Artikel

Derdepijlerpensioen verdient meer aandacht

08 mrt 2023

Uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat nog weinig mensen gebruik maken van de mogelijkheid om zelf pensioen op te bouwen of aan te vullen. Een lage bekendheid, geringe toegankelijkheid en matige vergelijkbaarheid zijn volgens de AFM de belangrijkste redenen dat het zogeheten derdepijlerpensioen niet optimaal wordt benut. Wat kunnen we hier als sector aan doen? Dat is de vraag die AFM stelt en die wij ons als OG vanzelfsprekend ook stellen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de financieel adviseur. Een goed adviesgesprek kan veel vragen en drempels wegnemen.

Te veel mensen in Nederland met een dreigend pensioengat: dat is geen wenselijke situatie. Uit onderzoek blijkt dat 7 op de 10 werkenden niet bekend is met de mogelijkheid van pensioenopbouw in de derde pijler. Het zijn vooral oudere werkenden en mensen met een bovenmodaal inkomen die nu gebruikmaken van deze mogelijkheid. Ander onderzoek over pensioenopbouw laat zien dat bijna tweederde van de zzp’ers niet weet wat fiscale jaarruimte is. Nadenken over een eventueel pensioentekort en het maken van een passende keuze vragen het nodige van de consument.

Belangrijke rol voor financieel adviseurs

Het vergroten van de bekendheid en toegankelijkheid van het derdepijlerpensioen: dat is het doel. Er is een ruim en gevarieerd aanbod waardoor je als consument vaak de bomen door het bos niet meer ziet. Wij zien dan ook een grote rol weggelegd voor financieel adviseurs om hun klanten bij de hand te nemen en hen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor (extra) pensioen. Een goed adviesgesprek schept helderheid en creëert bewustwording zodat er een afgewogen keuze kan worden gemaakt. En dat loont.

Meer fiscale ruimte

Er komt meer fiscale ruimte voor onder meer zelfstandigen om pensioen op te bouwen in de derde pijler. Hopelijk draagt dit bij aan het verlagen van drempels en gaat de omvang van deze pensioenvorm hierdoor toenemen. Pensioen opbouwen is niets anders dan kapitaal vormen voor later. Onderlinge ’s-Gravenhage biedt een lijfrentekapitaalverzekering waarmee je gebruik kunt maken van fiscale faciliteiten. Meer weten? Informeer naar de mogelijkheden.

11 feb 2024

Onderlinge ´s-Gravenhage beweegt mee met de tijd

Lees meer over Onderlinge ´s-Gravenhage beweegt mee met de tijd

28 aug 2023

Zelfstandig ouder worden, hoe financier je dat?

Lees meer over Zelfstandig ouder worden, hoe financier je dat?

09 okt 2023

Fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen met een lijfrenteverzekering

Lees meer over Fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen met een lijfrenteverzekering