Artikel

Mededeling Staatscourant 16 augustus 2023

16 aug 2023

Overdracht pensioenportefeuille

Overdracht van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering ingevolge Afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht (artikel 3:112, eerste lid, juncto artikel 3:120, eerste tot en met derde lid, van de Wet op het financieel toezicht)

  1. Onder verwijzing naar de publicatie in Staatscourant van 23 juni 2023, nr. 17925 maakt Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage" U.A. - de overdragende rechtspersoon -, gevestigd te ’s-Gravenhage, met KvK nummer 27001014, en kantoor houdend te Anna van Saksenlaan 10, 2593HT 's-Gravenhage, aan polishouders bekend dat met instemming van De Nederlandsche Bank N.V. statutair gevestigd te Amsterdam, verleend bij besluit van 4 augustus 2023 haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering heeft overgedragen aan SRLEV N.V., gevestigd te Alkmaar, met KvK nummer 34297413, en kantoorhoudende te Kruseman van Eltenweg 1, 1817 BC Alkmaar, in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland.
  2. De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeenkomsten van levensverzekering die behoren of behoord hebben tot de portefeuille van Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage" U.A., onder de productnamen GarantiePlusPensioen, DGA GarantiePlusPensioen en MKB GarantiePlusPensioen. Daarnaast behoort tot de overgedragen portefeuille ook de pensioenen van (oud-) medewerkers van Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage" U.A. en N.V. Levensverzekering-Maatschappij ‘De Hoop’. Tot slot is er nog een restgroep 2e pijler pensioenproducten welke producten geen eigen naam hebben. Deze behoren ook tot de overgedragen portefeuille.
  3. De overgang heeft plaatsgevonden op 15 augustus 2023 en is voor alle betrokkenen van kracht geworden