent dat je de verzekering stopt en wij de afkoopwaarde aan je uitbetalen. Soms zijn wij wettelijk verplicht om op de uitkering van de afkoopwaarde belasting in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Je kunt eerst een offerte bij ons opvragen met de afkoopwaarde van je verzekering. Daarna kan je beslissen of je de verzekering wilt stoppen. Niet elke verzekering is afkoopbaar.


Welke wijzigingen kan ik zelf doorgeven en welke wijzigingen moet ik via mijn adviseur regelen?

Voor het wijzigen van je verzekering heb je in de meeste gevallen je adviseur nodig. Het wijzigen van je verzekering kan ingrijpende (financiële) gevolgen hebben. Het is belangrijk dat je vooraf weet wat die gevolgen zijn. Jouw adviseur kan je adviseren en voor je bemiddelen bij het wijzigen van je verzekering. Onderlinge ’s-Gravenhage geeft geen advies over producten.


Kan ik overstappen naar een andere verzekeraar?

Meestal is overstappen naar een andere verzekeraar gewoon mogelijk. Als je overstapt, betekent dit dat je jouw verzekering bij onze maatschappij voortijdig beëindigt (afkoopt). Je verzekering afkopen kan nadelig voor je zijn. Er kunnen financiële en fiscale gevolgen aan verbonden zijn. Wij raden je daarom aan dit met jouw adviseur te bespreken. Als je overstapt, maken wij de afkoopwaarde van je verzekering over naar de andere verzekeraar.


Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen?

Je kan als lid je verzekering wijzigen. Puur administratieve wijzigingen, zoals het wijzigen van je adres, bankrekeningnummer of de termijn waarover de premie wordt betaald, kan je zelf via e-mail, brief of het contactformulier op de website aan ons doorgeven. 
Alle  andere wijzigingen kan je alleen via jouw adviseur aan ons doorgegeven. Je vindt op onze website een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden met de bijbehorende reactietermijnen.


Wanneer ontvang ik bericht over mijn wijziging?

Als wij een verzoek ontvangen om je verzekering te wijzigen, sturen wij je daarvan een ontvangstbevestiging. Vervolgens onderzoeken wij of de wijziging voor je verzekering mogelijk is en of wij over alle benodigde informatie beschikken. Als een wijziging niet mogelijk is of als wij meer informatie nodig hebben, nemen wij contact op met jou of met je adviseur. Wij verwerken een gewenste wijziging uiteraard zo snel mogelijk. Op onze website vind je een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden met de bijbehorende reactietermijnen die OG als norm hanteert.


Waarom moet mijn ex-partner mee ondertekenen als ik mijn verzekering wil wijzigen of stoppen?

In bepaalde gevallen kunnen wij een wijziging alleen uitvoeren met schriftelijke toestemming van je ex-partner. Bijvoorbeeld als je verzekering in een ontbonden, maar nog niet (volledig) verdeelde huwelijksgoederengemeenschap valt. In dat geval is de verzekering nog van beide ex-partners gezamenlijk. Als wij zonder toestemming van één van beide ex-partners de verzekering wijzigen of uitbetalen, kan de partner ons daarop aanspreken. Wij kunnen dan genoodzaakt zijn opnieuw te betalen aan de benadeelde ex-partner.


Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld?

Het is belangrijk dat wij zo goed mogelijk kunnen bepalen in welke mate je arbeidsongeschikt bent.
Voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid kunnen wij gebruik maken van de volgende informatie:

 • de uitkomst van een onderzoek van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 • de uitkomst van een op verzoek van onze medisch adviseur ingesteld (medisch) onderzoek door een onafhankelijk arts;
 • de uitkomst van een op verzoek van onze medisch adviseur ingesteld arbeidsdeskundig onderzoek;
 • (medische) informatie van de verzekerde;
 • (medische) informatie van de behandelend arts van de verzekerde;
 • (medische) informatie van een andere verzekeraar.

Machtiging opvraag medische gegevens
De bovengenoemde informatie kan alleen door Onderlinge ’s-Gravenhage worden verkregen als de verzekerde deze zelf instuurt óf als de verzekerde hiervoor expliciet toestemming aan Onderlinge ’s-Gravenhage verleent om de gegevens bij de diverse instanties of artsen op te vragen. Deze toestemming wordt door de verzekerde aan Onderlinge ’s-Gravenhage verleend door ondertekening van een door het Verbond van Verzekeraars goedgekeurde machtiging.


Wanneer heb ik recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid?

Ben je aanvullend verzekerd voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan kun je, afhankelijk van jouw polisvoorwaarden, recht hebben op premievrijstelling als de verzekerde na de ingangsdatum van de aanvullende verzekering:  

 • 1 jaar (52 weken) of 2 jaar (104 weken) aaneengesloten voor ten minste 15% arbeidsongeschikt is, en
 • aansluitend daarop voor ten minste 35% (6-klassensysteem) of 45% (3-klassensysteem) arbeidsongeschikt is, en
 • de arbeidsongeschiktheid is ingetreden vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd van de verzekerde.

De wachttijd en de arbeidsongeschiktheidsklassen zijn afhankelijk van de voorwaarden van de aanvullende verzekering.


Ik ben arbeidsongeschikt. Wat nu?

Als je vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid en/of uitkering van een arbeidsongeschiktheidsrente hebt meeverzekerd dan moet je de arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk aan ons melden.

Bij jouw adviseur kan je het formulier ‘aanmelding arbeidsongeschiktheid' aanvragen. Nadat je het formulier hebt ingevuld en ondertekend, stuur je het formulier naar medisch@ogmail.nl of per post naar Onderlinge 's-Gravenhage, Postbus 629, 2501 CP Den Haag. Daarna wordt jouw arbeidsongeschiktheidsclaim door ons in behandeling genomen. 


Is mijn dekking voldoende om een uitvaart te betalen?

De totale kosten voor een uitvaart hangen vooral af van jouw keuzes. De prijzen voor een crematie of een begrafenis zijn bijvoorbeeld al heel verschillend, maar ook hoe groot en luxe je het afscheid wil, bepaalt de prijs.

Een gemiddelde uitvaart kost volgens het Nibud al snel € 7.500. De Consumentenbond heeft een overzicht gemaakt van de kosten per onderdeel. De consumentenbond geeft je een indicatie van de kosten voor een uitvaart zoals je die wenst. 

De hoogte van het bedrag dat is verzekerd en bij overlijden beschikbaar komt om de uitvaart mee te betalen, vind je op je polis. Heb je een winstbrief ontvangen? Dan vind je ook hier de hoogte van het bedrag dat wij bij overlijden uitkeren.

Het is verstandig om na te kijken hoe hoog de uitkering is want uit onderzoek blijkt dat bij meer dan de helft van de Nederlanders het verzekerd bedrag bij overlijden te laag is om de kosten van een uitvaart te dekken.
Vergelijk het verzekerd bedrag met wat je zelf denkt dat een uitvaart zal kosten om te bepalen of jouw dekking voldoende is.


Kunnen mijn kinderen ook verzekerd worden?

Voor polissen die in het verleden bij OG zijn afgesloten is (bij)verzekeren van je kind(eren) niet mogelijk. Vraag jouw adviseur naar de mogelijkheden of kijk naar het aanbod op het internet.


Kan ik mijn verzekerd bedrag verhogen?

Voor polissen die in het verleden bij OG zijn afgesloten is uitbreiding van je lopende verzekering niet mogelijk. Vraag jouw adviseur naar de mogelijkheden of kijk naar het aanbod op het internet.


Wat doet Onderlinge ´s-Gravenhage in het geval van overlijden?

Wij keren het verzekerd bedrag inclusief de winstdeling uit aan de begunstigde op de verzekering. De nabestaanden regelen zelf de uitvaart met een uitvaartondernemer naar eigen keuze.


Wat is de hoogte van de uitkering bij overlijden?

De hoogte van het bedrag dat bij overlijden beschikbaar komt om de uitvaart mee te betalen vind je op jouw polis. Heb je een winstbrief ontvangen? Dan vind je ook hier de hoogte van het bedrag dat wij bij overlijden uitkeren. 
Heb je geen polis of winstbrief? Neem dan contact op met Verzekeringen & Diensten. Zij geven je dan een overzicht. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur, telefoon: 070 - 342 11 11, e-mail: info@ogmail.nl.


Kan mijn partner ook verzekerd worden?

Voor polissen die in het verleden bij OG zijn afgesloten is (bij)verzekeren van je partner niet mogelijk. Vraag jouw adviseur naar de mogelijkheden of kijk naar het aanbod op het internet.


Moet ik de waarde van mijn verzekering opgeven aan de Belastingdienst?

Je verzekering valt voor de inkomstenbelasting in box 1 of box 3. Als we opgave doen aan de Belastingdienst informeren we je hierover. Er gelden vrijstellingsgrenzen voor deze verzekeringen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze documenten met fiscale informatie, maar je vindt hier uiteraard ook informatie over bij de Belastingdienst.


Kan ik een nieuwe uitvaartverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een nieuwe uitvaartverzekering is op dit moment niet mogelijk. Heb je een adviseur? Vraag jouw adviseur dan naar de mogelijkheden of kijk naar het aanbod op het internet.


Tot wanneer moet ik betalen?

Je vindt op de polis terug tot wanneer je premie betaalt. Je kan altijd contact opnemen met Verzekeringen & Diensten als je daar vragen over hebt. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur, telefoon: 070 - 342 11 11, e-mail: info@ogmail.nl.


Wie is de eigenaar van de polis en kan ik dat veranderen?

Op de polis staat wie op dit moment de deelnemer (eigenaar) van de verzekering is. Het is mogelijk om dat te veranderen met toestemming van de huidige eigenaar. 


Blijf ik verzekerd als ik naar het buitenland verhuis?

Ja, er verandert niets aan je verzekering als je naar het buitenland verhuist. Wil je ons je nieuwe adres doorgeven? Dan kunnen wij je blijven informeren over je verzekering.


Ik ben klant bij Nh1816 en heb een brief ontvangen over de voorgenomen portefeuille overdracht naar OG. Wat verandert er voor mij?

Door de overdracht van jouw uitvaartverzekering van Nh1816 naar OG blijven je huidige voorwaarden ongewijzigd van kracht. Dit betekent dat je aan OG dezelfde premie gaat betalen voor je uitvaartverzekering, de dekking bij OG gelijk blijft, mutaties door OG worden verwerkt en je dezelfde adviseur houdt tenzij je adviseur geen samenwerkingsovereenkomst met OG heeft of aangaat. Dan bieden wij je de mogelijkheid de uitvaartpolis bij een andere adviseur onder te brengen.

Zodra de overdracht is afgerond ontvang je een brief van OG met daarin meer informatie over het voortzetten van jouw polis bij OG.
Voor meer informatie kun je ook hier terecht.


Wordt mijn huidige uitvaartverzekering opgezegd door Nh1816?

Jouw uitvaartverzekering wordt niet opgezegd. Nh1816 draagt jouw verzekering over aan OG. Je gaat aan OG dezelfde premie betalen voor je uitvaartverzekering, de dekking blijft bij OG gelijk, mutaties worden door OG verwerkt en je houdt dezelfde adviseur. Zodra de overdracht is afgerond, ontvang je een brief van OG met daarin meer informatie over het voortzetten van jouw polis bij OG.


Waarom neemt OG deze portefeuille van Nh1816 over?

De overname past in de strategie van OG om haar levensverzekeringsportefeuille verder uit te breiden.


Waar bestaat deze portefeuille van Nh1816 uit?

In totaal betreft het 11.600 uitvaartverzekeringen (kapitaal bij overlijden), een premievolume van € 1,6 miljoen en een verzekerde som van circa € 90 miljoen.


Wanneer vindt de voorgenomen overdracht plaats?

De overdracht heeft de instemming van DNB (toezichthouder) nodig. Op dit moment wachten we op de instemming van DNB. Als DNB instemt vindt de overdracht plaats.


Kan de voorgenomen overdracht ook niet door gaan en waarom dan niet?

Ja, dat kan. Als DNB geen instemming verleent gaat de overdracht niet door.


Is OG van plan om in de toekomst meer levensverzekeringsportefeuilles over te nemen?

OG staat open voor overnames en zal in voorkomende gevallen steeds een afweging maken of een eventuele overname bijdraagt aan de ambitie en doelstellingen van OG.


Bij wie kan ik terecht met vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling Verzekeringen en Diensten
E info@ogmail.nl
T 070 - 342 11 11


Wat betekent de overdracht voor bestaande adviseurs?

Jouw aanstelling bij Nh1816 Verzekeringen blijft bestaan. OG checkt de aanstellingsgegevens van jouw kantoor bij OG. Tot die tijd hoef je niets te doen en blijft Nh1816 het aanspreekpunt voor deze uitvaartverzekeringen. Alle uitvaartverzekeringen van Nh1816 gaan over naar OG. Eventuele bestaande provisieafspraken worden voortgezet door OG. Nh1816 en OG houden je op de hoogte, zodat je je klanten kunt blijven informeren.  


Wat betekent de overname voor de betrokken polishouders?

Voor de betrokken polishouders blijven de uitvaartverzekeringen ongewijzigd doorlopen bij OG. Jouw kantoor blijft het aanspreekpunt voor de verzekerden. De uitvoering wordt na overdracht verzorgd door OG. De premie, dekking en voorwaarden blijven gelijk.


Ontvangen polishouders nog bericht?

Nh1816 heeft goedkeuring van De Nederlandsche Bank ontvangen om over te gaan tot publicatie van de voorgenomen overdracht in de Staatscourant. Alle verzekerden van Nh1816 ontvingen hierna een brief. In de brief werd de verzekerde geïnformeerd over de voorgenomen overdracht. In de brief werd naar jouw kantoor verwezen in geval van vragen. Op dit moment wachten we op instemming van DNB voor de overdracht. Na migratie ontvangen alle polishouders een brief van OG met daarin meer informatie over het voortzetten hun polis bij OG.


Worden de nieuwe klanten lid van OG?

Ja, zij worden lid van OG.


Hebben de nieuwe leden, polishouders die afkomstig zijn van Nh1816, recht op winstdeling?

Ja, zij hebben recht op winstdeling.


Gaat OG nu ook weer actief haar eigen uitvaartverzekeringen aanbieden?

OG onderzoekt deze mogelijkheid. 


Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met partnermanagement@ogmail.nl.


Wanneer verwacht OG de migratie van de uitvaartverzekeringen van Nh1816 uit te voeren?

De verwachting is dat de migratie in het najaar van 2024 zal plaatsvinden.


Ontvang ik nog bericht van OG over de te nemen stappen van de migratie?

Zodra er meer bekend is over de migratie, ontvang je bericht. 


Blijven de polisnummers gelijk zoals bij Nh1816?

Nee, OG nummert deze om. Je ontvangt hiervan een overzicht. 


Wanneer zijn de klantgegevens zichtbaar in het adviseursportaal (OG Connect)?

Zodra de migratie succesvol is uitgevoerd, zijn de klantgegevens zichtbaar in het adviseursportaal (OG Connect).


Ondersteunt OG adviseursincasso?

Indien er sprake was van incasso via uw kantoor, dan zal dit wijzigingen. OG incasseert na migratie rechtstreeks bij de polishouder. Hiervoor ontvangt de polishouder van OG een SEPA machtiging.

 


Waar kan ik terecht voor advies en het afsluiten van een verzekering?

Wij werken samen met een groot aantal onafhankelijke en professionele adviseurs. Voor advies en het afsluiten van een verzekering kan je bij een adviseur terecht. Vind een adviseur bij jou in de buurt.


Wie is Onderlinge 's-Gravenhage?

Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage” U.A. is opgericht in 1895. Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke levensverzekeringsmaatschappij. Onze rechtsvorm is een onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid. Voor ons staat het bieden van zekerheid centraal. De uitkering van onze levensverzekeringen en begrafenisverzekeringen is gegarandeerd. Daarnaast delen onze leden mee in de te verdelen winst.


Wat betekent uitgesloten aansprakelijkheid?

De letters U.A. achter de naam van onze maatschappij staan voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat onze leden wel meedelen in de te verdelen winst van de maatschappij, maar dat ze niet aansprakelijk zijn voor een eventueel verlies.


Meer over onze service?