Artikel

Wie heeft recht op de uitkering van een levensverzekering bij overlijden?

20 feb 2024

Voor mensen met een levensverzekering is niet altijd meteen duidelijk wie de uitkering ontvangt bij overlijden. Is dat de begunstigde op de verzekeringspolis of de erfgenaam? Valt de verzekering in de nalatenschap en wat moet er gebeuren volgens het testament?

Wie heeft recht op de uitkering?
Een overlijdensuitkering uit een levensverzekering valt niet in de nalatenschap. Wat je regelt in je testament geldt niet automatisch voor je levensverzekering. Wie recht heeft op de uitkering, is in de polis geregeld (begunstiging). 

Geldt het testament dan wel als in de polis staat dat ‘de erfgenamen’ de begunstigden zijn? Ook dit is niet automatisch het geval. Het hangt af van wat er precies staat en wat hierover in de algemene of aanvullende (polis)voorwaarden is vermeld.

Staat er alleen ‘erfgenamen’, dan moet je eerst weten of hiermee de ‘wettelijke’ of ‘testamentaire’ erfgenamen worden bedoeld. Dit verschilt per verzekeraar en moet blijken uit de voorwaarden. Kun je het niet vinden? Vraag het na bij de verzekeraar.

Wettelijk of testamentair erfgenaam?
Gaat het om ‘wettelijke’ erfgenamen? Dat zijn de erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht. Wat je in je testament geregeld hebt, kan daarvan afwijken en geldt dan niet automatisch voor je levensverzekering. 

Zijn het de ‘testamentaire’ erfgenamen? Dan gaat het om de erfgenamen die je in je testament hebt opgenomen als erfgenamen. Wat je hebt geregeld in je testament, geldt dan ook voor je levensverzekering. Staat er testamentaire erfgenamen, maar heb je niets geregeld in je testament? Dan worden alsnog de wettelijke erfgenamen aangehouden. 

Controleer de begunstiging en zorg ervoor dat een overlijdensuitkering uit de levensverzekering terecht komt bij de persoon die jouw klant wenst.