Besturing

Statutaire directie

Onze statutaire directie is eindverantwoordelijk voor de besturing van OG en stemt de strategie af met de RvC. Ons besturingsmodel, de governancestructuur en bijbehorende verantwoordelijkheden hebben wij vastgelegd in het Governancebeleid.

Wij hechten waarde aan diversiteit en inclusiviteit, wat je ook terugziet in de man-vrouwverhouding in onze organisatie. Daarnaast hebben wij verschillende regelingen om een integere organisatiecultuur te stimuleren, zoals voorwaarden rond nevenfuncties en aandacht voor het voorkomen van belangenverstrengeling. Wij houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars en onze eigen OG Gedragscode.

Lees meer over ons Governance- en Beloningsbeleid.

Lees meer over ons Bezoldigingsbeleid 2024.

Seada van den Herik
Mevrouw drs. S.N. (Seada) van den Herik
Algemeen directeur
Réseva Engelaer
Mevrouw drs. R.W.V. (Réseva) Engelaer
Financieel directeur

toezicht

Raad van Commissarissen

Erna Boogaard
Mevrouw E.M. (Erna) Boogaard CFA (1966)
voorzitter van de Raad van Commissarissen
Allard Metzelaarweb
De heer mr. A.C. (Allard) Metzelaar (1957)
vice-voorzitter Raad van Commissarissen
Sabijn Timmersweb
Mevrouw S.E. (Sabijn) Timmers-Janssen AAG MBA (1969)
commissaris en voorzitter van de Audit, Compliance en Risk Commissie
Henri de Boer
De heer drs. H.M. (Henri) den Boer MBA (1968)
commissaris en lid van de Audit, Compliance en Risk Commissie

Meer weten over OG?