Artikel

De overbruggingslijfrente is zo gek nog niet

27 mei 2024

De afgelopen jaren zijn pensioen- en AOW-leeftijden steeds een stukje omhoog gegaan. Daardoor eindigen de meeste lijfrenteverzekeringen nu ruim voor de aangepaste AOW-leeftijd. Dat is op zich geen probleem. Je kunt het lijfrentekapitaal gebruiken als koopsom voor een nieuwe lijfrenteverzekering of een bankspaarproduct en zo de einddatum nog even uitstellen tot het moment waarop deze gewenst is. Maar dat is niet verplicht. Vaak is het ook mogelijk om (een deel van) het lijfrentekapitaal te gebruiken voor een overbruggingslijfrente. 

Wat is een overbruggingslijfrente ook alweer
Een overbruggingslijfrente is een direct ingaande tijdelijke lijfrente waarmee je de periode tot aan je AOW of pensioen overbrugt. De ingangsdatum is vrij, de einddatum moet liggen in het jaar waarin de verzekerde 65 wordt, pensioen gaat ontvangen of de AOW-leeftijd bereikt. Afhankelijk van de financiële wensen en de hoogte van de lijfrente-uitkeringen, kun je eerder stoppen met werken of minder gaan werken. De terugval in inkomen compenseer je met de periodieke uitkeringen uit een overbruggingslijfrente.

Premie betaald vóór 2006
Een overbruggingslijfrente is alleen mogelijk voor lijfrentetegoeden die voor 2006 zijn opgebouwd. Het lijfrentekapitaal dat is opgebouwd met premies die vanaf 2006 zijn betaald kan niet worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente. Heb je na 2005 geen premies meer betaald, dan mag je het volledige lijfrentekapitaal aanwenden voor een overbruggingslijfrente. In veel lijfrenteverzekeringen die nu expireren zit vaak een aanzienlijk deel dat kan worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente. Als je niet weet hoe dit bij jouw verzekering zit, kun je dit opvragen bij de financiële instelling waar de verzekering loopt. Ook als de huidige lijfrenteopbouw via een bank loopt, is het mogelijk om een overbruggingslijfrente bij een verzekeraar aan te kopen, op voorwaarde dat de premies vóór 1-1-2006 zijn betaald.

Uitkering per jaar gemaximeerd
De uitkeringen vanuit één of meerdere overbruggingslijfrentes zijn gemaximeerd op              € 63.288 bruto per jaar. Dit bedrag staat vast en wordt niet jaarlijks geïndexeerd.

Overbruggingslijfrente in combinatie met een tijdelijke nabestaandenlijfrente
Het is mogelijk om de overbruggingslijfrente in combinatie met een tijdelijke nabestaandenlijfrente af te sluiten. Dan gaan in geval van overlijden van de verzekerde, de periodieke uitkeringen uit de overbruggingslijfrente over op de 2e verzekerde. Dit heeft mogelijk wel gevolgen voor de duur van de lijfrente. Voor de tijdelijke nabestaandenlijfrente moet namelijk worden getoetst of de sterftekans gedurende de looptijd van de lijfrente minimaal 1% is. Dit wordt getoetst op het moment dat de overbruggingslijfrente op de 1e verzekerde ingaat. Bij een groot leeftijdsverschil tussen de eerste en tweede verzekerde, kan dan de conclusie zijn dat de tijdelijke nabestaandenlijfrente niet mogelijk is. Het is dus verstandig tijdig na te denken over deze situatie waarin een combinatie van een overbruggingslijfrente en een tijdelijke nabestaandenlijfrente gewenst is.

Alleen bij verzekeraars af te sluiten
De overbruggingslijfrente is uitsluitend in de verzekeringsvorm af te sluiten. Een bankspaarvariant is niet mogelijk.

OG biedt overbruggingslijfrentes aan met een einddatum in het kalenderjaar waarin de klant 65 jaar wordt óf voor het eerst AOW gaat ontvangen. De minimale duur van onze overbruggingslijfrente is één jaar.

Laat je goed adviseren!

Jouw financieel adviseur kent je persoonlijke situatie en fiscale mogelijkheden en kan je helpen om de juiste keuzes te maken. Heb je nog geen financieel adviseur? Vind een adviseur bij jou in de buurt.

Heb je vragen? Bel of e-mail met onze afdeling Verzekeringen en Diensten 070 - 342 11 11, info@ogmail.nl.