Artikel

Lijfrente afgekocht in 2023? Let op bij de aangifte inkomstenbelasting

02 apr 2024

Heb je in 2023 een lijfrenteverzekering afgekocht, dan heb je een brief hierover ontvangen met uitleg hoe je de aangifte goed kunt invullen. Heb je in 2023 een lijfrenteverzekering afgekocht, dan heb je van de Belastingdienst een brief hierover ontvangen met uitleg hoe je de aangifte goed kunt invullen. In de aangifte inkomstenbelasting staan enkele vragen over de afgekochte lijfrente.

 

Wanneer je besluit om een lijfrenteverzekering voor de einddatum te beëindigen (afkopen), dan betaal je inkomstenbelasting over de afkoopwaarde van de verzekering. De verzekeringsmaatschappij vermindert de afkoopwaarde van de verzekering met de te betalen inkomstenbelasting en draagt dit af aan de Belastingdienst. Het restant wordt aan jou overgemaakt.

 

Naast inkomstenbelasting ben je bij afkoop meestal ook revisierente verschuldigd. Dit is een boete die de Belastingdienst oplegt omdat het lijfrentekapitaal niet wordt gebruikt waarvoor het was bedoeld, namelijk als (aanvulling op) pensioen. De revisierente kan oplopen tot 20% van de afkoopwaarde. Voor kleine afkoopbedragen (2023: minder dan € 4.898) is geen revisierente verschuldigd. Arbeidsongeschikten die de AOW leeftijd nog niet hebben bereikt zijn onder voorwaarden geen revisierente verschuldigd als de afkoopwaarde lager is dan € 45.722 (bedrag 2023) is.  

 

Op de website van de Belastingdienst kun je de revisierente berekenen.