Besturing

Statutaire directie

Onze statutaire directie is eindverantwoordelijk voor de besturing van OG en stemt de strategie af met de RvC. Ons besturingsmodel, de governancestructuur en bijbehorende verantwoordelijkheden hebben wij vastgelegd in het Governancebeleid.

Wij hechten waarde aan diversiteit en inclusiviteit, wat je ook terugziet in de man-vrouwverhouding in onze organisatie. Daarnaast hebben wij verschillende regelingen om een integere organisatiecultuur te stimuleren, zoals voorwaarden rond nevenfuncties en aandacht voor het voorkomen van belangenverstrengeling. Wij houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars en onze eigen OG Gedragscode.

Lees meer over ons Governance- en Beloningsbeleid.

Lees meer over ons Bezoldigingsbeleid 2022.

Directeur van N.V. Levensverzekering-Maatschappij “De Hoop”
Lid Sectorbestuur Leven Verbond van Verzekeraars
Lid Bestuur Stichting Dienstverlening VOV (Vrijwillige Ouderdomsverzekering)
Voorzitter bestuur Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB)
Voorzitter van de Raad van Advies WIFS
Mevrouw drs. S.N. (Seada) van den Herik
Algemeen directeur
Lid Raad van Toezicht stichting Jonkerszorg
Gastdocent Nijenrode
Mevrouw drs. R.W.V. (Réseva) Engelaer
Financieel directeur

Raad van Commissarissen

ErnaBoogaardweb
Mevrouw E.M. (Erna) Boogaard CFA (1966)
voorzitter van de Raad van Commissarissen
Allard Metzelaarweb
De heer mr. A.C. (Allard) Metzelaar (1957)
vice-voorzitter Raad van Commissarissen
Sabijn Timmersweb
Mevrouw S.E. (Sabijn) Timmers-Janssen AAG MBA (1969)
commissaris en voorzitter van de Audit, Compliance en Risk Commissie
Henri de Boer web
De heer drs. H.M. (Henri) den Boer MBA (1968)
commissaris en lid van de Audit, Compliance en Risk Commissie

Ga naar de organisatiepagina